"מכירת ביטוח נסיעות שלא על ידי בעל רישיון – סכנה לציבור"

נשיא הלשכה סו"ב שלמה אייזיק בפנייה דחופה לשר האוצר – לעצור את הצעת החוק שתאפשר לסוכני הנסיעות מכירת ביטוח נסיעות לחו"ל
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בעקבות הצעת החוק של ח"כ בועז טופורובסקי לאפשר לסוכני הנסיעות למכור ביטוח נסיעות לחו"ל, פנה נשיא הלשכה סו"ב שלמה אייזיק אל שר האוצר אביגדור ליברמן והממונה על שוק ההון ד"ר משה ברקת, בבקשה לעצור את הצעת החוק. בהצעת החוק שלו מסביר ח"כ טופורובסקי, בין היתר, כי "הזמנה של מוצרי ושירותי נסיעה תחת קורת גג אחת מייעלת ומפשטת עבור הצרכן את הזמנת הטיול על כל מרכיביה, ומונעת את יציאתם של ישראלים לחו"ל ללא כיסוי רפואי".

במכתבו לשר האוצר ולממונה טוען נשיא הלשכה כי מדובר במהלך חקיקתי ששומט את בסיס עמדת ותפיסת המחוקק בהתייחס לטובת הציבור. בהתייחסו לחוק הפיקוח על ביטוח, טוען אייזיק: "המחוקק שם לו למטרה לוודא כי רק בר סמכא שרשויות המדינה הסמיכוהו לשם כך ישמש הגורם המקצועי והבלעדי אשר לו הסמכות לעסוק בעסקי הביטוח וזאת מתוך הכרה כי טובת הציבור והפיקוח על פעולת בעל הרישיון בדין נשמרות".

חשיבות התיעוד בביטוח נסיעות לחו"ל | צילום: jeshoots-com unsplash
"אי התאמת הכיסוי באופן ראוי למועמד לביטוח עלול להביא לנזק רפואי וכלכלי" | צילום: jeshoots-com unsplash

"יתר על כן", מדגיש אייזיק במכתבו, "מכירת ביטוח שלא באמצעות בעל רישיון הינה עבירה פלילית כה חמורה עד שהמסתכן בהפרתה צפוי להימצא בחשיפה לתקופות מאסר ממושכות כמפורט בסעיף 104 לחוק. ללמדנו, כי המחוקק הבהיר בצורה בהירה עד מאוד את עמדתו בעניין מכירת ביטוח ללא רישיון".

היבט רפואי קריטי

אייזיק מפרט את מורכבות עולם הביטוח ומוצריו, ואת ההכשרה, הידע המקצועי ומילוי הוראות רשות שוק ההון, הנדרשים לסוכן הביטוח, וזאת מעבר לקושי הראשוני בקבלת הרישיון: "הצעת החוק במתכונתה הנוכחית הינה לעג לציבור סוכני הביטוח העצמאיים האוחזים ברישיון כדין. ציבור סוכני הביטוח אשר פועלים יום-יום במלוא המרץ להעניק תוכן לייחוד מקצועם וזאת לאחר שעמדו בכל התנאים הנדרשים והמשוכות שבדרך לשם קבלת רישיון כדין. האם היה עולה על דעתכם כי רופאים ימכרו ביטוח בריאות וסוכני ביטוח ינתחו את מבוטחיהם? האם היה עולה על דעתכם כי עורכי דין ימכרו ריסק למקרה פטירה וסוכני ביטוח יערכו צוואות למבוטחיהם? איש איש מומחה בתחומו ויפה הדבר שבעתיים כאשר עסקינן בעיסוק המחייב רישוי בדין".

"מכירת ביטוח שלא באמצעות בעל רישיון הינה עבירה פלילית כה חמורה עד שהמסתכן בהפרתה צפוי להימצא בחשיפה לתקופות מאסר ממושכות"

עוד מסביר אייזיק במכתבו כי לביטוח נסיעות לחו"ל יש היבט רפואי משנה חיים: "אי התאמת הכיסוי באופן ראוי למועמד לביטוח לרבות בהיבט החיתומי/רפואי יכול להוביל להיעדר כיסוי ביטוחי ולהסב ללקוח נזק רפואי משמעותי ונלווה לו נזק כלכלי גדול.

הטעיית המבוטח

"בהקשר זה, ראוי לציין את תרחישי השפעת הקורונה על מוטציות השונות אשר חייבו היערכות חדשה ומעמיקה בהיבט החיתומי בכל הנוגע לשהיית אדם מחוץ למדינתו", מסביר אייזיק, "הקורונה שימשה לנו זווית ראייה נוספת באשר לחשיבות הכיסוי הביטוחי ובקורלציה לצרכים הרפואיים ותהליך החיתום הרפואי אשר ימשיכו גם בעתיד להיות מורכבים יותר ויחייבו התמחות מקצועית גדולה יותר".

עוד טוען נשיא הלשכה, כי "הצעת החוק הפועלת כעת לקידום סוכני הנסיעות היא למעשה כסות להפרת ייחוד מקצועות ועיסוקים אחרים הדורשים רישוי והסמכה בדין – הלכה למעשה, מדובר בהפרה בוטה של איזונים עליהם מושתת עקרון ההסמכה ורישוי".

"הצעת החוק הפועלת כעת לקידום סוכני הנסיעות היא למעשה הפרה בוטה של איזונים עליהם מושתת עקרון ההסמכה והרישוי"

בנוסף לפניית נשיא הלשכה, יש לציין כי בחוזר שפרסמה רשות שוק ההון ב-2019, לאחר פניית הלשכה, נכתב: "יש חשש שהלקוח יטעה לחשוב שסוכן הנסיעות בקיא בתחום הביטוח ומודע לצורכי הביטוח הייחודיים שלו; מאחר שלרכישת פוליסת ביטוח ישנן השלכות הרות גורל על היקף הפיצויים שהמבוטח יהיה זכאי לו בעת קרות אירוע ביטוחי, על הביטוח להיות משווק על ידי איש מקצוע המתמחה בתחום בלבד". לאחר פרסום החוזר עתרו סוכני הנסיעות לבג"צ נגד החלטת הרשות, אך בג"צ דחה אותם על הסף.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email