מכירת הפניקס בבורסה תביא למעורבות רשות ההון במינוי דירקטורים

פרשנות: מכירת מניות חברת הביטוח הפניקס על ידי קבוצת דלק, בעלת השליטה בהפניקס, תביא למעורבות מצד רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במינוי הדירקטורים של החברה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

במשרד האוצר מעריכים שרשות שוק ההון תאמץ את המודל של בנק ישראל במינוי דירקטורים לבנק לאומי ובנק דיסקונט חסרי גרעין שליטה.

כישלון העסקה של מכירת גרעין השליטה של הפניקס לקבוצת יאנגו הסינית היה צפוי מראש. זאת במיוחד לאחר שהרגולטורים בסין הטילו מגבלות על הבנקים הסינים במימון עסקאות גדולות של רכישת חברות מחוץ לסין. בנוסף, ברשות שוק ההון והביטוח דרשו מקבוצת יאנגו ביטחונות ביחס לניהול כספי הפנסיה בקבוצת הפניקס.

אם המכירה של מניות הפניקס תתבצע, יצטרכו הדירקטורים שמונו על ידי קבוצת דלק להתפטר | צילום: fotolia

עתה, לאחר שקבוצת דלק מתכוונת למכור את גרעין השליטה בבורסה וגם קבוצת שחר רוצה למכור מניות בבורסה, נערכים ברשות שוק ההון למצב החדש. במשרד האוצר ממליצים לאמץ את המודל של הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, הממנה דירקטורים בבנק לאומי ובבנק דיסקונט.

בנק ישראל ממנה ועדה ציבורית בראשות שופט בדימוס הממליצה על דירקטורים לבנק. הדירקטורים המומלצים מובאים לאישור של האסיפה הכללית של הבנק. אם המכירה של מניות הפניקס תתבצע בחודשים הקרובים, יצטרכו הדירקטורים שמונו על ידי קבוצת דלק להתפטר. הדבר יחייב את רשות שוק ההון לפעול למינוי דירקטורים חדשים, כולל יו“ר הפניקס.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email