מכרז של המועצה להסדר הימורים בספורט: ”הצעות שתוגשנה על ידי סוכני ביטוח תיפסלנה“

הלשכה דורשת מהמועצה לבטל את המכרז ולפרסמו מחדש לאחר שינוי הסעיף המפלה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בשבוע שעבר יצאה המועצה להסדר ההימורים בספורט במכרז לביטוחי רכוש וחבויות. בתנאי המכרז צוין כי ”הצעות שתוגשנה על ידי סוכני ביטוח תיפסלנה“.

הלשכה, באמצעות משרד עורכי הדין ראב“ד מגריזו בנקל ושות‘, שלחה מכתב למועצה בטענה כי סעיף זה מהווה הדרה גורפת של כלל סוכני הביטוח, גם אם הם עומדים בכל תנאי המכרז, ואף אינו מאפשר לחברות ביטוח הפועלות באמצעות סוכני ביטוח להשתתף בו.

”כשל זה גורם לפגיעה קשה, במידה העולה על הנדרש ושלא לתכלית ראויה, בעקרון השוויון ובחופש העיסוק של ציבור סוכני הביטוח בישראל, בעלי רישיון כחוק, תוך הפליה פסולה ופגיעה בתחרות“, כתבו עורכי הדין. ”כל זאת בלא הצדקה ו/או נימוק שלהם ולגופו של עניין – תוך התעלמות מהיתרונות הטמונים בסוכני הביטוח המקצועיים שעוסקים בתחום זה שנים רבות, כמו גם תוך צמצום, שלא לצורך ובלא כל הצדקה, של מספר ההצעות שיוגשו למכרז“.

הלשכה דורשת מהמועצה להסדר ההימורים בספורט לבטל את המכרז ולפרסמו מחדש לאחר שינוי הסעיף הנ“ל. ”ככל שתבחרו לא לעשות כן, תפעל הלשכה בכל הכלים העומדים לרשותה, לרבות פנייה לערכאות המוסמכות“, נכתב.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email