מלכודת הדבש של קרן הפנסיה

מדוע למרות דמי הניהול הנמוכים, המבוטחים שלכם בקרן הפנסיה צפויים לקבל קצבת פנסיה נמוכה באופן משמעותי ממה שמוצג להם בסימולציה?
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

ידוע כי יתרונה הגדול של קרן הפנסיה נעוץ בדמי הניהול הנמוכים. אך לאחרונה מתברר שהחוסכים בה צפויים להישאר בעת הפרישה עם צבירה נמוכה בהרבה ממה שהוצג להם בסימולציה. האם בלי שאף אחד יספר לכם, עלויות קרן הפנסיה בפועל יקרות בהרבה ועלולות להשאיר את החוסכים עם צבירה נמוכה משמעותית?

הסימולציה לגיל פרישה משקפת מציאות?
קרן הפנסיה מבוססת על עיקרון של ערבות הדדית בין עמיתיה: כאשר נוצר גירעון אקטוארי (עודף התחייבויות של הקרן על פני הפקדות העמיתים), העמיתים הם אלו שיכסו אותו.
במציאות שבה הגירעונות בקרנות הפנסיה הולכים וגדלים, העמיתים הם אלה שמשלמים את המחיר ונאלצים לכסות אותם במסגרת איזונים אקטוארים.

הסימולציה בשלב המכירה אינה לוקחת בחשבון את האיזונים האקטואריים האלו, ולכן החוסך עשוי להישאר בגיל הפרישה עם קצבה נמוכה לעיתים בעשרות אחוזים ממה שמראה הסימולטור. קצבה זו אף נמוכה מהסכום שצפוי החוסך לקבל בביטוח מנהלים.

הגורמים המרכזיים לגירעונות

1. פערי ריבית – הפורשים בקרן הפנסיה מקבלים קצבה שחושבה לפי ריבית תחשיבית נטו של 3.74% . בפועל, בעת הפרישה לפנסיה החוסך מועבר באופן אוטומטי למסלול השקעות סולידי,
המניב תשואה שנתית ממוצעת בגובה של כ־ 2% (במציאות של ריבית אפסית). את הפער בין הריבית התחשיבית לריבית בפועל משלמים חברי הקרן, באמצעות מנגנון האיזון האקטוארי. ככל שהקרנות ותיקות יותר, כך גדלה כמות הפורשים ועמה גדל גם הגירעון האקטוארי. כלומר, החוסכים הצעירים מסבסדים את החוסכים המבוגרים שפורשים.

2. תשלום בגין תביעות – כאשר התשלומים המשולמים לעמיתי הקרן בגין מקרי מוות ונכות, גבוהים מהפרמיות אשר הופקדו על ידי כלל העמיתים, נוצר גירעון אקטוארי על רקע הפרמיה
הנמוכה המשולמת בגין ריסק בקרן הפנסיה. את החשבון משלמים כלל העמיתים.

3. עלייה בתוחלת החיים – מובילה לכך שבחלוף השנים המחויבות של הקרן לפורשים תתפרס על פני שנים רבות יותר. במצב כזה הריבית התחשיבית תשולם, לדוגמא, לתקופה של 25 שנה
במקום לתקופה של 20 שנה, ותעמיק את הגירעון האקטוארי. התוצאה של כל אלו, היא שהחוסך בקרן הפנסיה צפוי להישאר במועד הפרישה עם צבירה קטנה משמעותית ביחס לסימולציה.

 

הפער בין הרצוי למצוי

בשונה מהערבות ההדדית בקרן הפנסיה, ביטוח המנהלים מבוסס על חוזה אישי עם חברת הביטוח, ללא מנגנון איזון אקטוארי המשפיע על הצבירה במועד הפרישה. בנוסף, דמי הניהול של ביטוח המנהלים מעוגנים בחוזה ואינם ניתנים לשינוי. לכן, אל מול ההבטחות שקרן הפנסיה מתקשה לקיים, גדלה הכדאיות של ביטוחי המנהלים עבור החוסכים. כל זאת עוד לפני שהזכרנו את היתרונות האיכותיים שלהם. הגרף למעלה ממחיש זאת. ביטוח מנהלים מאפשר לכם לבנות "חליפה" בהתאם למידות ולצרכי המבוטחים שלכם:

1. אובדן כושר עבודה בביטוח מנהלים

– בביטוח מנהלים ניתן לרכוש הרחבה להגדרה עיסוקית: במקרה של אכ"ע, המבוטח יכול לעסוק רק בעבודה המתאימה להשכלתו, הכשרתו וניסיונו ואילו בקרן הפנסיה, המבוטח יכול לחזור
ולעסוק בעבודה שמתאימה להשכלתו, להכשרתו או לניסיונו.
–  בביטוח מנהלים אין תקופת אכשרה של 5 שנים על מחלה קודמת.
– בביטוח מנהלים ניתן לרכוש הרחבה לביטול
קיזוז מלא עם ביטוח לאומי.
2. גמישות בבחירת סכום ביטוח למקרה מוות –  ניתן לרכוש כל סכום ביטוח חד פעמי ו/או חודשי. זאת לעומת קרן הפנסיה, בה ישנם מסלולי ביטוח קבועים והתשלום בעת אירוע ביטוחי ישולם
כתשלום חודשי בלבד.

3. בחירת מוטבים ללא הגבלה – לעומת קרן הפנסיה, שבה במקרה מוות השארים יקבלו קצבה, בביטוח מנהלים במידה ואין שארים במועד הפטירה תשולם הצבירה למוטבים ובאין מוטבים
ליורשים החוקיים. כמו במקרים רבים אחרים, מה שקונים בזול צפוי לבסוף לעלות ביוקר. רק שכאשר מדובר בחיסכון לפנסיה, מדובר בהבדל שיכול לעלות לחוסך מאות אלפי שקלים. כאן אתם, הסוכנים, נכנסים לתמונה, עם הצעת ביטוח מנהלים שתעניק לחוסכים מקסימום תמורה להשקעה.

*אין באמור לעיל בכדי להוות ייעוץ או המלצה או חוות דעת מכל סוג שהיא לרכישה או הצטרפות למוצר. ההצטרפות לביטוח הינה בכפוף להליך חיתום כמקובל בחברה. הפרסום
הינו תמצית בלבד וזכויות ותנאי ההצטרפות של המבוטח יהיו בהתאם לתנאי הפוליסה וסייגיה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email