ממשיכים את החל"ת ביוזמת המעסיק?

מחובת ההודעה לביטוח לאומי ועד מצב של פיטורים בתום תקופת החופשה: כל מה שאתם צריכים לדעת בנושא הארכת תקופת החל"ת על ידי המעסיק
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

חופשה ללא תשלום (חל"ת) היא תקופה שבה יש הפסקה (השעייה) של חוזה העבודה ללא ניתוק של יחסי העבודה.

דמי אבטלה יכול לקבל עובד שהופסקה עבודתו, עמד בתנאים שבחוק, כמו גיל (למשל, הגיל לא יעלה על 67), תושבות ותקופת אכשרה כשכיר (למעט בעל שליטה בחברות מעטים), והוא דורש עבודה ומוכן לקבל כל עבודה שלשכת התעסוקה תציע לו.

צמצום משרה אינו מהווה ניתוק יחסי עבודה או השעייה של יחסי העבודה (כמו בחל"ת) והעובד אינו דורש עבודה, ולפיכך צמצום משרה אינו מזכה בתשלום דמי אבטלה.

התקנות לשעת חירום האריכו למרבית המובטלים החדשים את תקופת הזכאות | צילום: shutterstock

המוסד לביטוח לאומי פרסם בעבר הוראות לתשלום דמי אבטלה בחל"ת כפוי, אולם בתקנות החירום של משבר הקורונה נקבע, למען הסר ספק, כי מעבר לתנאים הרגילים של זכאות לדמי אבטלה, העובד הוצא לחופשה ללא תשלום ביוזמת המעסיק לתקופה רצופה של 30 ימים לפחות (כולל שבתות וחגים), והעובד אינו זכאי לשכר בתקופת החל"ת.

כלומר, עבודה אצל המעסיק שהוציא את העובד לחל"ת, אפילו לזמן קצר, מפסיקה את רציפות הימים. עובד שחזר לעבודה לפני שחלפו 30 ימי החל"ת וקיבל דמי אבטלה, יתבקש להחזיר אותם. אם העובד חזר לעבודה והמעסיק הוציא אותו שוב לחל"ת, עליו להיות בחל"ת הנוסף במשך 30 ימים רצופים לפחות.

שנת הזכאות

חוק הביטוח הלאומי קובע את מספר הימים המירבי שהמובטל זכאי לקבל בהם דמי אבטלה במשך שנת הזכאות שלו: לפי גיל המובטל, מספר התלויים בו (תלויים הם למשל ילדים עד גיל 18) ותקופת האכשרה שצבר.

שנת הזכאות (שנת האבטלה) של המובטל מתחילה בתחילת החודש שבו הוא נרשם לראשונה בלשכת התעסוקה ונמשכת במשך 12 חודשים. במשך התקופה הזאת המובטל יכול להתייצב בלשכת התעסוקה ולדרוש עבודה עד שמסתיימים ימי האבטלה שלו, בלי להגיש תביעה חדשה לדמי אבטלה.

מספר ימי האבטלה הכולל של המובטל מתפרס בדרך כלל על פני כמה חודשים (בתוך שנת הזכאות), כאשר בכל חודש יש מספר ימי אבטלה מירבי שבהם ניתן להתייצב/להירשם בלשכת התעסוקה (ללא ימי שבת). לדוגמה, מספר הימים המרבי בחודש מרץ 2020 היה 27 (31 ימים פחות 4 ימי שבת) ובחודשים אפריל עד יוני 2020 מספר הימים המרבי הוא 26 (המוסד לביטוח לאומי משלם דמי אבטלה גם על חגים, אך לא משלם על ימי שבת).

מובטל שהתחיל את שנת האבטלה שלו בחודש ינואר 2020, יסיים את שנת הזכאות שלו בחודש דצמבר 2020 ולכן אם חזר לעבוד והוצא לחל"ת כפוי בחודש מרץ 2020, הוא אינו מגיש תביעה חדשה לדמי אבטלה כי הוא מובטל ממשיך.

כך גם מובטל שהוצא לראשונה לחל"ת כפוי בחודש מרץ 2020, הוחזר לעבודה והוצא שוב לחל"ת כפוי או פוטר מהעבודה, הוא מובטל ממשיך ואינו מגיש תביעה נוספת לדמי אבטלה.

חובת הודעה ללשכת התעסוקה ולמוסד לביטוח לאומי על השינוי במצב העובד

מובטל שהתחיל את שנת הזכאות שלו במרץ 2019, למשל, סיים את שנת הזכאות שלו כבר בחודש פברואר 2020. אם חזר לעבודה והוצא לחל"ת כפוי בחודש מרץ 2020 בשל משבר הקורונה, הוא נחשב מובטל חוזר. היה עליו להגיש תביעה חדשה לדמי אבטלה וזכאותו לדמי אבטלה נבחנה מחדש לפי כל הכללים.

תקופת אכשרה רגילה ומקוצרת

לפי תקנות החירום של משבר הקורונה, מי שפוטר או הוצא לחל"ת כפוי בשל משבר הקורונה החל מיום 1.3.2020 ועד 30.4.2020, זכאי לתקופת אכשרה מקוצרת לאחר צבירת 6 חודשי עבודה במקום 12 חודשי עבודה, וזכאי למחצית ימי האבטלה.

החל מיוני 2020 מובטל זכאי לנצל את ימי אבטלה רק לפי זכאותו האישית

תקנות החירום של משבר הקורונה האריכו למרבית המובטלים החדשים בחודשים מרץ עד מאי 2020 את הזכאות שלהם לדמי אבטלה עד סוף חודש מאי 2020, גם אם הסתיימו ימי האבטלה שלהם בין חודש מרץ לחודש מאי 2020.

כפי שפרסם הביטוח הלאומי, בשלב זה אין המשך לתקנות שמזכות את המובטלים בהארכה אוטומטית של ימי האבטלה בחודש יוני 2020. מובטלים אלה יכולים להמשיך לקבל דמי אבטלה החל מיום 1.6.2020 רק על פי זכאותם האישית (לפי מספר ימי האבטלה שנותרו להם באופן אישי).

דוגמה: עובד בן 45 הוצא לחל"ת כפוי לראשונה באמצע מרץ 2020 ולא חזר לעבוד. שנת הזכאות שלו מסתיימת בחודש פברואר 2021. הוא צבר תקופת אכשרה מלאה של 12 חודשי עבודה לפחות, ולכן מגיעים לו 175 ימי אבטלה. מובטל זה ימשיך לקבל דמי אבטלה גם לאחר 31.5.2020, עד שמסתיימים לו כל ימי האבטלה.

כל מובטל מקבל מידע על מספר הימים ועל תקופת האבטלה באתר האישי שלו בביטוח הלאומי.

להלן דוגמאות למספר ימי אבטלה לפי החוק למובטלים חדשים בשל משבר הקורונה:

למובטל חדש בן 24:

•           עד 2 תלויים יקבל 50 ימי אבטלה (בחצי תקופת אכשרה יקבל 25 ימי אבטלה).

•           עם 3 תלויים ומעלה יקבל 138 ימי אבטלה (בחצי תקופת אכשרה יקבל 69 ימי אבטלה).

למובטל חדש בן 30:

•           עד 2 תלויים יקבל 100 ימי אבטלה (בחצי תקופת אכשרה יקבל 50 ימי אבטלה).

•           עם 3 תלויים ומעלה יקבל 138 ימי אבטלה (בחצי תקופת אכשרה יקבל 69 ימי אבטלה).

למובטל חדש בן 35 ומעלה:

•           עד 2 תלויים יקבל 138 ימי אבטלה (בחצי תקופת אכשרה יקבל 69 ימי אבטלה).

•           עם 3 תלויים ומעלה או מעל גיל 45 יקבל 175 ימי אבטלה (בחצי תקופת אכשרה יקבל 87 ימי אבטלה).

פיטורי עובד לאחר חל"ת כפוי

תקופת ההודעה המוקדמת או התקופה שבעדה שולם הפיצוי בשל אי מתן הודעה מוקדמת שוללים זכאות לדמי אבטלה.

כשיש ריבוי מעסיקים, המוסד לביטוח לאומי מסר כי לא ישלול את הזכאות לדמי אבטלה של העובד שפוטר ממעסיק אחד, אלא ינכה את סכום ההודעה המוקדמת מדמי האבטלה. העובד אמור להעביר למוסד לביטוח לאומי את האישור מהמעסיק על סכום ההודעה המוקדמת.

כל המידע המוצג במאמר הוא מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת או          המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. הכותבת אינה נושאת באחריות כלשהי כלפי          הקוראים ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על המידע האמור.

הכותבת היא בעלת פרקטיקה פרטית לייעוץ, לייצוג ולהכשרה בתחומי הביטוח הלאומי למעסיקים וליחידים, ולמתן פתרונות לפי חוק הביטוח הלאומי

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email