מנורה יוצאת מתחום ניהול קרנות הנאמנות – מוכרת את זכויותיה לאלטשולר שחם

קבוצת מנורה ממזגת את מנורה פיננסים לתוך אלטשולר שחם, תמורת 20% ממניות החברה הממוזגת. לאחרונה הודיעה איילון על מיזוג פעילויות הגמל והפנסיה שלה עם מיטב דש
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

קבוצת מנורה דיווחה השבוע על משא ומתן למיזוג חברת ניהול קרנות הנאמנות ולמכירת הזכויות לניהול תיקי השקעות בינה לבין קבוצת אלטשולר שחם בע"מ. על פי ההסכמות המתגבשות,
המיזוג צפוי להתבצע כנגד הקצאה למנורה של 20% מהון המניות המונפק והנפרע בדילול מלא של אלטשולר קרנות. ניהול הפעילות עצמה יבוצע על ידי אנשי אלטשולר שחם.

בדיווח של ארי קלמן, מנכ"ל קבוצת מנורה, נאמר כי המשא ומתן מצוי בשלב מתקדם, אך נכון למועד זה, אין כל ודאות כי המיזוג ועסקת ניהול התיקים יחתמו ויושלמו. אלטשולר שחם, המנוהלת בידי גלעד אלטשולר ורן שחם, מנהלת קרנות נאמנות בהיקף של כ־ 16.5 מיליארד שקל, ואילו מנורה מנהלת קרנות נאמנות בהיקף של כ־8.1 מיליארד שקלים. היקף התיקים המנוהלים במנורה מוערך במיליארד שקל.

גלעד אלטשולר, מאלטשולר שחם. מנהלת קרנות נאמנות בהיקף של כ־ 16.5 מיליארד שקל

קשיים ופדיונות גדולים

מנורה הייתה מחברות הביטוח הראשונות שנכנסו לתחום בתי ההשקעות בעקבות רפורמת בכר, לפני כעשור.  ההחלטה לצאת מהתחום נובעת מקשיים ופדיונות גדולים בתחום קרנות הנאמנות. מנורה לא הראשונה שחוותה קשיים בתחום. לפני שלוש שנים מכרה כלל ביטוח את פעילות קרנות הנאמנות וניהול התיקים שלה במסגרת "כלל פיננסים", לקבוצת הראל. כמה שנים קודם לכן ויתרה קבוצת ביטוח ישיר על פעילות הגמל וקרנות הנאמנות שלה, ומיזגה אותם לתוך מיטב דש. לאחרונה הודיעה גם איילון על עסקת מיזוג פעילויות הגמל והפנסיה שלה עם מיטב דש בתמורה למניות בחברה הממוזגת.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email