מנורה מעודדת מבוטחים של סוכניה להמיר ביטוחי מנהלים בקרן פנסיה

החברה מתבססת על חוות דעת של המומחה אבי אייכלר, אותה היא מציגה מעל ראשיהם של הסוכנים. אורי צפריר: "פועלים בדו ראשיות בלתי הוגנת"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
צפריר: "אתם מעודדים את סוכניכם לשווק ביטוחי מנהלים ומאידך אתם פונים ישירות ללקוחותיהם"
צפריר: "מעודדים את סוכניכם לשווק ביטוחי מנהלים ומאידך פונים ישירות ללקוחות"

וכני ביטוח העובדים עם חברת ס "מנורה מבטחים" טוענים, שהחברה פונה ללקוחותיהם באופן ישיר, מעל ראשיהם, וממליצה להם לבטל את ביטוח המנהלים ולעבור לקרן פנסיה. בפניות החברה אל הלקוחות, היא מסתמכת על חוות דעת של המומחה אבי אייכלר על פיה: "בכל מקרה בו מבוטח חוסך לפנסיה באמצעות תוכנית מסוג ביטוח מנהלים ממהדורה שהופקה לאחר יוני 2001 מומלץ באופן מובהק להחליף התוכנית שברשותו לתוכנית חלופית מסוג קרן פנסיה מקיפה".

בלשכת סוכני ביטוח התקבלו פניות הסוכנים בזעם רב, ובמכתב אל מוטי רוזן, מנכ"ל מנורה ביטוח, ב־22 בפברואר 2016, כותב אורי צפריר, מ"מ נשיא לשכת סוכני הביטוח: "לאחרונה פונים ללשכה גם סוכנים המייצגים את חברתך ומלינים שאתם פועלים בדו ראשיות בלתי הוגנת שפוגעת בפרנסתם! מחד גיסא אתם מעודדים את סוכניכם לשווק ביטוחי מנהלים ומאידך אתם פונים ישירות ללקוחותיהם, שיש להם ביטוחי מנהלים בחברה ו/ או בחברות אחרות ומציגים בפניהם את חוות הדעת הקובעת שפנסיה עדיפה על מנהלים ומנסים לשכנעם לבטלם ולעבור לקרן פנסיה! אודה על התייחסותך לסתירה בפעילותכם תוך שהנכם גורמים נזק תדמיתי וכלכלי לסוכניכם“.

לדברי צפריר, מדובר בהתנהלות מקוממת של מנורה, שממליצה לקבוצות שלמות של לקוחות הסוכנים לעבור לקרן פנסיה ולבטל את ביטוחי המנהלים שברשותם. מדובר בפעולה שמנוגדת בתחליט הניגוד להנחיות הפיקוח להתאמת המוצר הפנסיוני לנתוני הלקוח הספציפי וצרכיו )במסגרת מסמך ההנמקה(. לאחר שלא נענה על פנייתו, שלח צפריר מכתב נוסף אל מנכ"ל מנורה ביטוח ובו הוא התריע: "טרם קיבלתי התייחסותכם לפנייתנו. הסוכנים מבקשים לפרסם את תלונתם ואף להעביר הנושא להתייחסות הפיקוח מתוך הערכה לא פעלנו עד עתה בהתאם ואנו מצפים לקבל במידית תגובתכם".

רק לאחר פניית "ביטוח ופיננסים" אתמול, מסר מוטי רוזן, מנכ"ל מנורה ביטוח, את תגובתו: "אנו רואים חשיבות רבה בהמשך מכירת פוליסות ביטוח מנהלים ללקוחות אשר מוצר זה עונה על צרכיהם, וזאת על אף שבבעלותנו קרן הפנסיה החדשה הגדולה בישראל. סוכני הביטוח אשר משווקים את מוצרי קבוצת מנורה מבטחים בוחרים, על פי צרכי לקוחותיהם, את המוצר אשר עונה בצורה מיטבית לצרכי לקוחותיהם. לטעמנו, שוק החיסכון הפנסיוני חייב לכלול מגוון מוצרים ולא רק מוצר אחד בלבד. בהקשר זה, אציין כי היקף המכירות של פוליסות ביטוח המנהלים בחברתנו בשנה 2015 עלה על היקף המכירות של פוליסות אלו בשנה הקודמת.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email