מנורה פנתה ישירות למעסיקים מעל ראשי הסוכנים

חברת מנורה מבטחים חרגה מהנהלים ופנתה ישירות לעסקים, ובכך עקפה את את סוכני הביטוח. מנורה: נעדכן להבא מראש את הסוכנים לגבי דיוור לעסקים המבוטחים דרכם
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

חברת מנורה מבטחים פנתה לאחרונה למעסיקים בתחום ביטוחי הפנסיה, והמליצה להם להצטרף לממשק הדיגיטלי שלה – "פורטל מעסיק", באמצעותו ניתן לדווח ולשלם באופן ממוכן לצירוף עובדים ללא עלות למעסיק. הפניה כוללת גם הרשאה לחיוב חשבון המעסיק. הפנייה מוסברת בכך שבהתאם להנחיית רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון, החל מינואר 2018 יידרשו כול המעסיקים בדיווח אחיד. לשכת סוכני ביטוח רואה בחומרה את הפניה הישירה של מנורה למעסיקים מעל ראשי הסוכנים, ובימים אלה פנה סו"ב אורי צפריר, מ"מ נשיא לשכת סוכני הביטוח לראשי מנורה מבטחים וביקש להסיר את הפרסום: "הפניה הישירה למעסיקים, תוך עקיפת הסוכנים שהביאו למנורה מבטחים את ביטוחי הפנסיה של רבבות העובדים, היא חמורה ביותר ומערערת את אמון הסוכנים בחברה", טוען צפריר.

ההודעה שקיבלו בעלי העסקים ממנורה

ממנורה מבטחים פנסיה וגמל נמסר בתגובה כי "לאור הרגולציה החלה על המעסיקים הקטנים החל משנת 2018, בכל הנוגע לדיווח אחיד למוצרים הפנסיוניים, נשלח הדיוור האמור למספר מצומצם של עסקים קטנים וזאת לשם היערכותם לשינוי הקרב. הפניה הנה רלוונטית גם למעסיקים אשר הצטרפו לקרן באמצעות סוכני הביטוח. החברה רואה בסוכני הביטוח שותפים אמיתיים ואין בדיוור זה כל כוונה לעקוף את סוכני הביטוח, אלא, להיפך. לשכת סוכני הביטוח פנתה לחברה בנושא ואנו חידדנו את הנושא אצלנו כך שנעדכן מראש את סוכני הביטוח בדיוור אשר ייצא מהחברה ורלבנטי לעסקים המבוטחים דרכם".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email