מסלול חדש: מנורה פותחת מסלולי חו"ל חדשים למשקיעים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

קבוצת מנורה מבטחים מדווחת על השקת שני מסלולי השקעה חדשים עם חשיפה לחו"ל.

המסלול הראשון: מסלול מדדי מניות חו"ל (פסיבי) – חשיפה למדד S&P500, מדד MSCI (כולל בריטניה), מדד טופיקס ומדד שווקים מתעוררים. בקרן הפנסיה המקיפה, השיעורים הללו הינם ביחס לרכיב החופשי של תיק ההשקעות ובנוסף יושקעו עד 30% באג"ח מיועדות. במסגרת מסלול זה מציעה החברה השקעה בנכסים בשיעור שלא יפחת מ75% ולא יעלה על 100% במדדי מניות חו"ל. כמו כן, יתרת הנכסים במסלול זה תושקע במדדים שונים בכפוף להוראות הדין ולשיקול דעתה של ועדת ההשקעות, כאשר נכסי המסלול החשופים לנכסים הללו כעת הנם בחשיפה של 60% למדד S&P500, 20% למדד MSCI (כולל בריטניה), 10% למדד טופיקס ו- 10% למדד שווקים מתעוררים.

גיוון אפשרויות ההשקעה | צילום: shutterstock

המסלול השני: מסלול חו"ל –מסלול זה מורכב מנכסים שהונפקו בחו"ל לרבות מניות, אג"ח סחיר ולא סחיר הלוואות ועוד. שיעור החשיפה במסלול זה לא יפחת מ75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. זאת בתנאי ששיעור החשיפה למניות שהונפקו בחו"ל לא יעלה על 25%. בקרן הפנסיה המקיפה, השיעורים הללו הינם ביחס לרכיב החופשי של תיק ההשקעות ובנוסף יושקעו עד 30% באג"ח מיועדות.

איתי יעקב, משנה למנכ"ל ומנהל אגף מוצרים ופיתוח: "מסלולי ההשקעה החדשים שהשקנו מאפשרים לקהל לקוחותינו להרחיב ולגוון את אפשרויות ההשקעה במוצרי הפנסיה, ההשתלמות והגמל שברשותם. המסלולים החדשים הנם ייחודיים וכוללים פיזור חכם בין מדדים שונים ואפיקי השקעה שונים והנם בשורה לציבור החוסכים. אנו נמשיך לשקוד על פיתוח המוצרים שבניהולנו גם בשנת 2021 לטובת העמיתים".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email