מסמך ההנמקה החדש: המדריך המלא

יובל ארנון, יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני בלשכת סוכני ביטוח, מפרט אילו פעולות יש לבצע בכל שלב ושלב