מסמך ההנמקה החדש טוב לסוכן

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

מסמך ההנמקה החדש, שפורסם השבוע ויחול מיולי 2016, מגלם בתוכו כמה שינויים וחידושים שאותם אנו צריכים להכיר.

בדיונים הארוכים שהתקיימו (מדובר בשלוש טיוטות) הביעה הלשכה את עמדתה כי הדעת, ואף הפרקטיקה, אינה סובלת כי על כל פעולה הקשורה לחיסכון הפנסיוני ייאלץ בעל הרישיון למלא מסמך הנמקה מלא כנהוג היום. ואכן, במסמך ההנמקה החדש חולקו הפעולות השונות לשלושה סוגי מסמכים שונים:

מסמך הנמקה מלא – מסמך שחובה למלא אותו בקרות שישה מצבים: פגישת ייעוץ או שיווק בנושא כדאיות החיסכון הפנסיוני, משיכת כספים מעל 50 אלף שקל שלא כדין, מפגש הנוגע לפרישה לקצבה, במקרה שבו הלקוח ביקש מבעל הרישיון לערוך לו מסמך הנמקה, במקרה שבו לא מולא בעבר ללקוח מסמך הנמקה, וכאשר נודע לבעל הרישיון במהלך פגישת השיווק על שינוי במצבו המשפחתי של הלקוח.

מסמך הנמקה ממוקד – במסמך זה ימולאו אך ורק הפרטים של המוצרים שאליהם מתייחסת ההמלצה של בעל הרישיון. מדובר בשלושה מצבים, בהם משיכת כספים שלא כדין עד 50 אלף שקל, הליך של שיווק או ייעוץ בנוגע לקרן השתלמות, ושינויים במוצר קיים, כמו מעבר בין מסלולים.

סיכום שיחה – יתבצע בעת קרות שבעה מצבים, כמו העלאת שיעור ההפקדה, שימור הקשור לביטול החלטה להעברת כספים ממוצר פנסיוני אחד לשני, הפחתת דמי ניהול, משיכת כספים כדין, צירוף לריסק זמני, טיפול בכספי פיצויים, לאור עזיבת מקום העבודה של הלקוח, וביטול החלטה למשיכת כספים ממוצר פנסיוני.

בסופו של תהליך, מתוך 16 פעולות שהיו מחייבות עד היום מילוי מסמך הנמקה מלא, המצב החדש מחייב מסמך מלא רק בשש פעולות, ואילו בשאר המקרים מסמך ממוקד, או סיכום שיחה בלבד.

הרגולטור גם התייחס לראשונה להחלטת מעביד לביצוע הגדלת ההפקדות הפנסיוניות לעובד שמחייב פתיחת מוצר פנסיוני חדש, ופתר את בעל הרישיון במקרה זה מחובת מילוי מסמך הנמקה.

שימוש במסלקה הפנסיונית – במסמך ההנמקה החדש מחויב בעל הרישיון, כאשר יש חובה למסמך הנמקה מלא בלבד, לבצע פנייה למסלקה (”פישינג“) לפני מילוי מסמך ההנמקה, ולמעשה בזאת להביא לידי ביטוי את סעיף 12 לחוק הייעוץ הפנסיוני, המחייב את בעל הרישיון להתאים ללקוח את המוצר המתאים ביותר לצורכיו.

חשוב לציין כי נקבעו שלושה מצבים, שבהם לא יהיה חיוב בגין פנייה למסלקה במסגרת שאלון א׳ – פישינג, כגון משוב כי ללקוח אין מעל ל-100 אלף שקל כספי צבירה, או כאשר אין ברשותו מעל לשלושה מוצרים פנסיונים. במקרים אלו יתבצע זיכוי אוטומטי ולא יתבצע חיוב.

מקרה נוסף, הנבחן בימים אלה, הינו פישינג המבוסס על נתונים שנותן הלקוח. במידה שלא יתקבלו מהמסלקה נתונים נוספים, לא יתבצע חיוב. במסגרת חובות הגילוי של בעל הרישיון ללקוח, חלה עליו חובה לציין בפני הלקוח אם המוצר שעליו הוא ממליץ נמצא כרגע במסגרת מבצע קידום מכירות אצל גוף מוסדי שאת מוצרו הוא מציע, מהות התגמול והתנאים לקבלתו. בקביעת מדרג חברות הביטוח שאתם עובד הסוכן אין כל שינוי.

במסגרת חובות הגוף המוסדי, תחול חובה על גוף זה להעביר כל שנה לבעל הרישיון מידע אודות התגמול שלו הוא זכאי בעבור שיווק כל המוצרים של אותו גוף בתחום הפנסיוני, ריסק ואובדן כושר עבודה. חובת הגוף המוסדי להעביר זאת לכל בעל רישיון עד ל-15 באפריל בכל שנה. הנתונים ללקוח יוצגו בשתי טבלאות: אחת המרכזת את המוצרים הפנסיונים, ואילו השנייה את מוצרי הביטוח שנמכרו אגב ההמלצה על כדאיות החיסכון.

מסמך ההנמקה החדש יכנס לתוקף ביולי 2016, ואילו החובה לפנות למסלקה בעת עריכת מסמך הנמקה מלא תיכנס לתוקף בנובמבר 2015.

הוועדה הפנסיונית תלמד את מסמך ההנמקה החדש, וחברי הוועדה יעבירו הסבר מורחב על משמעות המסמך במהלך הכנסים הקרובים במחוזות ובסניפים.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email