מסמך ההנמקה החדש לאור התיקון מחודש יולי 2018

לאור התיקון שיצא בחוזר ההנמקה בחודש יולי האחרון, להלן טבלה מעודכנת על בסיס התיקונים שהוכנסו. למעשה ברירת המחדל היא מסמך הנמקה מלא, למעט הפעולות המופיעות במסגרת מסמך ממוקד או סיכום שיחה. נא לשים לב לתאריכי התחולה השונים המופיעים בהערות לנייר זה

יובל ארנון | צילום: גיא קרן, באדיבות הלשכה