מסמך ההנמקה – חומר למחשבה

עו"ד עדי בן אברהם על חשיבותו של מסמך ההנמקה הן לחוסך הפנסיוני ביחס לאפיקי החסכון ומסלולי הביטוח והן לבעל הרישיון הפנסיוני בעת שהוא שוקד על הכנתו
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

חיסכון פנסיוני הינו החיסכון הארוך והמשמעותי ביותר שיהיה לנו במהלך חיינו. אבל האם כשאנו באים לרכוש חיסכון פנסיוני אנחנו נותנים את הדעת על כל הפרטים והמשמעויות של החיסכון שבחרנו – לצערנו, לא ניתן לומר בוודאות שהתשובה לכך חיובית.

רשות שוק ההון מחייבת את בעל הרישיון ליזום פניית שירות מול החוסך אחת לשנתיים (כברירת מחדל) כדי לבחון האם חל שינוי המצריך התאמה של מוצר החסכון הפנסיוני למצבו של החוסך.

חיסכון פנסיוני. יש לתת את הדעת על כל הפרטים | צילום: shutterstock

השבוע אעסוק במקרה שנדון בבית הדין לעבודה ביחס לבחינת מסלול החסכון של העמית בקרן פנסיה, בחירה שתשפיע על גובה קצבת הנכות לה זכאי העמית המצוי באכ"ע.

התובע הינו עמית פעיל בקרן הפנסיה. בגיל 61 לערך נקבע כי התובע הינו באכ"ע על פי קביעת ועדה רפואית של קרן הפנסיה. בהתאמה לקביעת הוועדה הרפואית, החלה הקרן לשלם לעמית מידי חודש קצבת נכות על פי מסלול עתיר חסכון אשר משמעו הקטנה של קצבת הנכות אשר נקבעה ל-19.3% משכרו המבוטח. אגב, לו היה המסלול של העמית במסלול כללי היתה  קצבת הנכות שלו מחושבת על בסיס 75% משכרו המבוטח.

אין חולק על פי העובדות כי התובע היה במסלול עתיר חסכון, אלא שבמסמך הנמקה שנמצא בתיקו משנת 2016 נרשם כי הוא מבקש להיות במסלול כללי. בעקבות פניית התובע לקרן הפנסיה לתיקון המבוקש, הודיעה הקרן כי בחנה את הנושא אך היא אינה מאשרת את התיקון המבוקש.

חוכמה שבדיעבד

התובע הגיש תביעה לבית הדין בהתבסס על מסמך ההנמקה שבו נרשם שינוי מסלול ביטוח למסלול כללי. עוד טען התובע, בין יתר טענותיו, כי בפגישה עם משווק הקרן בשנת 2016 הוא ביקש לנייד כספים וכן סיכם עימו על שינוי מסלול כפי שמופיע במפורש במסמך ההנמקה. 

קרן הפנסיה השיבה, בין מכלול טענותיה, כי בכל שנות חברות העמית הוא בחר במסלול מוטה חסכון, באופן שיגדיל את צבירת החסכון שלו למועד הפרישה. התובע הינו רווק ללא ילדים ולכן הוא בחר במסלול זה משיקוליו. עוד הוסיפה הקרן כי הבקשה לשנות מסלול הינה חוכמה בדיעבד לאחר קרות הסיכון הביטוחי. לא היתה כל אינדיקציה לשינוי מסלול הביטוח שכן אחרת הדבר היה בא לידי ביטוי ברובריקות הרלוונטיות של מסמך ההנמקה. הדוחות התקופתיים שיקפו את גובה הקצבה הצפויה במסלול עתיר החסכון ולכן יש לראות בתובע כמי שהסכים לתוכנם. 

בית הדין חזר והדגיש כי בקרן פנסיה התקנון יקבע את זכויות וחובות העמיתים ולקרן אין סמכות לקבוע זכויות שונות מהקבוע בתקנון. השאלה המתבקשת הינה האם ביקש העמית לשנות את מסלול ביטוח אם לאו, ולאור העובדה כי מסמך ההנמקה של הקרן  מתייחס לשינוי מסלול הביטוח הנטל להוכיח אחרת מוטל עליה.

רישום שגוי

בית הדין מציין כי בעדותו של התובע הוא ציין כי המטרה של הפגישה היתה ניוד קופות. התובע ביקש לחסוך לצורך זה ואף וידא כי הכספים נוידו כנדרש. בית הדין מקבל את עדותו של המשווק מטעם קרן הפנסיה כי מדובר היה על ניוד בלבד ולו היה רצון לשינוי מסלול ביטוח הדבר היה בא לידי ביטוי בטופס בחירות ובמסמך הנמקה. בית הדין מוסיף כי במערכת המיכונית היתה תקלה שהובילה לרישום שגוי בתרגום הקודים במערכת המכירה וכך תוכנית עתיר חסכון תורגמה למסלול כללי.

לא הוכח כי לתובע הוצע לשנות מסלול, וגם בטפסים נראה כי כל תכלית הפגישה היתה ניוד כספים, וכי ככל שהיה מבוקש שינוי בתוכנית החסכון היה מופק טופס בחירות. במסמך ההנמקה נרשם כי הלקוח אינו מעוניין לבצע שינוי בפרופיל ההשקעות בחשבונו ולכן המסקנה היא כי הרישום במסלול ביטוח כללי הוא בטעות. לו היה מוצע או מבוקש על ידי התובע שינוי מסלול היה לכך ביטוי במסמך ההנמקה מעבר להשוואה טכנית בין המסלולים. 

ההשקעה הגדולה בחייכם

בית הדין דוחה את התביעה אך מוצא לנכון לחייב את קרן הפנסיה בהוצאות בגין התנהלותה. בית הדין מסביר כי הקרן, במהלך הבירורים שערכה, מסרה תשובות שונות: בתחילה נאמר כי לא בוצע התיקון למסלול הכללי ולאחר מכן, נטען כי לא נמסרה הצהרת בריאות. בפעם אחרת, נאמר כי התובע לא ביקש מעבר אלא ניוד כספים בלבד. מצופה מקרן הפנסיה כי תערך בחינה מקיפה של טענות בטרם תינתן תשובה וראוי היה כי הקרן תתנצל על כך. בית הדין מוסיף כי התשובות ניתנו כלאחר יד. בית הדין מחייב את הקרן בתשלום הוצאות בסך 10,000 שקל לתובע.

בשלב זה לא ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין.

המלצה אישית: אנו מתחילים את החיסכון הפניסיוני שלנו בגיל צעיר, יושבים מול בעל הרישיון, מהנהנים בהסכמה ורק מחכים לחתום על מה שצריך ולסיים את המפגש. במקום זה תחשבו על ההשקעה הגדולה ביותר שתעשו בחייכם, תתייחסו לשעת המפגש עם סוכן הביטוח בכובד ראש. זו תהיה כנראה אחת מהשעות הכי חשובות לגבי חייכם הבוגרים.

הכותב הינו מומחה בתביעות ביטוח ויועמ"ש לשכת סוכני הביטוח

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email