מסתמן: הממונה תגביל גם את מוכרני חברות הביטוח

רשות שוק ההון צפויה לבצע שינויים בטיוטת החוזר להעסקת מוכרני ביטוח בסוכנויות בעקבות הביקורת מצד הלשכה וסוכנויות הביטוח. גורמים ברשות שוק ההון: "אנחנו קשובים למה שאומרים בשוק"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בעקבות הביקורת מצד לשכת סוכני ביטוח וסוכנויות הביטוח צפויים שינויים בטיוטת החוזר להעסקת מוכרני ביטוח בסוכנויות. "אנחנו קשובים לשוק. הטיוטה הזאת היא בנפשנו וכשהביקורת רלוונטית אנחנו בהחלט מקשיבים לה", אמרו גורמים ברשות. על פי ההערכות השינויים הצפויים בדוח הם: הצורך במנהל עסקים שיכתוב דוח בקרה, כמות השיחות להן נדרש הסוכן להקשיב (על פי הטיוטה, 50% משיחות המוכרנים), וחיוב צירוף הקלטות כל השיחות עם הלקוח לחברת הביטוח, בטרם היא מצרפת אותו לפוליסה.

הרשות מתכוונת לפרסם טיוטה מפורטת להעסקת מוכרנים גם בידי גופים מוסדיים. בנובמבר האחרון קבעה הממונה כי סוכן ביטוח יהיה רשאי לבצע פעולות שיווק באמצעות מוכרנים רק לגבי מוצר ביטוח שאינו מוצר פנסיוני ולצרכים מוגבלים. בין היתר לשם מתן מידע ראשוני על מוצר ביטוח בהתאם לתסריט שיחה שהוכתב על ידי סוכן ביטוח, ובלבד שלאחר מתן המידע סוכן ביטוח שוחח עם הלקוח וכלל בשיחה את כל פרטי מוצר הביטוח; איתור לקוחות; קבלת פרטים טכניים מהלקוח כגון פרטי תשלום ופרטי התקשרות; העברת הצעת ביטוח לידי הלקוח והחתמתו. 50% משיחות המוכרנים הטיוטה מחייבת דוח הקשבה של הסוכן ללפחות 50% משיחות המוכרנים, פעילות המוקד תתקיים רק בבית העסק של סוכן הביטוח, ויתבצע פיקוח ישיר על המוקדנים – 5 מוקדנים לסוכן מורשה מפקח.

אריה אברמוביץ: "אין מקום לקבוע רף מוגדר של שיחות להאזנה על ידי הסוכן"

בנוסף, פרטי המוכרן וסוכן הביטוח שהיו מעורבים בעריכת עסקת ביטוח יישלחו ללקוח בדואר אלקטרוני ובהודעת sms בתום עריכת עסקת הביטוח. אם אין ללקוח כתובת מייל או מכשיר נייד, יישלחו פרטים אלה באמצעות הדואר. כמו כן, מנהל עסקים יסקור 30% מדוחות הבקרה אשר נכתבו על ידי סוכן הביטוח, ויכתוב דו"ח בקרה בהתאם. כל פעולה המבוצעת על ידי מוכרן או סוכן ביטוח שנוגעת לשיווק ומכירת פוליסה תהיה מתועדת וכל פעולת שיווק טלפונית ללקוח תהיה מוקלטת. התיעוד או ההקלטה יישמרו למשך שבע שנים לפחות לאחר שהלקוח חדל להיות מבוטח.

הממונה על שוק ההון, דורית סלינגר, הורתה לחברות הביטוח לא לקבל בקשת צירוף מסוכן ביטוח אם לא צורפה לה הקלטה של כל שיחות המכירה. לשכת סוכני ביטוח טענה לאפליית הסוכנים מול גופים מוסדיים, שמפעילים מוקדי מכירות לשיווק ישיר עם מוכרנים בעלי הכשרה זהה וללא רישיון, וכי הטיוטה משיתה עלויות גבוהות שסוכנים יתקשו לעמוד בהן.

"דרישה להאזנה לשיחות המוכרנים הינה חלק מעבודת סוכן הביטוח, אין מקום לקביעה כי יש להאזין להיקף של 50%. על סוכן הביטוח לערוך בדיקות מדגמיות מעת לעת על מנת לבחון את איכות השיחות של עובדיו. זו מחויבותו ואחריותו המקצועית, ואין מקום לקבוע רף מוגדר של שיחות להאזנה על ידי הסוכן", טען אריה אברמוביץ, נשיא הלשכה. הלשכה תומכת עם זאת, לשכת סוכני ביטוח תומכת בהגבלת מוקדי מכירות טלפוניים, הן בקרב הגופים המוסדיים והן בסוכנויות הביטוח. "אנו דוגלים בכך שעל מוצרי ביטוח להימכר רק על ידי בעל רישיון. יתר על כן, בביטוחים ארוכי טווח, יש הכרח בפגישה פרונטאלית אחת לפחות, על מנת לתת את השירות הטוב ביותר למבוטח, ולתפור את החליפה המדויקת לצרכיו", נמסר מהלשכה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email