מענה לאתגרים כלכליים ובריאותיים בצל מגפת הקורונה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

משבר הקורונה מקיים בצידו אתגרים כלכליים ובריאותיים, איתם מחויבים סוכני הביטוח להתמודד במתן מענה ללקוחותיהם בדמות פיתרון ממשי, חדשני ויצירתי.

כחלק מהמענה לציבור המבוטחים נדרשים חיפוש ומציאת רעיונות חדשים, הצעות משא ומתן והפעלת לחץ על חברות הביטוח, במידה הצורך, לשם מתן מענה ללקוחות עבור בעיות הנגזרות ממגיפת הקורונה. הנסיבות מצביעות על כיוון אפשרי של קריסת מערכת הבריאות הציבורית, וכאן נכנס תפקידן של חברות הביטוח, והרי זו מהותן. אביא כאן מספר דוגמאות להתנהלות נדרשת מול החברות. המלצות אלה עלו על הכתב מניסיוני האישי, ומטרתי לחלוק אותן עם ציבור סוכני הביטוח.

אתגרים כלכליים ובריאותיים ׀ צילום: Shutterstock

הצעות אפשריות לחברות הביטוח תמורת תשלום פרמיה:

  • הרחבת פוליסת ביטוח בריאות למבוטחים קיימים – כאן יתווסף כיסוי ביטוחי לעניין ביצוע בדיקה לגילוי נגיף הקורונה, כאשר במידה והבדיקה שלילית לא יינתן החזר כספי, ואילו כאשר הבדיקה חיובית – תישא חברת הביטוח בעלות בדיקת הקורונה, תוך התחייבות לקבלת תשובה תוך מספר שעות, ובכפוף להפנייה מרופא לביצוע הבדיקה.  
  • כיסוי ביטוחי עבור חיבור חולה למכונת הנשמה – במקרה זה על חברת הביטוח ליצור קשר עם בתי החולים הפרטיים להכשרת צוותים רפואיים מתאימים לטיפול בחולי קורונה בכלל, וחולים קשים בפרט (כפי שנעשה בעת הצורך בניתוח). יש לשים לב כי מכשירי החייאה והנשמה קיימים בשפע, וביכולתה של חברת הביטוח להשפיע על בתי החולים הפרטיים על מנת להירתם להליך זה.
  • הרחבת סעיף אובדן כושר עבודה – כאשר רכיב קיים זה יורחב גם למקרה של א.כ.ע בצל הקורונה. מתן כיסוי כנ"ל יש בו להעניק רווחה ושקט נפשי למבוטח ולבני משפחתו במצב של א.כ.ע כתוצאה מהמחלה, מעל שלושה חודשים. למעשה, במקרים קשים תובטח משכורתו של המבוטח.

התועלת בהיענות להצעות אלו:

עבור חברות הביטוח: הן יזכו בפרמיות חדשות, לעומת רמת סיכון נמוכה של כמות המונשמים בישראל.

עבור סוכני הביטוח: המוניטין של סוכני הביטוח עלול ללכת לפניהם במקרה זה ביתר שאת ולהעלות את קרנם כבעלי מקצוע אחראיים, יצירתיים שמוכנים למצוא ולברוא פתרונות בכח הרצון. יש לזכור כי אנו במצב חדש המצריך מחשבה חדשנית ומקורית.

מציאת פיתרון ומענה לציבור המבוטחים באופן זה יאפשר לציבור המבוטחים לשים מבטחיהם בסוכני הביטוח, על פני הביטוחים הישירים למיניהם; סוכן הביטוח יוצר בקרב ציבור המבוטחים צורך בקניית כיסוי לעומת הצורך במכירתו.

מתן פיתרון הולם המתכתב היטב עם צורכו הייחודי של המבוטח הינו הלפיד שעליו בוער המוניטין ותפקידו של סוכן הביטוח. הדומיננטיות של סוכני הביטוח מביאה להשגת כיסוי ביטוחי ייחודי מחברות הביטוח.

לסיכום, החיים בצל מגיפה הקורונה יוצרים מצבים חברתיים, כלכליים ובריאותיים חדשים, שמציבים בפנינו אתגרים. אנו, כסוכני ביטוח, נדרשים בתקופה זו לראייה כוללת ורחבה את צרכי הלקוח, לא רק אלו הנוגעים לענייניו הביטוחים, אלא לכלל מצוקותיו הנלוות למצבו.

נראה שציבור המבוטחים מבקש ביטחון בחיים שלפי שעה אינם יציבים וחסרי ודאות. ביטחון זה נמצא, בין היתר, בכיסויים ביטוחים המותאמים למצבים ייחודיים אלו, אשר אנו מחויבים להתמודד איתם לראשונה.

ריכוז טיפים, הנחיות והמלצות להתמודדות עם המשבר להעברה ללקוחות, כמפורט לעיל, אינו מהווה משום עצה משפטית ו/או ייעוץ פרטני אלא עצות שימושיות בלבד.

הכותב הינו עו"ד, בעל משרד "חיים עמירם סוכנות לביטוח"

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email