מעסיקים: כך תמלאו דו“ח משכורת לעובדיכם

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

על פי סעיף 166 (ב) לפקודת מס הכנסה, חייב מעביד או מנכה בהגשת דו“ח על תשלומי משכורת/ הכנסה חבת ניכוי ועל הניכויים מהם, באופן מקוון. הדו“ח יוגש בצירוף הצהרה, לפיה הפרטים והידיעות שנמסרו בדו“ח הם נכונים ומלאים.

על פי סעיף 195ב לפקודת מס הכנסה, על מעביד/ מנכה החייב בהגשת הדו“ח ולא הגישו, או לא הגישו במועד, יוטל עיצום כספי כמפורט בסעיף. לאור פניות רבות של מעבידים/ מנכים ומייצגים באשר לקושי בהגשת טופס ההצהרה, החליטה הנהלת רשות המסים להעניק הקלה בהגשת טופס ההצהרה לשנת המס 2014, כמפורט: מעביד/ מנכה ששידר את הדו“ח לשנת המס 2014 עד ל-31.5, רשאי להגיש את טופס ההצהרה עד ל-31.5 ויראו את הדו“ח כאילו הוגש במועד החוקי, על כל המשתמע מכך.

מעביד/ מנכה שלא שידר את הדו“ח עד ל-31.5, אך שידר אותו עד ל-30.6, וגם הגיש את טופס ההצהרה עד ליום זה, לא יוטל עליו עיצום כספי. מעביד/ מנכה שלא שידר את הדו“ח הזה עד ל-30.6 יראו אותו כמי שלא הגיש את הדו“ח במועד. מועד ההגשה במקרה זה יהיה המועד שבו השלים את שידור הדו“ח וגם את הגשת טופס ההצהרה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email