מעסיקים עם פחות מ־100 עובדים: האוצר ידחה את המועד ליישום ממשק המעסיקים

הקולות שהשמיעו לשכת סוכני ביטוח וארגוני המעסיקים על הלחץ שכולל בו יישום תקנות ממשק מעסיקים עשו את העבודה. לאחר בדיקת האוצר - השלב השני של היישום יידחה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

אגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון באוצר הודיע לגופים המוסדיים, לארגוני המעסיקים וללשכת סוכני ביטוח, כי בכוונתו לדחות את יישום תקנות ממשק המעסיקים להפקדה לקופות גמל ופנסיה, למעסיקים עם פחות מ־100 עובדים.

השלב הראשון של תקנות ממשק המעסיקים נכנס לתוקף ב־1 בפברואר וחל על מעסיקים עם 50 עובדים ומעלה. ב־1 ביולי יוחלו התקנות על מעסיקים שלהם 30־50 עובדים וב־1 בינואר 2017 על מעסיקים עם פחות מ־30 עובדים.

בהתאם לתקנות, על המעסיקים להעביר במועד הפקדת התשלומים, באמצעות רשומות דיגיטליות לחברה המנהלת את החיסכון הפנסיוני, מידע מפורט לגבי ההפקדה, וזאת באמצעות קובץ נתונים ממוכן ובמבנה אחיד כפי שקבעה הממונה בחוזר ממשק מעסיקים. התקנות מטילות את מלוא האחריות להעברת הכספים על המעסיקים, לרבות הטלת עיצומים בגובה של 200 אלף שקל.

התאחדות התעשיינים הגדירה את היישום ככאוס
התאחדות התעשיינים הגדירה את היישום ככאוס

"כאוס" ביישום

ארגוני המעסיקים ולשכת סוכני ביטוח מחו על הלחץ שהפעיל האוצר על המעסיקים, דבר שיצר "כאוס" כהגדרת התאחדות התעשיינים למשל, ועלול להביא לכך שעובדים רבים יקבלו התראות על פיגור בתשלומים, למרות שנעשו הפקדות כנדרש. משרד האוצר בדק את ביצוע ממשק המעסיקים עד כה ומצא שאימוץ התקנות באופן מואץ כפי שדרש לא פועל כנדרש והתוצאה היא שמיליארדי שקלים מכספי חיסכון של העובדים לא מגיעים ליעד, וממתינים בחשבונות מעבר.

אי לכך הודיע שלשום אגף שוק ההון על דחיית השלב השני ביישום ההליך המורכב. "על מנת למנוע שליחת הודעה שגויה למבוטח, יובהר כי גוף מוסדי לא ישלח הודעה על פיגור בתשלום למבוטח או למעסיקו, אלא לאחר שווידא כי אכן לא הועבר תשלום מצד המעסיק לגוף המוסדי בגין העובד", האוצר אמר הראל שרעבי, סגן בכיר לממונה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email