מעשני סיגריות חשמליות ישלמו פרמיות גבוהות יותר משל לא מעשנים עבור ביטוחי חיים

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

מבטח המשנה מהגדולים בעולם Munich Re דוחק בחברות הביטוח לחייב את מעשני סיגריות חשמליות בפרמיות ביטוח חיים גבוהות יותר, השמורות למעשנים בלבד. כיום מבדילות חברות לביטוח חיים רק בין אנשים שמעשנים ללא מעשנים בהווה.

ואולם הצריכה הגוברת של סיגריות חשמליות הצריכה את סיווגן בקטגוריית הערכת סיכונים אופיינית שבוצעה על ידי מבטחים. "כשאנו מדברים על הערכה רפואית של תופעה כלשהי, אנחנו נוטים בדרך כלל לבסס את ההחלטה שלנו על מחקרים מדעיים", אומר הקרדיולוג קרסטן פילצמאייר, שמנהל את המרכז הרפואי לביטוח חיים ב-Munich Re.

"נכון לעכשיו, אנחנו ממליצים למבטחים להתייחס לאנשים שמעשנים סיגריות חשמליות כאילו היו מעשנים". לדברי פילצמאייר, עד כה נערכו מעט מאוד מחקרים שבדקו את ההשפעות של סיגריות חשמליות/ אלקטרוניות.

ההשפעות ארוכות הטווח של שאיפה ונשיפה של עשן סיגריה אלקטרונית, המכונה Vaping, עדיין לא ידועות. אותו הדין לגבי הערכת השפעות התרכובות כימיות שמכילות סיגריות חשמליות. מעשנים נדרשים לשלם פרמיות גבוהות יותר מפני ששיעור התמותה שלהם גבוה יותר, כמו גם שיעורי התחלואה.

ואולם מכיוון שכרגע אין דרך לשלול את האפשרות של השפעות שליליות על בריאותו של אדם שנגרמו בידי סיגריות אלקטרוניות, בשל הניקוטין וחומרים כימיים אחרים שבהן, הוחלט כי גם מעשני סיגריות אלקטרוניות יידרשו לשלם פרמיות גבוהות יותר.

בניגוד לסברה הרווחת כי סיגריות אלקטרוניות פחות מזיקות מסיגריות רגילות, בשל היעדר הטבק המסרטן, ולכן אין צורך להכלילן בקטגוריית המעשנים לצורך ביטוח חיים, מסביר פילצמאייר כי "ניקוטין הוא חומר המשפיע על תפקודי גוף מסוימים ויש לו יכולת ליצור מחלות. בנוסף, התוספים הכימיים יכולים אף הם להוות פונקציה מסרטנת".

מבוטחים חדשים נדרשים לעבור בדיקת קוטינין, שיכולה לזהות אם קיים ניקוטין בגוף, ללא קשר לצורה שבה הוא נצרך. כיום לא קיימות בדיקות שיכולות לזהות את מקור הניקוטין בגוף, בין אם זה סיגריות, סיגריות אלקטרוניות או מוצרי ניקוטין חלופיים אחרים. Munich Re מייעצת למבטחים לכלול סעיף חדש בטופסי ביטוח החיים שלהם, שבודקת אם המבקש משתמש בניקוטין חלופי או התקנים בתחליפי ניקוטין אחרים, כמו מדבקות ניקוטין, מסטיק ניקוטין או סיגריות אלקטרוניות.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email