בדרך לשינוי השוק? קרן ברירת המחדל אושרה בוועדת השרים לענייני חקיקה – חברות הביטוח מודאגות

בהצעת החוק שאושרה פה אחד יינתן יתרון לגופים המנהלים קרנות פנסיה שנתח השוק שלהן קטן מ־5%. שר האוצר: "אי אפשר לקבל מצב בו העובדים החלשים שמרוויחים פחות ישלמו יותר דמי ניהול". כלל ביטוח: "הוראות החוזר יביאו לשינוי במודל העסקי של חברות מנהלות ולפגיעה ברווחיותן"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה בתחילת השבוע פה אחד את הצעת האוצר לקידום "קרן ברירת המחדל" שבאה להפחית את דמי הניהול. באותה הישיבה דחו השרים את הצעת החוק של ח"כ מיכל בירן ועמר בר־לב (המחנה הציוני) להפחתת דמי הניהול בקרנות הפניה ב־50%. ח"כ בירן מתחה ביקורת על כך: "קרן ברירת מחדל פותרת את בעיית דמי הניהול של אלה המצטרפים לשוק העבודה, או עוברים עבודה, בעוד שהעובדים החלשים הנשארים בעבודתם ממשיכים לשלם דמי ניהול מקסימליים".

בחוזר הסופי בנושא "קרן פנסיה ברירת מחדל" שהתפרסם בהמשך השבוע ציינה הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר, כי המדינה תבחר לפחות שתי קרנות פנסיה שיציעו את ההצעות הזולות ביותר. "הרפורמה מיועדת לעובדים שלא עומד לרשותם כוח המיקוח הדרוש לצורך הוזלת דמי הניהול", הסבירה סלינגר. סלינגר מתייחסת למאות אלפי העובדים במשק שמשלמים כיום דמי ניהול מקסימליים שעומדים על 0.5% מהצבירה ו־6% מהתגמולים. "אי אפשר לקבל מצב שבו העובדים החלשים שמרוויחים פחות ישלמו הרבה יותר דמי ניהול מהעובדים החזקים והמאוגדים", הדגיש שר האוצר, משה כחלון. "בעזרת הרפורמה נגדיל משמעותית את החיסכון הפנסיוני של העובדים מהשכבות החלשות ומעמד הביניים ונאפשר להם להזדקן בכבוד".

יתרון לקרנות קטנות

הממונה צפויה להכריז על הקרנות הזוכות במהלך שנת 2016 והגופים שיבחרו יוגדרו כקרנות הפנסיה הנבחרות לתקופה של שלוש שנים. עובדים המצטרפים לקרנות יהיו זכאים להטבה בדמי ניהול למשך תקופה של עשר שנים ממועד הצטרפותם. בהליך יינתן יתרון לגופים המנהלים קרנות פנסיה שנתח השוק שלהן קטן מ־5%, במטרה לאפשר כניסת שחקנים חדשים לשוק, הנשלט כיום על ידי חמש קרנות בלבד.

כחלון וסלינגר. שמים את הדגש על העובדים שמשלמים דמי ניהול מקסימליים
כחלון וסלינגר. שמים את הדגש על העובדים שמשלמים דמי ניהול מקסימליים

בשבוע שעבר פרסם אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון את הליך קביעת קרנות ברירת המחדל, ממנו עולה כי הקרנות הזוכות יגבו דמי ניהול גם מהצבירה ולא רק מההפקדה. שיעור דמי הניהול המרביים מההפקדות יהיה גדול מ־0% אך קטן מ־2% ואילו לגבי דמי הניהול מהצבירה, לא נקבעה תקרה אך שיעור זה יהיה גדול מ־0%. נראה כי לא כולם מרוצים מהצעת האוצר שאושרה. כלל ומגדל דיווחו ביום שלישי לבורסה כי הרפורמה להוזלת דמי הניהול "קרן ברירת מחדל" יכולה לפגוע ברווחיותן. עם זאת, לא מדובר באזהרת רווח. "הוראות החוזר, לרבות בקשר עם קביעת דמי הניהול כקריטריון מרכזי, יכולות ויביאו לירידה בדמי הניהול הממוצעים הנגבים בקרנות הפנסיה ובקרנות ההשתלמות, לשינוי במודל העסקי של חברות מנהלות, ולפגיעה ברווחיותן", מסרה כלל. "בהתאמה ההוראות יכולות ויביאו לשינוי בנתחי השוק של המתחרים הקיימים“.

מגדל טוענת כי ליישום החוזר יכולות להיות השלכות מהותיות על השוק ובכלל זה על מקפת (שבבעלות מגדל). "הוא יכול להשפיע על דמי הניהול הנגבים מעמיתים חדשים, כמו גם מקיימים, על תמהיל המוצרים שיימכרו על ידי הקבוצה, ולהביא לפגיעה ברווחיות מקפת כחברה המנהלת של קרנות הפנסיה החדשות ושל קרנות ההשתלמות“.

שתי החברות קובעות כי הדיווחים שלהן הם הערכות בגדר מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך.

"הצרכן עלול לשלם"

יובל ארנון, יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני של הלשכה אמר בתגובה: "יש לנו השגות על הקריטריונים ועל המשקולות שהציגו בפיקוח. המשקולות שנבחנו הם לא בהכרח הנכונות. דמי הניהול הם לא מהות הכל. כפי שהבהרנו לפיקוח ולחברי ועדת הכספים, יש להבהיר תחילה איזו רמת שירות יקבלו בקרנות שייבחרו, באיזו תדירות יוענק ייעוץ, איזו פריסה ארצית תהיה לקרנות כדי לתת שירות לחוסכים. דברנו על נושא של דמוגרפיה. נתנו התייחסות מקצועית לנושא קרן ברירת המחדל.

לכאורה הפגיעה צריכה להיות בתגמול שלנו, אבל כיוון שאנחנו יודעים שמודל התגמול שלנו יופרד מדמי הניהול לא הבענו התנגדות. יש הצעת חוק שעברה קריאה טרומית בעניין הזה של הפרדת התגמול ולכן אנחנו פחות מוטרדים מפגיעה בנו אלא יותר מוטרדים שאנשים יצטרפו לקרנות בלי לדעת לאן הם מצטרפים ומה הם מקבלים. יש פה רצון של המחוקק להוביל להצטרפות ישירה ואת המחיר הזה הצרכן עלול לשלם.

זו לא חכמה לקחת עובדים שמשלמים היום דמי ניהול מקסימליים ועכשיו יקבלו דמי ניהול מינימליים ולהעביר אותם, אבל צריך גם ללוות אותם בטיפול מתמשך. זה לא טלפון סלולרי אלא משהו שחיים איתו 30 ,20 או 40 שנה. הזילות שחושבים שעובד קבלן או עובד ניקיון צריך לקבל את המוצר הכי פשוט מבלי להתעמק בצרכים שלו זה טעות. גם לאותם עובדים 'שקופים' יש את הרצונות שלהם ואת השאירים. בטווח הארוך אני לא רואה פה שום יתרון גדול לקרנות הפנסיות האלה".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email