מקדימים תרופה למכה: ענף הביטוח נערך לטיפול בנזקי רעידת אדמה

הרשות מחייבת את החברות בדיווח יומיומי על תביעות רכוש בעת מצבי ריבוי נזקים, כמו רעידת אדמה; רשות שוק ההון: "רואים חשיבות בהיערכות למצבים של ריבוי נזקי רכוש"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון פרסמה השבוע חוזר מחייב המנחה את חברות הביטוח לגבי אופן הדיווח במצבים של ריבוי נזקי רכוש. "הרשות רואה חשיבות רבה בהיערכות מיטבית של חברות הביטוח למתן מענה איכותי ויעיל למבוטחיהן במצבים של ריבוי
נזקי רכוש, למשל במצב של רעידת אדמה, שריפה רחבת היקפים וכדומה". כך נכתב בחוזר שבא לתת לרשות תמונת מצב אמינה ומדויקת בזמן אמת, כפי שיוגדר על ידה, אודות היקף המבוטחים הנפגעים והיא תוכל לבצע מעקב יעיל אחר אופן הטיפול בהם, לרבות מעקב אחר יישוב תביעות שיוגשו". ההוראות יחולו על כל חברות הביטוח.

ברקת בכנס הפנסיוני 2019 | צילום: באדיבות הלשכה

על פי החוזר, במצב שהוגדר על ידי הממונה כריבוי נזקי רכוש תעביר חברת ביטוח דיווח מיוחד ביחס לפרטי המידע הבאים אחת ליום, עד השעה 12:00, בהתאם למתכונת קבועה (מצורפת בנספח לחוזר. ר.מ.) בין היתר, יציינו החברות בדיווח פרטים מלאים של המבוטח, גובה הכיסוי הנתבע, תשלומים ששולמו ותשלומים צפויים, מצב התביעה ופרטי אנשי הקשר בחברת הביטוח לשעת חירום.

בנוסף, במקרה שהוגדר על ידי הממונה כמצב ריבוי נזקי רכוש תעביר חברת ביטוח דיווח מיוחד ביחס לפרטי המידע הבאים אחת לשבועיים מיום הגדרת המצב כאמור. הדיווח יכלול: מידע על מבטח משנה, פרטים על החוזה איתו, מספר תביעות שהועברו אליו, תשלומים צפויים ושהתקבלו ממבטח המשנה ועוד.

הטמעה ותרגול

חברת ביטוח תטמיע את הדיווח המיוחד בביטוח כללי כחלק מהתכנית להמשכיות עסקית, כהגדרתה. מטרת חוזר זה להנחות את אגפי הביטוח הכללי בחברות הביטוח על אופן הדיווח לממונה בקרות מצב חירום על מנת שהרשות תקבל תמונת מצב אמינה ומדויקת בזמן אמת אודות היקף המבוטחים הנפגעים במצב חירום, ותוכל לבצע מעקב יעיל אחר אופן הטיפול בהם לרבות מעקב אחר יישוב תביעות שיוגשו. כמו כן, המידע שיועבר לרשות שוק ההון יסייע לרשות להגיב לאירועים באופן יעיל ומהיר.

תחילתן של הוראות חוזר זה ביום 30 ביוני 2019.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email