משרד האוצר משיק: ”קו הצדק הפנסיוני“ לשמירת הזכויות הפנסיוניות של עובדים

דינו של מעסיק הפוגע בזכויות עובדיו עלול להיות מאסר או קנס בסך של כ-1.8 מיליון שקל
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון דורית סלינגר השיקה היום את ”קו הצדק הפנסיוני“ שמאפשר לעובדים להעביר מידע על מעסיקים הפוגעים בזכות לבחור מוצר פנסיוני. העברת המידע שמתאפשרת באופן אנונימי תסייע לממונה על שוק ההון לאתר מעסיקים וסוכנים העוברים על החוק.

החוק קובע כי כל עובד רשאי לבחור את מוצר החיסכון הפנסיוני שלו. הזכות הבסיסית והחיונית של בחירת מוצר מאפשרת לעובד להתמקח על דמי הניהול, למקסם את החיסכון הפנסיוני שלו ולהתאים לעצמו את המוצר הטוב ביותר עבורו. שלילת זכות הבחירה, כולל מניעת הטבת דמי הניהול שהשיג העובד, היא פגיעה חמורה שכן משמעותה פגיעה בקצבת הזקנה בעת פרישה.

הממונה רואה בחומרה פגיעה של מעסיקים בזכותם של עובדים להשיג קצבת זקנה ראויה ולבחור את מוצר החיסכון הפנסיוני באופן חופשי, ובכוונתה למצות את הדין עם מעסיקים שמפרים את הוראות החוק. דינו של העבריין עלול להיות מאסר או קנס בסך של כ-1.8 מיליון שקל.

מפניות שהגיעו לממונה על שוק ההון עולה כי מעסיקים מפרים את הוראות החוק ושוללים מעובדיהם את זכות הבחירה המגיעה להם לפי חוק. מקרה נפוץ להפרת החוק הוא כאשר מעסיק מאפשר לעובדיו לבחור חיסכון פנסיוני רק מתוך רשימת חברות שאתן עובד הסוכן של המעסיק.

אגף שוק ההון מצפה כי עובד שנמנעה ממנו זכות הבחירה יעביר מידע ל“קו הצדק הפנסיוני“ בטלפון *3002 או באמצעות אתר האינטרנט של משרד האוצר.

לדברי סלינגר, ”אגף שוק ההון נחוש לסייע לעובדים למצות את זכויותיהם. לכן האגף יגביר את האכיפה על מעסיקים במטרה לאפשר לעובדים להשיג פנסיה ראויה. שיתוף הפעולה של המעסיקים נדרש לשמירה על זכויות העובדים“.

לדברי יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני יובל ארנון, "למלשינונים למיניהם אין תוחלת ממשית. ראינו זאת כבר בעבר. קו הצדק הפנסיוני מיועד לסוג אוכלוסיה ספציפי ברמות שכר נמוכות, שהיכולת שלה להשפיע על המעביד היא נמוכה ביותר, והפחד מלאבד את מקום העבודה גדול מאוד. הרי עובדי היי-טק יודעים לעמוד על זכויותיהם ולבוא למקום העבודה עם תנאים משלהם, כולל פנסיה. לכן קשה לי לראות את אותם אנשים קשי יום משאירים פרטים ומלשינים על המעסיקים שלהם, מכיוון שהם לעולם יפחדו שיגלו שהם אלה שהלשינו, ויאבדו את מקום עבודתם.

"המטרה של הפיקוח היא אמנם ראויה, אבל מדובר בקיצור דרך לא יעיל. על אף שהחוק לפיו רשאי עובד לבחור לעצמו סוכן ביטוח לא עבר בינתיים, אפשר היה לערוך ביקורות של משרד הכלכלה, שיבדקו גם שזכויותיהם הפנסיוניות של העובדים נשמרות. אבל ללכת לכיוון של מלשינון, שספק עם העובדים המוחלשים ישתמשו בו, זו לא הדרך נכונה".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email