משרד האוצר פרסם את המכרז לביטוח רכב פרטי לעובדי מדינה לשנים 2019־2020

לראשונה – הזוכה במכרז תבטח את העובדים במשך שנתיים במקום שנה עד כה. סו"ב גרטי: "אזרחי ישראל יסבסדו הפסדי הזוכה במשך שנתיים"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

אגף החשב הכללי במשרד האוצר פרסם השבוע את מכרז לביטוח רכבם הפרטי של עובדי המדינה וגמלאיה לשנים 2019־2020. זהו מכרז ביטוח הרכב מהגדולים במדינה, ובמסגרתו מבוטחים כ־66 אלף כלי רכב, מתוכם כ־28 אלף רכבים בהשתתפות המדינה. סך ההיקף הכספי של ההתקשרות נאמד בעלות של מעל 300 מיליון שקל. המועד האחרון להגשת מועמדות למכרז הוא ה־6 בספטמבר 2018. בשנת 2018 זכו במכרז האוצר חברות הביטוח מגדל, הראל ושירביט. המכרז מיועד לעובדי המדינה, בני ובנות זוגם וכן לגמלאי שירות המדינה.

ביטוח רכב פרטי צילום: fotolia

השירות קובע

במכרז החדש נערכו מספר חידושים שנועדו להוזיל את עלות הביטוח במכרז תוך שמירה על שירות איכותי ועידוד נהיגה נכונה בקרב העובדים:
– עידוד נהיגה נכונה על ידי הוזלת הביטוח לנהגים זהירים.
– לראשונה, המכרז נערך לשנתיים במקום לשנה אחת, וכולל מנגנון לשמירה על מחיר הפוליסה בשנה השנייה. שינוי זה עתיד להקל על המבוטחים לחדש את פוליסות ביטוח הרכב שלהם.
– הגדלת מרכיב איכות השירות למבוטחים שנועד לתמרץ את חברות הביטוח במתן שירות איכותי.
– עידוד נהיגה נכונה על ידי הוזלת הביטוח לנהגים זהירים.

ממשרד האוצר נמסר, כי במכרז ייבחרו מספר חברות שיציעו את עלות הביטוח הזולה ביותר לסל הרכבים במכרז, כאשר יינתן יתרון לחברות המעניקות איכות שירות גבוהה למבוטחיהן, על פי המדד שמפרסמת רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

יוסי איצקוביץ, סגן בכיר לחשב הכללי: "אגף החשב הכללי במשרד האוצר פרסם מכרז המביא לידי ביטוי את מחויבות האגף לעידוד התחרות במשק. הארכת המכרז לתקופה של שנתיים במקום שנה תקל על העובדים בעת חידוש הפוליסות ותעודד את סביבת העסקים בשוק הביטוח. בנוסף, אנו סבורים כי השימוש במדד השירות של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לשם בחירת הזוכים עשוי להביא לעלייה בטיב השירות בחברות ביטוח הרכב לכלל המבוטחים במדינה".

האזרחים יסבסדו

בתגובה מסר סו"ב ישראל גרטי, יו"ר הוועדה לביטוח כללי בלשכה: "קולקטיב עובדי המדינה הינו הקולקטיב הגדול ביותר, עם תנאים מיוחדים, שידוע שהינו הפסדי לחברות הביטוח. מי שבפועל מסבסד את מבוטחי הקולקטיב הינם שאר אזרחי ישראל, שאינם מבוטחים בקולקטיב."הפעם המכרז הינו לשנתיים ולא לשנה – המשמעות הינה שגם אם הקולקטיב יהיה הפסדי ביותר הפרמיה לא תעלה, ומי שיסבסד את ההפסד יהיו שוב – אזרחי ישראל".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email