משרד התחבורה: חשש לניגוד עניינים בקשר בין סו"ב לשמאי רכב או מוסך

טיוטת תקנות שפרסם המשרד מציעה לקבוע את הנסיבות שייראו כמעידות על ניגוד עניינים שכזה. כמו כן, מוצע לקבוע כללי אתיקה לשמאים שלפיהם לא יתווכו במכירת רכב
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

משרד התחבורה פרסם טיוטת תקנות בה מוצע לקבוע את הנסיבות שייראו כמעידות על ניגוד עניינים של שמאי רכב, שחוות דעתו בפועל כמעט מכריעה בתביעתו של בעל הרכב מול חברת ביטוח, ויש להבטיח את ניקיון שיקול דעתו. בין היתר קובעות התקנות החדשות, כי שמאי שהוא, או קרוב אליו או המעסיק שלו, הם סוכן הביטוח שטיפל בביטוח הרכב – ייראה כמי שעוסק בשמאות באופן המעלה חשש לניגוד עניינים.

על פי התקנות החדשות: "נסיבות כאלה יהיו עיסוק באחד מהבאים: ממלא תפקיד של מנהל מקצועי של מוסך, בוחן רכב או קצין בטיחות בתעבורה; כל עיסוק בתחום ביטוח הרכב מעבר לשמאות רכב; תיווך ביבוא אישי; שיווק וסחר ברכב וסחר במוצרי תעבורה.

שמאי רכב בפעולה | צילום: shutterstock

"כמו כן ייראה כפועל בחשש ניגוד עניינים אם הוא עורך שומת רכב לרכב שהוא, מעסיקו או קרובו הם בעליו; בסוכן הביטוח שטיפל בביטוח אותו רכב; בעל רישיון הפעלת מוסך או מנהל מקצועי של מוסך באותו מוסך בו נבדק הרכב לצורה השומה". הרקע לחידוד בתקנות הוא טענות לקשרים בין סוכני ביטוח לבין שמאים לבין מוסכי רכב, שמביאים לניפוח תביעות הביטוח.

עוד מוצע לקבוע כללי אתיקה לשמאי רכב, שלפיהם לא ירכוש או יתווך במכירת רכב, שרידיו או מוצרי תעבורה שהיו מותקנים בו, שלגביו ערך שומת רכב; לא יקבל תמורה או טובת הנאה עבור עריכת שומת רכב, למעט שכר טרחה; לא ייתן תמורה או טובת הנאה בעד הפניית לקוחות לקבלת שירותיו; לא יכלול בשומת רכב שהוא יודע או היה עליו לדעת שהוא שגוי, כוזב או חסר; לא יפעל כדי להשפיע על בעל רכב או מוסך לרכוש מוצרי תעבורה מספק מסוים.

הרשות מעורבת

בנוסף מוצע לקבוע תקופת מעבר במהלכה לא יראו כטובת הנאה אסורה את הכללתו של שמאי רכב ברשימת שמאים שמבטח מודיע מראש ששומות שערכו יהיו מקובלות עליו. מועד סופה של התקופה האמורה טרם נקבע, ומתקיימים דיונים לגביו בין גורמי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים לגורמי רשות שוק ההון.

התקנות עניינן בהסדרת העיסוק בענף שמאות הרכב, באותם היבטים שבהם חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016, ותזכיר החוק מחייב את אישורה של ועדת הכלכלה של הכנסת.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email