מתי מתחילים לספור התיישנות?

תובע שדרש שיפוי על תשלומים ששילם בעקבות תאונה, גילה כי חוסר המעש שלו לאורך כל ההליך יעלה לו ביוקר
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בבית משפט השלום בעכו נדונה תביעתו של מוראד גזמאוי, שיוצג על ידי עו"ד ע' ג'רבוני, כנגד הכשרה חברה לביטוח בע"מ, שיוצגה על ידי עו"ד ע' עודה. פסק הדין ניתן בנובמבר 2015 בהיעדר הצדדים, מפי כבוד השופטת דנה עופר.

התובע היה מעורב בתאונת דרכים ביום 23.8.06. התאונה אירעה כאשר רכב התובע החליק על כתם שמן שהיה על הכביש ופגע בכבאית שעמדה בסמוך. בעת התאונה היה התובע מבוטח בביטוח צד ג' אצל הנתבעת. ארבעה ימים לאחר התאונה, מסר התובע לנתבעת הודעה על קרות התאונה באמצעות סוכן הביטוח שלו, וציין בהודעתו כי האחריות מוטלת על משטרת ישראל ועל יחידת כיבוי האש, מכיוון שלא דאגו לסמן את קטע הכביש המסוכן ולהתריע על כתם השמן על הכביש.

לאחר כשנה ממועד התאונה, הוגשה נגד התובע תביעת שיבוב על ידי חברת הביטוח שביטחה את הכבאית שנפגעה ("הפניקס"), על סך הסכומים ששילמה לבעלי הכבאית בעקבות הנזק שאירע. התובע לא התגונן מפני התביעה שהוגשה נגדו, ולכן לאחר מספר חודשים ניתן נגדו פסק דין בהעדר הגנה, לפיו נפסק כי עליו לשלם סכום של 11 אלף שקלים. פסק הדין הוגש לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל, והתובע החל לשלם את מלוא חובו בתיק בתאריך 25.5.2009.

לאחר ארבע שנים, פנה התובע לנתבעת כמבטחת רכבו בבקשה כי תשפה אותו על הסכום ששילם עבור נזקי הכבאית. בתגובה לכך, טענה הנתבעת כי בהתאם לסעיף 31 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א־1981 )"חוק חוזה הביטוח"(, קיימת תקופת התיישנות בת שלוש שנים אשר חלפה לפני זמן רב. לדבריה, המועד הכי מאוחר ממנו ניתן להתחיל את ספירת שלוש השנים הינו היום שבו החל התובע לשלם את חובו בתיק ההוצאה לפועל. מאחר וחלפו ארבע שנים ממועד זה, חלף הזמן בו יכול התובע להגיש את תביעתו ולכן לא קיימת לה חובה לשלם תגמולי ביטוח עבורו בגין הפוליסה שהייתה ברשותו בעת התאונה. מנגד טען התובע כי פוליסת הביטוח שהונפקה לו אצל הנתבעת הייתה פוליסת צד שלישי לביטוח אחריות, ולכן מדובר בתביעת נזיקין שהופנתה כלפיו, אשר תקופת ההתיישנות לגביה הינה שבע שנים, שטרם חלפו. התובע הדגיש כי דיווח לסוכן הביטוח שלו על קרות התאונה מיד לאחר שהתרחשה, אך הנתבעת היא זו שבחרה לא לטפל בתביעתו ואף הודיעה לו כי קיימת תקופת התיישנות מקוצרת – דבר שלא נודע לו כאשר רכש את הפוליסה ולא נכתב בה בניגוד לחובת המבטחת להדגיש בה הגבלות על היקף החבות.

ג'ון גבע
עו"ד ג'ון גבע

"חוסר מעש"

בית המשפט ציין, כי לפי סעיף 70 לחוק חוזה הביטוח, "בביטוח אחריות, התביעה לתגמולי ביטוח אינה מתיישנת כל עוד לא התיישנה תביעת הצד השלישי נגד המבוטח". לכן, כל עוד לא התיישנה תביעתו של צד שלישי, גם תביעתו של המבוטח מול חברת הביטוח אינה מתיישנת. התברר כי לא חלף הזמן לתביעת נזיקין, מאחר ונותרו לתובע חמישה חודשים עד לתום שבע שנים. עם זאת, ציין בית המשפט, הארכת תקופת ההתיישנות הקבועה בסעיף 70 לחוק חוזה הביטוח הינה חריג שיש לפרש בצמצום ולהחיל רק במקרים בהם חלפו שלוש השנים, אך טרם הוגשה או התיישנה תביעת הצד השלישי. לדעת בית המשפט, שלוש שנים מהמועד שבו שילם התובע תשלום ראשון להוצאה לפועל הסתיימו ביום 25.5.12, ואילו תביעתו הוגשה כמעט שנה לאחר מכן, במרץ 2013, לכן, התביעה התיישנה על אף קיומה של פוליסת ביטוח תקפה, ועל אף שטרם חלפו שבע שנים ממועד התאונה.

בית המשפט נימק, כי על התובע היה להפנות את תביעת הצד השלישי לסוכן הביטוח ובעקבות כך הנתבעת הייתה מטפלת בתביעה, דואגת להגנה המשפטית ונושאת בחיוב שהיה נקבע בפסק הדין. לעומת זאת, התובע לא פנה לנתבעת ולא עדכן אותה על כך שהוגשה נגדו תביעה, שניתן נגדו פסק דין, או שנפתח נגדו תיק הוצאה לפועל. עוד ציין בית המשפט, כי אילו היה התובע מערב את הנתבעת בשלב שבו החל לשלם את התשלומים להוצאה לפועל בשנת 2009, עדיין היה בטווח שלוש השנים, ועדיין יכול היה לזכות בכיסוי ביטוחי. חוסר המעש מצידו התפרס על פני תקופה ארוכה ולכן הוא אינו יכול להאשים את הנתבעת במעשיו שלו. בית המשפט דחה את התביעה על הסף מחמת התיישנות. עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email