מתכוננים: כל העדכונים שיכנסו לתוקף ב־2017

עם תחילת השנה החדשה ייכנסו לתוקף חוזרים וטיוטות שונים: משינויים בהפקדות ועד לחובות דיווח - זה מה שעליכם לדעת
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

1. שינוי בשכר מינימום – בחודש ינואר 2017 תתבצע הפעימה השלישית בשכר המינימום במשק, והוא יועלה ל־ 5,000 שקלים.

2. שינויים בהפקדות למוצרי הפנסיה או מנהלים – פעימה שנייה.

3. ממשק מעסיקים – מעסיקים מעל 50 עובדים ומעלה יחויבו לדווח. בממשק מעסיקים בגין שכר ינואר 2017 (ולא מ־ 100 עובדים בלבד כפי שהיה עד כה).

4. חוזר הכללים לתפעול פנסיוני על בסיס חוק ההסדרים 2015 (יחול על כל המעסיקים) עד מועד זה חל רק על מעסיקים מ 10- עובדים ומעלה.

5. כל סוכן שעסק בתפעול ושיווק בשנת 2016 , חייב לדווח ליצרנים באמצעות ממשק דמי סליקה עד ה־ 31 בינואר 2017 , על סך כל דמי הסליקה אשר גבה בשנת 2016.

6. מינואר 2017 יהיה ניתן לצרף לקופת גמל להשקעה עם מסמך הנמקה ממוקד, וניתן יהיה לנמק שינוי בהפקדות לקופת גמל להשקעה בסיכום שיחה בלבד (ניתן לאמץ תיקון זה עוד מפרסום החוזר בחודש אוקטובר).

יובל ארנון
יובל ארנון

7. תחילת שיווק תכניות למקרה מוות בדמי ביטוח קבועים, אשר כוללים החזר פרמיה בזמן ביטול או הפחתת סכום הכיסוי.

8. משיכת כספים מחשבונות קטנים בגמל – הקופות חייבות לסיים שליחת הודעות ללקוחות בנידון עד ה־31 בדצמבר. מה־1 בינואר הקופות יצטרכו לאפשר משיכת כספים בשיחת טלפון
למענה אוטומטי תוך הזדהות לפי מספר פרמטרים.

9. הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת גמל – איחוד חשבונות בעת הצטרפות לקרן פנסיה והעברת הכספים יחל בחודש ינואר 2017.

10 . חתימה ממוחשבת – החל מחודש ינואר 2017 חייבים היצרנים לקבל מסמך אשר נחתם על ידי בעל רישיון באישור ממוחשב.

11 . חובת הפקדה לפנסיה לעצמאי – החל מינואר 2017.

הכותב הוא יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני בלשכת סוכני ביטוח

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email