"מתן רישיון ביטוח לדואר ישראל הינו מהלך מסוכן שיפגע בתחרות בענף ובציבור"

נשיא הלשכה סו"ב שלמה אייזיק פנה לממונה על שוק ההון בבקשה לעצור את מהלך הענקת רישיון ביטוח לדואר ישראל ולגופים מסחריים אחרים. "צפויה גם פגיעה קשה בפרטיות האזרח"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

רשות שוק ההון בוחנת בימים אלה בקשה של חברת דואר ישראל לקבל רישיון לשיווק מוצרי ביטוח בתחומים שונים. דואר ישראל אף מנהלת מגעים עם מספר חברות ביטוח כדי לענות על דרישת הרשות לפעול מול 4-5 חברות. הגשת הבקשה נחשפה לראשונה ובבלעדיות בראיון שהעניק יו"ר דואר ישראל ל"ביטוח ופיננסים" באוגוסט 2020.

לאור התפתחויות אלו, פנה נשיא לשכת סוכני הביטוח סו"ב שלמה אייזיק אל הממונה על שוק ההון ד"ר משה ברקת בבקשה לעצור את המהלך.

האם דואר ישראל יחזיק מנהל עסקים בעל רישיון סוכן ביטוח לכל סניף בו ישווק ביטוח?
האם דואר ישראל יחזיק מנהל עסקים בעל רישיון סוכן ביטוח לכל סניף בו ישווק ביטוח?

"מתן רישיון לדואר ישראל הינו מהלך מסוכן אשר יש בו כדי לפגוע באופן משמעותי בתחרות בין השחקנים הקיימים בשוק", מסביר אייזיק בפנייתו לממונה. "כוחות השוק יטו באופן משמעותי לטובת הדואר, אשר לו יכולות שיווק ומכירה אגרסיביות ביחס לסוכני הביטוח העצמאיים. למעשה, מכירת מוצרי הביטוח על ידי הדואר תהיה זמינה לדואר בכל עת אף מבלי מאמץ מיוחד וזאת נוכח הנתונים המצויים תחת ידם והפעולות המתבצעות על ידי אזרחי המדינה במסגרת השירותים הניתנים על ידי דואר ישראל", טוען אייזיק.

מכירה תחת לחץ

נשיא הלשכה מספק מספר דוגמאות ל"יתרונות" דואר ישראל מול הסוכן העצמאי: "בידי הדואר היכולת להציע הצעות לביטוח רכב בכל רגע נתון כאשר אזרח ניגש לבצע העברת בעלות על רכבו שזה עתה רכש. מכירה זו אף תעשה תחת לחץ על האזרח שזה עתה מחליף בעלות על רכבו ואינו מעוניין להימצא בחוסר ביטוח. גם אם הדבר לא יצא לפועל במעמד העברת הבעלות הרי שיש בידי דואר ישראל נתוניו המלאים של הלקוח והמוצר הנדרש לביטוח ומכאן הדרך לעשות שימוש בנתונים אלו לצורך מכירה עתידית קלה הרבה יותר ביחס לשחקנים אחרים בשוק.

"עוד למשל בהקשר זה, כאשר האזרח ניגש לשלם את שובר הארנונה החודשי/שנתי – כל פרטי הדירה בה מתגורר האזרח גלויים לעיני הדואר ומכאן הדרך להציע ביטוחי דירה ורכוש פתוחה בפני הדואר. או למשל, כאשר אזרח ניגש לשלם את אגרת הרישיון המקצועי שלו – כל פרטיו לשם הצעה לביטוח אחריות מקצועיות נחשפים בפני הדואר ושוב, הדרך להצעה לרכישת ביטוח קלה הרבה יותר".

פגיעה בפרטיות

אייזיק טוען כי בידי דואר ישראל נתונים רגישים של אזרחי המדינה שיש בהם אף כדי לפגוע בפרטיותם של האזרחים מבלי שתינתן על כך הסכמתם מראש, ויתרה מכך, אף מבלי שידעו על כך שהרי די בפסקה "נסתרת" של "הסכמה מדעת בדבר שימוש בנתונים" והנה הדרך סלולה לחשיפת נתוני האזרח. בנושא זה מפנה נשיא הלשכה את הממונה לקביעת בית המשפט לעניינים מנהליים בתביעה של לשכת סוכני הביטוח נגד הממונה בנושא "ישראכרט" ו"מקס", לפיה על הממונה לפנות לרשות להגנת הפרטיות ולקבל חוות דעתה ולשקול מחדש את החלטתו בהתאם.

"נוכח החלטת בית המשפט הנכבד ולאור המשקל שניתן לדעתה של הרשות להגנת הפרטיות, הרי שלטעמנו יש מקום לאסור על מתן רישיון לדואר ישראל נוכח הפגיעה הקשה הצפויה בפרטיות האזרח כמו גם הפגיעה הקשה בתחרות הצפויה כתוצאה ממתן רישיון סוכן תאגיד לדואר ישראל", אומר נשיא הלשכה.

עומדים בדרישות?

נשיא הלשכה מצטט מתוך כתבה שפורסמה ב"כלכליסט" לפיה "בחברות הביטוח ביקשו הבהרות, לדוגמה, סביב השאלה האם תהליך המכירה המלא, הכולל חידוש פוליסה, גבייה, תביעות ושירות ללקוח תחת הכובע של סוכן ביטוח, יבוצע על ידי הסוכנות 'חברת הדואר' או על ידי חברת הביטוח. בדואר השיבו כי 'מנהלי ועובדי הדואר, באמצעות סוכנות הביטוח, יספקו את מלוא שירותי המכירה והשירות'.

הלשכה: "יש לעצור את כל המהלכים של כניסת גופים מסחריים לתחום שיווק הביטוח, תחת אצטלת 'סוכנים אובייקטיביים' ולבחון את סוגיית השירות והמקצועיות של אותם הגורמים"

"די אם נזכיר כי על פי דרישות רשות שוק ההון כל סוכנות ביטוח נדרשת לבעל רישיון בתחומי עיסוקו בכל סניף וסניף בו היא פועלת. ובשים לב לדרישה בסעיף 26 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים", מדגיש אייזיק, עולות השאלות:

האם דואר ישראל יחזיק מנהל עסקים בעל רישיון סוכן ביטוח לכל סניף דואר בו ישווק ביטוח?; האם העוסקים בשם דואר ישראל בתיווך לעסקי ביטוח יהיו בעלי רישיון סוכן? אנו מעריכים שלא; יתרה מכך, האם קיימת איזו הכשרה מינימלית ביחס לאותה הצהרה מפורשת, אשר אפילו לא נאמרה בהיחבא, לפיה המכירות לציבור יעשו על ידי מנהלי ועובדי הדואר".

בדלת האחורית

נשיא הלשכה מזכיר כי רק בחודש ינואר השנה פורסם חוזר המתמחים ביחס להשתלמויות המינימום  (60 שעות) הנדרשות ממתמחים המבקשים להוציא רישיון סוכן ביטוח "והנה, בדלת האחורית, יכולים 'מנהלי ועובדי הדואר' לספק שירותי מכירת ביטוח ללא כל הכשרה".

לשכת סוכני הביטוח דורשת מרשות שוק ההון "לעצור את כל המהלכים של כניסת גופים מסחרים לתחום שיווק הביטוח, תחת אצטלת 'סוכנים אובייקטיביים' ולבחון את סוגיית השירות והמקצועיות של הגורמים אשר ישווקו את הביטוח.

"כפי שהרשות מבקשת שהמתמחים בענפי הביטוח יתמקצעו, ובדיוק כפי שחוזר הצירוף מצפה שסוכנות וסוכני הביטוח יערכו מכירת ביטוח איכותית ומקצועית המתאימה לצורכי המבוטחים, כך תצא אמירה ברורה של רשות שוק ההון בדבר עצירת הדלת האחורית בה ניתן לשווק ביטוח על ידי 'מנהלי ועובדי הדואר' כלשון הכתבה, או כל גורם משווק, שלא עבר ולו שעה אחת מתוכנית ההשתלמויות וההכשרות של סוכני הביטוח (והס מלהזכיר את המבחנים הקשים בהם נדרש לעמוד כל מי שמבקש לקבל את הרישיון סוכן הנכסף)".

נזק כלכלי ורפואי

אייזיק מדגיש כי מכירת ביטוח שאינו תואם את דרישות המבוטח "עלולה להוביל לנזקים כלכליים ו/או רפואיים עליו ועל משפחתו, אשר את סופם מי ישורנו?

"האם בכך שהרשות תפתח לכל גורם עסקי המבקש לשפר לכאורה את רווחיו את היכולת לפתוח סוכנות ביטוח נוביל לשיפור רמת השירות ואיכות המכירה של מוצרי הביטוח בציבור הישראלי?

"אנו מצפים כי רשות שוק ההון תערוך רפורמה שלמה בזהות הגורמים המשווקים מטעם הגופים המוסדיים ותקבע כללים מפורשים ביחס לזהות אלו המבקשים להקים חוות טלפנים ו/או שיווק באמצעות עובדים שאינם בעלי רישיון", מסכם אייזיק את פנייתו לממונה.

.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email