מתקרבים לפתרון: הצעת חוק נוספת סביב אפליית הסוכנים בחברה הערבית

חה”כ אחמד טיבי ואוסמה סעדי הניחו הצעת חוק לפתרון בעיית אפליית הסוכנים בחברה הערבית בביטוח חובה; מדובר בהצעת חוק זהה לזו שהניחו חברי סיעת רע”ם וח”כ מיקי זוהר בעבר
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

חברי הכנסת אחמד טיבי ואוסמה סעדי קיימו הבטחתם לוועדת ההיגוי בלשכת סוכני הביטוח, והניחו בתחילת השבוע על שולחן הכנסת הצעת חוק שבאה לפתור את אפליית הסוכנים ולקוחותיהם בחברה הערבית.

מדובר בהצעת חוק זהה לזו שהגיש ח"כ מיקי זוהר (ליכוד) תחת השם הצעת חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי (חיוב שיווק פוליסה), התשפ"ב–2022, ושל חברי הכנסת מנסור עבאס, מאזן גנאים, ווליד טאהא ואימאן ח'טיב יאסין, מסיעת רע"מ.

ביטוח חובה. מטרת הצעה החוק לאזן את השוק ולמנוע אפליה | צילום: Shutterstock

על פי הצעת החוק בפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל–1970, אחרי סעיף 8 יבוא:

"שיווק פוליסה על ידי סוכן ביטוח, 8א. מבטח יתקשר עם סוכן ביטוח שביקש זאת לעניין שיווק פוליסה לפי פקודה זו, בשיעור שלא יעלה על 25% מהפוליסות הנמכרות על ידי סוכן הביטוח; בסעיף זה, 'סוכן ביטוח' – כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א–1981".

נחסמים משיווק הביטוח

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב כי "על פי פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל–1970, כל אדם שמשתמש ברכב מנועי כהגדרתו בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה–1975 מחויב לרכוש ביטוח חובה.

"בענף שיווק הביטוח קיימת תופעה לפיה סוכני ביטוח נחסמים משיווק ביטוח חובה למבוטחיהם לנוכח היקף התביעות בהן היו מעורבים מבוטחיהם. חשוב להדגיש כי המבוטחים עצמם, אשר בעטיים נחסם הסוכן משיווק פוליסות חובה אלו, אינם נפגעים הואיל והם רוכשים את הפוליסה אצל סוכן ביטוח אחר. הסוכן נותר ללא פרנסה חרף העובדה שאין מדובר במעשה התלוי בו כלל.

"יש להוסיף כי מדובר בחובת ביטוח מנדטורית במדינת ישראל, ומוטלת חובה לתת הזדמנות שווה  במחיר ובהנגשת הכלים לכל אזרח במדינה ללא קשר למוצאו או דתו לקיים את החוק במידה שוויונית.

הענקת הזדמנות שווה

"הצעה זו מטרתה להוביל להענקת הזדמנות שווה לכל אזרח לרכוש ביטוח חובה בכל מקום במדינה ולעצור את הסנקציה המוטלת על סוכני הביטוח ללא הצדקה, הואיל ומדובר על פוליסה מחויבת על פי דין ואין לאפשר לחברות הביטוח להימנע מפעילות עם הגורם המשווק, לנוכח העובדה כי מבוטחיו היו מעורבים בתאונות דרכים.  

"על מנת לאזן בין טענות חברות הביטוח ביחס להיקף תביעות רב של סוכני ביטוח באופן המונע את המשך פעילותן ולמנוע אפליה בבחירת בעלי הרישיון הפועלים מולם, מוצע שחברת ביטוח תהיה מחויבת לאפשר התקשרות עם סוכן ביטוח בשיעור מינימלי של 25% מהיקף מכירות פוליסות ביטוח החובה ברשותו".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email