נדחה בחודש הדיון בוועדת השרים בהצעת החוק להחלשת סמכויות הממונה על שוק ההון

על פי ההצעה, כל רפורמה תיעשה באישור ועדת הכספים; דחיית הדיון אינה רלוונטית כלפי סלינגר, שמסיימת את תפקידה בסוף אוגוסט
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

בלחץ האוצר נדחה בחודש הדיון בוועדת השרים לענייני חקיקה בהצעת החוק של ח"כ נורית קורן (הליכוד) להקטנת סמכויות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר. ההצעה הייתה צריכה לעלות בישיבה האחרונה של ועדת השרים ביום ראשון.

על פי הצעתה של ח"כ קורן, כל רפורמה, הוראה או הנחיה שיוצאת מטעם הממונה, תיעשה באישור ועדת הכספים. "בכך, תינתן במה ראויה לכלל הגורמים המקצועיים, ולכי מי שעוסק בתחום להשמיע את דבריו", נאמר בהצעה. בהסבר להצעת החוק נכתב, כי "חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), מקנה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, את הסמכות לתת הוראות הנוגעות לדרכי פעולתם וניהולם של מבטחים ושל סוכני ביטוח, של נושאי משרה בהם ושל כל מי שמועסק על ידם, וזאת לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת כהגדרתה בחוק.

"ואולם", מוסבר בהצעה, "פרצה זו בחוק מאפשרת לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, לגבש רפורמות ולפרסם חוזרים שהם בעלי משמעות מכרעת עבור כל ענף הביטוח ושוק ההון, ללא שום פיקוח מטעם הכנסת".

דחיית הדיון בהצעת החוק הופכת אותה ללא רלוונטית לגבי הממונה הנוכחית, סלינגר, שמסיימת את תפקידה בסוף אוגוסט הקרוב, ואם תתקבל תוחל על הממונה הבא.

לשכת סוכני ביטוח תומכת בהצעת החוק של ח"כ קורן, הדומה לזו של ח"כ הכנסת יואב קיש (הליכוד), אותה הגיש עצמאית לוועדת השרים לענייני חקיקה, והיא לא התקבלה.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email