נהגת רכב שכור גרמה לתאונה – חברת ההשכרה מתנערת מאחריות

מעסיק לא דיווח לחברת השכרת כלי רכב על כך שעובדת חדשה צפויה לנהוג ברכב השכור. מי אחראי לנזקים שגרמה העובדת?
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

המקרה עוסק בתאונת דרכים במסגרתה נגרם נזק לרכב התובע כאשר רכב אחר הגיע ופגע בחלק האחורי־שמאלי של רכבו. הוא הגיש תביעה כנגד נהגת הרכב הפוגע, כנגד המעסיק שלה (שוכר הרכב), וכנגד חברת ההשכרה. הנהגת אישרה את אחריותה לתאונה, בטענה שלא הבחינה ברכב התובע. היא גם ציינה כי המעסיק ניכה ממנה השתתפות עצמית בגין התאונה, ומשכך האחריות היא שלו בלבד.

המעסיק ציין כי יש להשית את הפיצוי על הנהגת כמי שגרמה לנזק, וכן טען כי חברת ההשכרה אחראית לפצות על הנזק. חברת ההשכרה השיבה כי על פי חוזה ההשכרה: ברכב רשאים לנהוג רק הנהגים הנקובים (שני השותפים בעסק), ולא מותרת נהיגה של כל נהג. לכן, אין כיסוי נזיקי לאירוע בנסיבות בהן אין מחלוקת כי האחריות היא על הנוהגת ברכב המושכר, שאינה רשאית לנהוג בו על פי חוזה ההשכרה.

הוספת הנהגת לחוזה השכרה לא היה כרוך בעלות כספית נוספת | צילום: shutterstock

המעסיק טען כי בעת ששכר את הרכב לא היה מודע להגבלה על הנהגים המורשים, ולכן על חברת ההשכרה לשאת בתשלום הנזק, בדומה לחברת ביטוח. הוא אף טען כי יש מקום להחיל במקרה זה את הלכת סלוצקי והלכת פיקאלי.

מגבלת נהגים

בית המשפט אשר ישב לדון בתובענה קבע כי מדובר על עסק של שליחויות, הנהגת הפוגעת הועסקה כשליחה והרכב הועמד לשירותה לצורך הפעילות העסקית. לכן במקרה דנן, על פי פקודת הנזיקין, יש לראות במעסיק אחראי על הנזק שנגרם.

ככלל, מוסיף בית המשפט, הואיל ואין חוזה עבודה בו הוסדרה שאלת הפיצוי במקרים בהם נגרם נזק על ידי העובדת, הרי כמדיניות שיפוטית יש להטיל את מלוא הפיצוי על המעסיק. קל וחומר, הדברים יפים כאשר המעסיק ניכה מהעובדת את דמי ההשתתפות העצמית ואין מקום לחייבה מעבר לאותה 'השתתפות עצמית' שהמעסיק מצא לנכון לנכות ממנה ויש לחייב את המעסיק בגובה הנזק.

לעניין אחריות חברת ההשכרה מציין בית המשפט כי על פי נוהל המפקח הארצי על התעבורה רשאית חברת השכרה לערוך ביטוח עצמי ולקחת על עצמה את הסיכונים לפיצוי נזקים רכושיים של צד שלישי. משכך, דוחה בית המשפט את טענת המעסיק כי חלה חובה על חברת ההשכרה לערוך ביטוח אצל חברת ביטוח.

בית המשפט אף מדגיש כי חברת ההשכרה לא הכחישה את חובתה להקנות לשוכריה כיסוי, אך במקרה דנן, בהתאם לסייגים בחוזה ההשכרה, היתה מותרת נהיגתם של הנהגים הנקובים ולא אף נהג אחר. משכך, הכיסוי לנזקים כפוף להוראות חוזה ההשכרה, ולטענת חברת ההשכרה, הוא אינו מכסה נהגת שנהיגתה לא אושרה בחוזה ההשכרה. 

המעסיק הסביר כי לא הוסברה לו מגבלת הנהגים הרשאים לנהוג ברכב ומשכך הוא חשב כי העובדת שדומה לו בגיל ובוותק נהיגה רשאית לנהוג ברכב, וממילא אין תנאים מוקדמים לכיסוי הביטוח ונהיגת העובדת לא מגבירה את הסיכון בנהיגה. 

בית המשפט אשר עיין בחוזה קבע כי בעמוד הראשון לחוזה נרשם כי "המורשה" הינו אך ורק הנהג הרשום על גבי חוזה ההשכרה, ושם נרשמו שני העובדים היחידים בעסק הואיל ובאותה עת העובדת טרם הועסקה בעסק. לאחר מכן, כאשר היא הצטרפה לעסק, לא צירפה המעסיק להסכם ההשכרה, שכן הוא סבר שאין צורך בכך, ולכן כך גם נרשם בטופס האירוע.

בתום לב

בית המשפט קובע כי המעסיק לא הודיע לחברת ההשכרה על הצורך בהוספת נהגת נוספת לחוזה השכרה, אך לא מתוך כוונת מרמה אלא לכל היותר מתוך טעות, מאחר שהם סברו כי הם רשאים לאפשר לעובדת לנהוג ברכב מאחר שהיא בגיל המתאים ובעלת ותק נהיגה מתאים.

על פי עדות נציג חברת ההשכרה, הוספת הנהגת הנוספת לחוזה השכרה לא היה כרוך בעלות כספית נוספת או בעלות כספית שולית. המגבלה הקיימת בחברת ההשכרה היא בגיל הנהגים, שכן החברת השכרה לא מאשרת נהגים מתחת לגיל 24, וכאן מדובר על העובדת שהינה עם ותק נהיגה של מספר שנים. משכך קובע בית המשפט כי נהיגתה של העובדת לא מהווה החמרת הסיכון הביטוחי וספק אם השפיעה בכלל על סיכוני חברת ההשכרה כ"מבטחת".

בית המשפט מוסיף כי עיון בפסיקת בית המשפט העליון מלמדת כי מגמת המשטר הביטוחי שמתווה הפסיקה היא "גישת המידתיות בתגמולי ביטוח" כל עוד לא הוכח כי התנהלותו של המבוטח עולה לכדי כוונת מרמה. עוד מוסיף בית המשפט כי הלכת פיקאלי קובעת כי יש לראות את האמור כהחמרת סיכון באופן שמזכה בפיצוי יחסי. על פי העדויות של נציג חברת ההשכרה הרי שהוספת העובדת לא היה מוביל לתוספת תשלום בחוזה ההשכרה ומשכך אין משמעות לפיצוי היחסי ואין מקום להפחתה של הכיסוי הנזיקי.

כפועל יוצא מחייב בית המשפט את המעסיק ואת חברת ההשכרה לשלם את הנזקים שנגרמו לו ודוחה את התביעה כנגד העובדת. בשלב זה לא ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין.

הכותב הינו מומחה לתביעות ביטוח ויועמ"ש הלשכה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email