נהג נקוב בפוליסה

מה שזול עולה ביוקר – צמצום רשימת הנהגים הנקובים בפוליסה חייבת להתבצע רק אם מבינים את משמעות האחריות
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בואו נדבר על פוליסת "ביטוח מקיף" לרכב. פוליסה אשר תכליתה לתת הגנה, ככל שיגרם נזק לרכב, בכפוף לתנאי הפוליסה וחריגיה.

במסגרת רכישת הכיסוי רשאי המבוטח לבחור את זהות הנוהגים ברכב, ולדבר יש השלכה על עלות הפרמיות הנדרשות לתשלום. בין היתר, יכול המבוטח לקבוע את זהות הנוהגים ברכב על פי גיל הנהגים או על פי נהגים ספציפיים.  השבוע אבקש לספר על המשמעות של נהג נקוב.

הדלת נפתחה בפתאומיות כאשר הרכב התובע חלף | צילום: shutterstock

מבוטח רכש לעצמו פוליסת ביטוח מקיף לרכבו כאשר הוא הנהג הנקוב היחיד הרשאי לנהוג ברכב. בעת שהרכב היה בעצירה מוחלטת, ביקש המבוטח מאביו שיבדוק תקלה בחלון הרכב. כאשר ביקש אביו של המבוטח לצאת, הוא פתח את דלת הרכב המבוטח ורכב אחר התנגש בדלת. בעל הרכב האחר הגיש תביעה כנגד המבוטח ואביו על הנזק שנגרם לו עקב הרשלנות בפתיחת הדלת. עוד טען בעל הרכב האחר כי רכב המבוטח חנה במקום אסור.

דלת שנפתחה

אביו של המבוטח העיד כי בנו הוא בעל הרכב ובעל הפוליסה, וכי הוא מודע לכך שלבנו יש פוליסה עם שם נהג נקוב אלא שהוא כלל לא נהג ברכב במועד התאונה. עוד הוסיף אביו של המבוטח כי בנו הגיע לביתם החנה את הרכב במקום המיועד לחניה וביקש ממנו לבדוק את חלון הדלת אשר מרעיש בטרם הוא יוצא לעבודתו. הוא ניגש לבחון את התקלה, לקח את מפתח הרכב פתח את הדלת והותיר אותה פתוחה אלא שאז הגיע רכב התובע ופגע בדלת. לטענתו, כאשר שאל את נהגת התובעת מדוע פגעה ברכב טענה הנהגת כי היא סטתה ימינה על מנת לברוח מרכב שהגיע מולה.

לאחר ששמע את כלל העדויות קבע בית המשפט כי עדותו של אבי המבוטח אינה מהימנה בעיניו, הן ביחס לקרות התאונה והן ביחס ליציאה מהרכב לאחר סיום הנהיגה בו. יתרה מכך הוסיף בית המשפט כי גם בעדות למול סוכן הביטוח, לאחר התאונה, לא ציין אביו של המבוטח את התיאור שהוא ציין בדבר דלת הנהג הפתוחה בעת התאונה. עוד מוסיף בית המשפט כי גם עיון בתמונות מהאירוע מתיישב יותר עם העובדה כי הדלת נפתחה ולא היתה פתוחה.

בית המשפט מציין כי התאונה אירעה כאשר הרכב עמד בצד הכביש ולא בחניה מסודרת, והדלת נפתחה בפתאומיות כאשר הרכב התובע חלף לידו,  בלי לבדוק אם הכביש פנוי.

המבוטח טען כי אין מקום לטענות חברת הביטוח ויש להעניק לו כיסוי ביטוחי לנזקים הנטענים עקב התאונה, על פי הפוליסה, אלא שבית המשפט לא מקבל את עדותם של המבוטח ואביו לנוכח גרסתם העומדת בסתירה להודעה על התאונה, כפי שמסר המבוטח לחברת הביטוח, קל וחומר, כאשר גם במועד הדיווח לא נמסר כי הרכב היה בעמידה ולא בנסיעה, וסוכן הביטוח לא זומן לעדות על מנת להוכיח את טענותיהם.

הלכת פיקאלי

ביחס לטענת המבוטח כי יש להחיל על המקרה את הלכת בית המשפט העליון בפרשת פיקאלי, הקובעת כי חברת הבטוח, בנסיבות מסוימות, תפצה את המבוטח באופן יחסי על נזקיו – דוחה בית המשפט את הטענה של המבוטח ומסביר כי בעניין פיקאלי דן בית המשפט העליון בשאלה אם כאשר פוליסה מוגבלת לנהג מגיל מסוים, ומי שנהג בעת התאונה גילו צעיר מהגיל המותר, האם מדובר במקרה של החמרת הסיכון, אם לאו, אך בית המשפט לא דן במקרה של פוליסה אשר נוקבת מלכתחילה ובמפורש בשם של הנהג.

בית המשפט מסכם וקובע כי אי עמידה בהתניה החוזית לעניין השם הנקוב שוללת את כיסוי הביטוחי. משכך דוחה בית המשפט את התביעה כלפי חברת הביטוח ומחייב את אביו של המבוטח לשאת בעלות הנזקים.

בשלב זה לא ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין. התובנה העיקרית שיוצאת מפרשה זו הינה העובדה כי מוצע לוודא מול המבוטחים את מהות הכיסוי הנרכש בדגש על פוליסת המקיף – זהות הנוהגים ברכב וותק הנהיגה הנדרש, קל וחומר כאשר המבוטח מבקש לצמצם את תחולת הנוהגים, ולוודא מולו שהוא מבין את המשמעות, וכמובן לתעד את בקשתו.

הלכת פיקאלי-על פסק הדין הוגשה בקשה לדיון נוסף ונכון לכתיבת טור זה, העניין עדיין תלוי ועומד בבית המשפט.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email