נוסעים לחו”ל? למה כדאי לשים לב כאשר עושים ביטוח נסיעות

האוצר: “יינתן כיסוי ביטוחי הוגן ומענה לכשלים הקיימים, תוך הבטחת כיסוי ראוי, עם תהליך מכירה הוגן”
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

החל מ־ 1/5/2019, בהתאם להחלטת הממונה על שוק ההון, ד”ר משה ברקת, סוכני הנסיעות לא יכולים למכור ביטוח נסיעות לחו”ל, אלא כל מי שמחזיק ברשיון מבטח. חוק בריאות ממלכתי תקף רק במדינת ישראל ואינו נותן כיסוי ביטוחי מחוץ לגבולות המדינה, לכן כל מי שנוסע לחו”ל כדאי שיעשה ביטוח נסיעות. הצרכים הביטוחיים שונים מאדם לאדם ולכן יש להתאים את הביטוח לכל נוסע בהתאם לצרכיו, למצבו הרפואי, לגילו ולמדינה בה הוא עתיד לבקר.

עלות התביעה באמריקה או באירופה שונה לחלוטין מעלות התביעה בסין, דרום מזרח אסיה או העולם השלישי. בדיקה בחדר מיון בארה”ב עלותה כ־8,000 דולר, יום אשפוז כ־4,000 דולר. במקרים בהם יש צורך בניתוח, אפילו קטן, זה עולה בארה”ב בין 20,000 ל־30,000 דולר. בפוליסה חינמית, כמו שמקבלים מחברות כרטיסי האשראי, הכסוי הביטוחי הוא בין 1,500 ל־2,500 דולר ליום אשפוז.

מיכה אדוני | צילום: באדיבות הלשכה

מי ישלם את הפער בקרות אירוע ביטוחי? עם ישראל אוהב לנסוע לחו”ל, אם זה למטרת טיול, נופש, עסקים או עבודה. יש הרבה הכנות לנוסע לפני שהוא עולה לטיסה ורוב הנוסעים לא שוכחים שבין ההכנות הרבות לנסיעה, יש גם סידור חשוב ביותר והוא ביטוח  הנסיעות לחו”ל. בכל נסיעה קיים סיכון. על מנת להימנע ממצבים לא נעימים כאשר שוהים בחו”ל, מומלץ מאוד לעשות את ביטוח נכון ומדויק לפני כל יציאה מהארץ, אחרת עלולים להידרש להוצאה נכבדת בקרות אירוע ביטוחי. הזול עלול לעלות ביוקר רב.

לכאורה, הביטוח נראה פשוט ובדרך כלל נעשה כלאחר יד, ברגע האחרון ועל ידי מי שאין בידם רישיון ביטוח מורשה חוקי. יש כאלה שעושים את הביטוח באמצעות טלפן של קופת החולים (לקופת חולים אין חברת ביטוח), באמצעות מ.מ.ס.י, חנויות למטייל, טלפן של הביטוח הישיר, באינטרנט, באמצעות כרטיס האשראי שנותן כיסוי חינמי המיועד לאנשים בריאים ואכן הוא מפתה, אולם מוגבל ביותר, או באמצעות סוכן הנסיעות – שאינו בעל רישיון. זוהי טעות גדולה ונפוצה שעלולה לעלות ביוקר רב בעת אירוע ביטוחי.

כאמור, החל מיום 1/5/2019 נאסר על ידי מי שאין בידיו רישיון סוכן ביטוח למכור ביטוח נסיעות לחו”ל. רצוי וחשוב לבצע את הביטוח לפחות כשבועיים לפני מועד הנסיעה (למי שלא נוסע ספונטנית). ביטוח הנסיעות בחבילה הבסיסית כולל בתוכו כיסויים ביטוחיים, כמו הפסד תשלומים בגין ביטול/קיצור נסיעה, הוצאות אשפוז, טיפול נמרץ, ניתוחים וטיפול במקרה של תאונה או מחלה, מקרה חירום רפואי והוצאות נלוות בחו”ל, תאונות אישיות, מקרה מוות או נכות, אחריות כלפי צד שלישי וביטוח מטען במקרה של גניבה, אובדן או נזק בזדון.

כמו כן, בכל חברה סכומי הביטוח וההשתתפות העצמית שונים. כדאי לשים לב, כי ישנם כיסויים שאינם כלולים בפוליסה ואותם יש להוסיף במידת הצורך. רצוי לבחור בפוליסה שאינה מגבילה את עלות האשפוז ליום, אלא כוללת אותה בתקרת הביטוח כולו וצריכה להיות בין 500,000 ל־2,500,000 דולר, ביטוח לאישה בהיריון, הטסת מלווה וכיסוי הוצאותיו במקרה פגיעה של קרוב משפחה בחו”ל, טיפול חירום בשיניים, סקי, ספורט אתגרי, חילוץ אווירי, הטסת הגופה לארץ, כיסוי למכשירים אלקטרוניים, תכשיטים יקרים ועוד.

הכי חשוב וכדאי, לדווח ולהצהיר על מחלה קיימת לפני הנסיעה לחו”ל – לקבל כיסוי מתאים, אמנם לשלם יותר פרמיה, אך לדעת ולהיות בטוחים שאתם מכוסים ביטוחית ובדרך כלל הכיסוי יהיה עם מגבלות על מחלות קיימות. לכן, החשיבות לביצוע הביטוח מבעוד מועד חשובה מאוד.

באובדן של מזוודה, יש לבטח כבודה. הביטוח אמור לפצות על הנזק, בקיזוז השתתפות עצמית של כ־50 דולר ובקיזוז החזר שקיבל מחברת התעופה – במידה וקיבל. כדי להגיש תביעה, יש לצרף אישור על אובדן הכבודה מחברת התעופה, ו/או ממשטרה מקומית + טופס תביעה, בצירוף מסמכים.

רשות שוק ההון ערה לכשלים של פוליסות הנסיעות לחו”ל. היא אף חייבה את החברות לרשימה של כיסויים שיהוו רובד ראשון, עם רשימה של הרחבות אופציונליות. עוד נקבע, שהנוסע יוכל להאריך את פוליסת הנסיעות, כל עוד הוא שוהה בחו”ל, כדי לאפשר רצף ביטוחי (מה שלא ניתן היום). לגבי מצב רפואי קיים, נקבע שיהיה הליך גילוי מסודר, המנחה את חברת הביטוח להביא לידיעת הנוסע כי הפוליסה הבסיסית אינה מכסה אותו ולהציע לו לרכוש הרחבה ביטוחית למצב רפואי קיים, כל זאת בהתאם למצבו הרפואי ולתנאי החיתום. בכל מקרה, עדיף להתייעץ ולבצע את הביטוח אצל סוכן ביטוח מורשה, חבר לשכה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email