נזקי סערה וסופה: כיסוי הנזקים ובחינת האחריות

"בית המשפט הכיר בתביעה לנזקי סערה וסופה הגם שכיסוי זה הוסר בפוליסה בעת החידוש"; עו"ד ליאור קן דרור על אחריות סוכן הביטוח ואחריותה של חברת הביטוח באירוע נזקי טבע
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בתביעה זו נדונה במחלוקת בין "חברת הביטוח חקלאי" לבין חברת "ארקו ענבר" בעניין נפקות כיסוי ביטוחי בגין נזקי טבע שנגרמו לחברה בשל סופת ברד. כתוצאה מנזקי הסופה, ביקשה החברה להפעיל את הפוליסה ולקבל פיצוי, ולפיכך פנתה לחברת הביטוח.

בהתאם, התקשרה החברה עם חברת "יניב שיקום מבנים", אשר נותנת שירותי שיקום ושיפוץ ועובדת בשיתוף עם חברות הביטוח ועם המבטחת. לאחר ביצוע חלק נכבד מעבודות השיקום והשיפוץ לחברה, התנערה המבטחת ממתן הכיסוי הביטוחי לנזקי הטבע, בטענה שלאחר ההתקשרות ביצעה החברה, באמצעות סוכן ביטוח מטעמה, שינויים בפוליסה אשר כללו בין היתר הסרת הכיסוי בגין נזקי טבע, בכדי להפחית עלויות, ולפיכך אין היא חייבת בתשלום.

ליאור קן דרור | צילום באדיבות הלשכה

בפס"ד סקר בית המשפט את טענות הצדדים ובחן את העדויות, ולאחר בירור מעמיק פסק כי על חברת הביטוח לפצות את החברה בגין נזקי הסופה, הגם שכיסוי זה הוסר בפוליסה, תוך מתן נימוקים שיוצגו בהמשך.

התובעת, "יניב שיקום מבנים ואחזקות בע"מ", עוסקת בשיקום מבנים, עבודות שיפוצים ושיקום לחברות הביטוח, באמצעות ב"כ עו"ד מאיה אבוגני. הנתבעת 1, "ארקו ענבר תעשיות בע"מ", בעלת מפעל בקיבוץ חמדיה, באמצעות ב"כ עו"ד ליאור קן דרור. הנתבעת 2, "ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ", באמצעות ב"כ עו"ד יוסף רנרט.

טענות הצדדים:

התובעת הגישה תביעה לבית המשפט בבקשה לקבלת תשלום בגין עבודתה – שיפוץ חברת הנתבעת בשל נזקי סופת ברד, זאת בהתאם להסכם הזמנת עבודה שחתמה עמה. הנתבעת טענה כי היא זכאית לקבלת תשלום מהמבטחת בגין נזקי הסופה, בהתאם לכיסוי הביטוחי לנזקי טבע. בהסתמך על קבלת הפיצוי מחברת הביטוח, התקשרה עם התובעת וחתמה על הסכם הזמנת עבודה עם התובעת.

הנתבעת חלקה על טענת המבטחת לפיה הכיסוי הוסר, שכן בשעה שהעבירה את הפוליסה מחברת ביטוח אחרת למבטחת, באמצעות סוכן הביטוח מטעמה, לא בוצע כל שינוי בתנאי הפוליסה, וכפי שבעבר היה קיים כיסוי לנזקי טבע, כך גם כעת. כמו כן, עם קבלת הפוליסה הבחינה הנתבעת כי אין שינוי בגובה הפרמיה ועל כן סברה שאין שינוי בפירוט הכיסויים, לרבות הכיסוי בגין נזקי טבע.

הנתבעת דחתה את כל טענות המבטחת, לרבות טענותיה על ביצוע שינויים בפוליסה על ידי סוכן הביטוח מטעם הנתבעת וטענה שככל שבוצעו שינויים על ידי סוכן הביטוח אל מול המבטחת, לעניין הסרת הכיסוי הביטוי בגין נזקי טבע, הרי שאלו בוצעו ללא ידיעתה וללא הסכמתה.

המבטחת טענה כי לאחר ההתקשרות עם החברה יצר איתה קשר סוכן הביטוח מטעם החברה ואף שלח לה דואר אלקטרוני, בו היא התבקשה לבצע שינויים בפוליסה במטרה להוזיל עלויות וביניהם לבטל את הכיסוי הביטוחי בגין נזקי טבע.

עיקרי הכרעת בית המשפט:

  • סכום הפרמיה של הנתבעת הופחת, אך סכום ההפחתה כלל גם שינויים נוספים שבוצעו, מלבד נזקי טבע. כמו כן, אין חולק שהפרמיה עבור התכולה של החברה שכללה גם כיסוי לנזקי טבע, עמדה על אותו הסכום, הן בהצעה והן בפוליסה ששלחה המבטחת, ועל כן יש בכך בכדי לחזק את טענות הנתבעת.
  • לא ניתן להוציא מכלל אפשרות כי הנתבעת לא הייתה ערה לביטול הכיסוי, שכן בבדיקת הפוליסה שהתקבלה נבדק בעיקר גובה הפרמיה. אף בקרות מקרה הביטוח התנהלה המבטחת כלפי הנתבעת באופן שקיים כיסוי בגין נזקי טבע, ורק לאחר העברת הפוליסה לבדיקת שמאי, הובא לתשומת לב המבטחת כי יש החרגה לנזקי טבע.
  • אף בחקירה שנערכה לראש מדור תביעות המבטחת, ציינה בין היתר כי: "נדירים המקרים שמבוטח לא רוכש נזק טבע למפעל בהיקף כזה". גם טענות אלה מחזקות הגרסה שאין הצדקה כלכלית לביטול הכיסוי.
  • נבחנה גם טענת המבטחת שהביטול בוצע לבקשת סוכן הביטוח מטעם הנתבעת, לאחר הנפקת הפוליסה. סוכן הביטוח טען כי פנה למבטחת לאחר שקיים פגישה עם מנכ"ל הנתבעת, במהלכה ערך תרשומת לגבי השינויים המבוקשים בפוליסה ושלח העתק מתרשומת זו למבטחת. אך העתק התרשומת לא הוגש לבית המשפט ואינו מצוי בידי הנתבעת ועל כן, הימנעות מהצגת התרשומת תומכת בגרסת הנתבעת לפיה לא ניתנה הסכמתה לביטול הכיסוי בגין נזקי טבע.
  • גם בהתאם לסעיף 3 לחוק הביטוח, כשלה המבטחת בכך שהסייג לחבות לא פורט בפוליסה בהבלטה מיוחדת. בנוסף אוזכר סעיף 55 (ב) (2) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (ביטוח). במקרה דנן, המבטחת לא עמדה באמות מידה אלה, שכן יצרה מצג שווא מבלי שווידאה שהנתבעת ערה לביטול הכיסוי.

לסיכום, בהסתמך על תשתית הראיות שהוצגה, גרסת הנתבעת מתקבלת – היא לא נתנה הסכמה להסרת הכיסוי בגין נזקי טבע, לא במפורש ולא במשתמע. לכן, הפוליסה שהונפקה על ידי המבטחת, שלא כללה בתוכה את הכיסוי בגין נזקי טבע, היא בניגוד להסכמות והמצג שהציגה המבטחת כלפי הנתבעת וכי ביטול הכיסוי הביטוח בגין נזקי טבע נעשה שלא כדין.

בית המשפט הכיר בכך שהפוליסה כוללת בתוכה כיסוי ביטוחי בגין נזקי טבע, ודין ההודעה למבטחת – התקבל.

הכותב הינו שותף במשרד קן־דרור, הראל ושות', עורכי דין ומגשרים ויועץ משפטי לחברי הלשכה במחוזות צפון, שפלה ודרום

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email