לס"ב למבקר המדינה: "ביטוח הליסינג: נזק עצום לציבור המבוטחים במדינת ישראל"

לשכת סוכני ביטוח פנתה בסוף חודש מרץ למשרד התחבורה באמצעות מכתב בו ביקשה לדעת מדוע הנוהל של משרד התחבורה לא זוכה ליישום בפועל לאורך השנים. בלשכה מצטברות תלונות רבות של סוכנים ומבוטחים על התנהלות חברות הליסינג מול מבוטחי צד ג', שרכבם נפגע בתאונת דרכים על ידי רכב ליסינג.
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

לשכת סוכני ביטוח פנתה למבקר המדינה, יוסף שפירא, בבקשה להתערב ולפעול מול משרדי הממשלה הרלוונטיים "במטרה להוביל לתיקון הכשל הממשלתי בביטוח רכבי ליסינג, אשר מוביל לנזק וכאב עצום לציבור המבוטחים במדינת ישראל". בלשכה מצטברות תלונות רבות של סוכנים ומבוטחים על התנהלות חברות הליסינג מול מבוטחי צד ג', שרכבם נפגע בתאונת דרכים על ידי רכב ליסינג. בפנייה עליה חתום היועץ המשפטי של הלשכה, עו”ד עדי בן אברהם, מפורט המצב הקיים בו חברות הליסינג וההשכרה זוכות לפטור מעריכת ביטוח צד ג' לרכב. החברות מהוות "מבטח עצמי" אשר ביום פקודה יפעל ויטפל בתביעות לקוחותיו או צד ג', שהיה מעורב בתאונת דרכים עם הרכב בבעלותם. עם זאת, חרף העובדה כי החברות מהוות "מבטח", הן אינן מפוקחות על ידי רשות שוק ההון, ומשכך הן גם לא פועלות ליישוב תביעות מבוטחיהם/צד ג', בהתאם לסטנדרטים אשר נקבעו על ידי משרד האוצר לחברות הביטוח. צוות יעודי בוועדת הביטוח הכללי עבד במשך שנה על הנושא והגיע למסקנה כי אין מנוס מפניה למבקר.

יחס מחפיר

כפועל יוצא מהיעדר הפיקוח, התנהלות החברות בתחום יישוב תביעות הינה מתחת לכל ביקורת. צד ג' אשר נדרש להתמודד עם החברות זוכה לייחס מחפיר בלשון המעטה, באופן שאינו עולה בקנה אחד עם הדרישות החלות על מבטחים שמפוקחים על ידי רשות שוק ההון. יותר מכך, התנהלות זו התבררה לא מעט בבתי המשפט אשר דנו בהתנהלות המחפירה של החברות, כלפי אותם בעלי רכבים (צד ג') אשר ביקשו למצות את זכויותיהם מול החברות. עו"ד בן אברהם מזכיר כי בדצמבר 2008 פרסם המפקח על התעבורה, אלכס לנגר, "נוהל בנושא ביטוח צד ג' לכלי רכב המיועדים להשכרה ולהחכרה (ליסינג)", ובו נאמר כי חברה  שבחרה ליטול על עצמה את הכיסוי לצד ג', "תסלק כל דרישה לפיצוי בגין נזק לרכוש צד ג' שנגרם כתוצאה מתאונה שהיה מעורב בה כלי רכב שבבעלותה, כאילו הייתה מבטח מורשה ובהתאם להוראות המפקח על הביטוח לעניין סילוק תביעות בענף ביטוח רכב רכוש". הנוהל הופץ בידי משרד התחבורה לחברות חברות הליסינג ומהווה תוספת לנוהל מיום 10.12.01 הקובע כי גובה ההשתתפות העצמית לא יעלה על 2,000 שקלים “חב' ההשכרה/
החכרה חייבות לפעול בהתאם להוראות נוהל זה ולא לחרוג ממנו. בכוונתנו לוודא ביצוע מלא של הנוהל ולאכוף את הוראותיו", נכתב בפנייה לחברות. “בפועל", כותב עו"ד בן אברהם למבקר המדינה, "במהלך כל התקופה האמורה לא חל כל שינוי בהתנהלות חברות ההשכרה והליסינג לגבי אופן ניהול ויישוב תביעות".

יוסף שפירא
יוסף שפירא

הממונה דוחה את האחריות

לשכת סוכני ביטוח פנתה בסוף חודש מרץ למשרד התחבורה באמצעות מכתב בו ביקשה לדעת מדוע הנוהל של משרד התחבורה לא זוכה ליישום בפועל לאורך השנים. בתגובה שהתקבלה בחודש מאי נאמר כי אכן קיים נוהל המחייב את החברות לפעול לסילוק תביעות על פי ההוראות של משרד האוצר, אולם משרד התחבורה לא מפקח ולא מבצע אכיפה על התנהלות החברות, האחריות והפיקוח בנושא ביטוח הינם בסמכות הממונה על הביטוח. מאגף שוק ההון (אז במשרד האוצר) נמסר בתגובה ללשכת סוכני ביטוח כי הם דוחים את האחריות שהוטלה עליהם מכוח נוהל משרד התחבורה. "התוצאה היא ששני משרדי הממשלה מסירים אחריות, בעוד ציבור המבוטחים אשר נדרש להתמודד עם מחלקות התביעות של החברות מוצא עצמו מול שוקת שבורה", מסכם בן אברהם.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email