נחקק חוק שיפתור את בעיית חלוקת החיסכון הפנסיוני בין בני זוג שהתגרשו

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בתחילת אוגוסט פורסם ברשומות חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, שייכנס לתוקף שישה חודשים מיום פרסומו, בפברואר 2015. מטרתו של החוק היא להתמודד עם הבעיה הקיימת של היעדר אפשרות מעשית לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שהתגרשו, הואיל ולפי המצב החוקי הקיים, מי שמושך את כספי הפנסיה לפני המועד הקבוע לכך בחוק, משלם מס על הסכום הצבור כולו בשיעור של 35% לפחות, גם אם הוא נאלץ לעשות כן בעל כורחו, אגב הליך גירושים, שבמסגרתו מחלקים ביניהם בני-הזוג המתגרשים את רכושם, הכולל את זכויות הפנסיה שלהם.

לצורך יישום חלוקת זכויות הפנסיה, בהתאם לחוק החדש, יש להגיש בקשה לרישום פרטי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני: "בן זוג לשעבר שניתן לגביו פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני ומתקיימים לגבי פסק הדין התנאים כמפורט להלן, לפי העניין, רשאי להגיש לגוף המשלם בקשה לרשום ברישומיו את פרטי פסק הדין…" לאחר הגשת הבקשה ורישום ההערה, יחולו "הוראות לעניין חלוקה של חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים".

במקרה של גירושין, יוצר החוק חלוקה של זכויות הפנסיה, באופן שיותיר בידי כל אחד מבני הזוג, בהתקיים התנאים הקבועים בחוק, תיק פנסיה עצמאי ישירות מול הקרן בכך שהוא מאפשר לבני זוג גרושים ליהנות מחלקם בכספים שנצברו בקופות הפנסיה והגמל של בן או בת הזוג שממנו נפרדו, בפטור מלא ממס, עד לתקרה הקבועה (בעלי סכום צבור הגבוה מתקרה זו, ייהנו משיעור מס מופחת).

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email