נחתם הסכם בין ישראל לארצות הברית לאיתור מעלימי מס

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

משרד האוצר גיבש הסכם עם משרד האוצר האמריקאי ליישום הוראות (Foreign Accounts Tax Compliance FATCA Act), לשיפור אכיפת המס. ההסכם מסדיר העברת מידע לרשויות המס בארה"ב, באמצעות רשות המסים בישראל, שתקבל את המידע מהגופים הפיננסיים בישראל. המידע שיימסר יכלול פרטים אודות חשבונות פיננסיים המוחזקים בישראל בידי אזרחי ארה"ב, בעלי גרין קארד, תושבי ארה"ב או בידי ישות משפטית שיש בה לאמריקאים החזקה מהותית. עוד סוכם כי בהמשך תהיה אפשרות שרשות המס האמריקאית תדווח על הכנסות בחשבונות של ישראלים בארה"ב.

בהתאם להוראות ה-FATCA, על כל גוף פיננסי מחוץ לארה"ב להתקשר בהסכם מיוחד עם רשות המסים האמריקאית, לפיו יתחייב לבצע בדיקה לבעלי חשבונות המוחזקים אצלו. המידע יועבר לרשויות המס האמריקאיות אחת לשנה. כמו כן, יתחייב הגוף הפיננסי להעביר מידע על מספרם של חשבונות שבעליהם סירבו לשתף פעולה ועל סך ערכם. גוף פיננסי שלא יציית להוראות החוק יהיה כפוף לסנקציה של ניכוי במקור בשיעור של 30% מכל תשלום ממקור הכנסה אמריקאי.

אי ציות להוראות ה-FATCA על ידי גופים פיננסיים בישראל, עלול להסב להם ולמשק הישראלי נזק כלכלי כבד. בנוסף, יכלול ההסכם הוראות לשמירת המידע ואבטחתו, וכן הוראות שיגבילו את השימוש שיוכלו רשויות המס בארה"ב לעשות בו. ההסכם המלא יפורסם לאחר החתימה.

חתימה על ההסכם מקנה הקלות, בהן פטור מדיווח לגופים שונים או לחשבונות בעלי מאפיינים המעידים כי קיים סיכון נמוך מאוד להעלמת מס באמצעותם. יישום ההסכם עלול להביא לידיעת רשויות המס בארה"ב מידע על קיומם של נכסים פיננסיים של תושבי ישראל, שהם אמריקאים, שייתכן שעד היום רשויות המס האמריקאיות לא היו מודעות לקיומם, ואף עלול להביא לנקיטת הליכים משפטיים בארה"ב כנגד תושבי ישראל, בהתאם לדין האמריקאי.

28 מדינות כבר חתמו על הסכם ה-FATCA, בהן בריטניה, קנדה, דנמרק, מקסיקו, אירלנד, נורווגיה, ספרד, גרמניה, צרפת, הולנד, שווייץ, יפן, איטליה והונגריה. הגופים הפיננסיים נדרשים להיערך לשם העברת המידע שייאסף באמצעות רשות המסים. איך זה קשור אלינו בכלל? בין הגופים הפיננסים המחויבים במסגרת הסכם זה הם גם חברות הביטוח שמחויבות בדיווח בהתאם להנחיות ההסכם כשמדובר במוצרים פיננסיים, כמו "קשת", "מגוון", "טופ פיננס", חסכונות לילדים ועוד.

חברות הביטוח יוציאו הנחיות בנושא, כולל שינוי ב"טופסולוגיה" המיועדת למוצרים אלו, וכל אחד מתבקש לעקוב אחר ההנחיות שתוציא חברת הביטוח לגבי מוצריה וטפסיה. במידה שתצא הנחיה מסודרת מטעם הפיקוח נעביר גם אותה בהמשך.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email