נחתמה עסקת רכישת פסגות בידי אלטשולר שחם גמל ופנסיה

תמורת העסקה תשלם אלטשולר שחם 910 מיליון שקלים; כמו כן היא תמכור חלק מהפעילויות
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

ביום שישי האחרון נחתם ההסכם לרכישת בית ההשקעות פסגות על ידי אלטשולר שחם גמל ופנסיה. ההסכם בין הצדדים מותנה בקבלת אישורים של הרגולטורים.

על פי תנאי ההסכם, אלטשולר שחם גמל ופנסיה תרכוש את מלוא הון המניות של בית ההשקעות פסגות תמורת סך של 910 מיליון שקלים והתאמות מסוימות שנקבעו בהסכם. העסקה לא תכלול את פעילות סוכנויות הביטוח של פסגות.

אלטשולר שחם גמל ופנסיה תפעל למכירת חברת ניירות הערך וחברת קרנות הנאמנות. בנוסף, בכוונת אלטשולר שחם גמל ופנסיה לפעול למכירת יתר פעילויות קבוצת פסגות שאינן חלק מתחום קרנות ההשתלמות והחיסכון ארוך הטווח.

יאיר לוינשטיין ורן שחם. צילום: סם יצחקוב

יאיר לוינשטיין, מנכ"ל אלטשולר שחם גמל ופנסיה ורן שחם יו"ר החברה מסרו: "אנו נרגשים להיות בית ההשקעות הראשון שמחולל תחרות משמעותית בעולם החיסכון ארוך טווח ועומד בשורה אחת לצד חברות הביטוח הגדולות. אנו מאמינים שתוצאותינו ארוכות הטווח, איכות השירות והתפעול יחד עם המשך הצמיחה האורגנית, הופכות אותנו לבית טוב ויציב עבור עמיתי פסגות"

בתקופת הביניים ועד קבלת כלל האישורים הנדרשים, פסגות תנהל את עסקיה במהלך העסקים הרגיל, כפי שנוהלו טרם למועד חתימת ההסכם.

את אלטשולר שחם גמל ופנסיה ייצגו עורכי הדין אילנית לנדסמן יוגב, ניב סיון ואוהד גראוב ממשרד הרצוג פוקס נאמן ורואי החשבון שי בזק ונרם אבו חיט מקוסט פורר גבאי את קסירר.

את אייפקס ייצגו עורכי הדין דוני טולידנו, ניצן אברבוך ופיטר טיישב מארדינסט בן נתן טולידנו.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email