ניוד ביטוחי מנהלים – הזדמנות או סיכון

הקרב על 80 מיליארד שקלים: חברות הביטוח הגדולות טוענות כי תוכנית המפקחת לניוד פוליסות ביטוחי המנהלים עלולה לאיים על יציבות חברות הביטוח  יובל ארנון: "פתיחת הניוד תיתן הזדמנות לחברות נוספות ותקטין את הריכוזיות הגדולה"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
דורית_סלינגר
סלינגר. מגבשת את דעתה

תוכניתה של המפקחת על הביטוח במשרד האוצר, דורית סלינגר, לאפשר ניוד של החיסכון הפנסיוני של פוליסות ביטוחי המנהלים בעלי המקדם הקבוע, שנפתחו עד 31 בדצמבר 2012, ממשיכה לעורר התנגדות מצד חברות הביטוח.

באמצעות התרת הניוד מתכוונת סלינגר לעורר תחרות בשוק ביטוחי המנהלים, שמאז בוטל מקדם ההמרה הקבוע – ב־1 בינואר 2013 – קופא על שמריו, והמבוטחים הפכו למעשה ללקוחות שבויים של חברות הביטוח. 5 חברות הביטוח הגדולות מחזיקות בכ־97% ־98% משוק ביטוחי המנהלים, והחוסך הפרטי מתקשה להתמקח על השירות, התפעול וניהול ההשקעות. שליטת החברות הגדולות בשוק משפיעה כמובן גם על דמי הניהול הגבוהים שמשלמים המבוטחים.

פתיחת השוק לתחרות עשויה, אם כן, להשפיע לרעה על רווחי 5 החברות הגדולות, ולכן אין זה מפתיע שהן מתנגדות בתוקף למהלך וטוענות כי במידה ואכן יתרחש, קיים חשש אמיתי ליציבותן של חברות הביטוח.

המרוויחים והמפסידים

התרת הניוד תאפשר הן לחברות הביטוח הבינוניות והן לסוכני הביטוח להרוויח מהמהלך. שתי החברות הבינוניות- קטנות שמנהלות ביטוחי מנהלים – איילון והכשרה – הן בעלות אינטרס מובהק להגדיל את נתח השוק הקטן מאוד שלהן (כ־%2 בלבד), באמצעות תגמול גבוה ומבצעי שיווק אגרסיביים לסוכנים. בנוסף, הרפורמה תאפשר כוח מיקוח נוסף לסוכנים על גובה העמלות המשולמות להם, על איכות השירות, התפעול והטיפול בתביעות בפוליסות אלו ועל ניהול ההשקעות בהן.

שוק ביטוחי המנהלים מתחלק לשלוש קבוצות גדולות: פוליסות עם השקעות של קרן ט' וקרנות ישנות יותר (שהונפקו עד שנת 1991), פוליסות עם השקעות של קרן י' (שהונפקו עד שנת 2003) והקרנות החדשות (שהונפקו החל משנת 2004).

לחברות הביטוח אין עניין שיועברו אליהן פוליסות הנמנות על שתי הקבוצות הראשונות, לפחות עד הפוליסות שהונפקו במאי 2001 – מקדמי ההמרה בפוליסות אלה נמוכים משמעותית, ואם החברות יקלטו פוליסות כאלה הן יצטרכו לשמור על המקדם הנמוך, דבר שיפגע משמעותית בעתודותיהן, בשל תוחלת החיים ההולכת ועולה.

לכן סבורים בכירים בענף שאם יותר הניוד, הדבר יתאפשר רק לקבוצה השלישית – פוליסות שהופקו החל מ־2004, בהן מקדם ההמרה עומד על כ־200 או אפילו יותר. שוק זה נאמד בכ־80 מיליארד שקל (נכון לסוף יוני 2015) ויכול לאפשר פתרונות נאותים למבוטחים או סוכנים שלא מרוצים מהתשואות, התפעול או השירות של חברה כזו או אחרת.

יו“ר הועדה לביטוח פנסיוני בלשכת סוכני הביטוח, יובל ארנון, מסר בתגובה כי "הלשכה מעודדת את נושא הניוד בביטוחי המנהלים ופועלת בנידון תקופה ארוכה, כדי לאפשר ללקוחות לבצע ניוד ולהיטיב את מצבם. פתיחת הניוד בביטוחי המנהלים תיתן גם הזדמנות לחברות נוספות להיכנס לתחום הפנסיוני ולהקטין את הריכוזיות הגדולה והלא בריאה הקיימת כיום בתחום".

מאגף שוק ההון ביטוח וחיסכון נמסר בתגובה כי "האגף מגבש בימים אלו מתווה לניוד פוליסות עם מקדמים מובטחים לעניין תוחלת חיים. המתווה יפורסם לאחר השלמתו".

התאחדות חברות הביטוח סירבה להגיב.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email