ניסיון התערבות או השפעה על החלטות ועדת האתיקה – אסורים

לאור פניות רבות אל ועדת האתיקה בתקופה האחרונה, סו"ב אבי קנול, יו"ר הוועדה, מסביר מהם תחומי פעילות ואחריות הוועדה, ואיך ניתן לפנות אליה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

אל ועדת האתיקה יכול לפנות כל סוכן בין שהוא חבר לשכה ובין שאינו חבר לשכה. סוכן ביטוח שאינו חבר לשכה שעליו הוגשה תלונה/פניה/בקשה צריך להביע את הסכמתו לעמוד מול ועדת האתיקה, וכן באפשרותו להגיש תלונה/פניה/בקשה בקשר לסוכן ביטוח חבר לשכה, אך דיון בבקשתו כרוך בתשלום כספי.

ועדת האתיקה לא תדון בכל תלונה או בקשה שהוגשה אליה ובמקביל הוגשה גם לממונה על שוק ההון, לבית המשפט, משטרת ישראל, חברת ביטוח או לעורך דין. הוועדה תדון במקרה בו הסתיימה הבדיקה של הגוף אליו פנה סוכן הביטוח המלין וניתנה החלטה בנושא. סוכן הביטוח המלין יגיש את תלונתו לוועדה יחד עם ההחלטה שניתנה בעניינו ואז תחליט הוועדה האם הייתה עבירה או חריגה מתקנון האתיקה של לשכת סוכני הביטוח, והאם לדון או לא לדון בנושא. 

צילום: shutterstock

סוכן הביטוח המלין והנילון רשאים לייצג את עצמם בכל דיון בוועדה או לשכור את שירותיו של עורך דין, בצרוף ייפוי כוח מטעם עורך הדין.

הכתובת למשלוח מייל ובו תלונה או בקשה אל ועדת האתיקה: [email protected]

לא תהיה פניה לחבר ועדת האתיקה או ליו"ר בנושא דיון שמתנהל בוועדת האתיקה, או ניסיון התערבות והשפעה על החלטות ועדת האתיקה, ואין זה משנה באיזה דיון מדובר.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email