ניצחון ללשכת סוכני ביטוח בבג"צ "צירוף לרבים"

רשות שוק ההון נכנעה והודיעה – עמלות העבר יישארו בידי הסוכנים
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון הודיעה בתשובתה לעתירת הלשכה לבג"צ בנושא צירוף לרבים כי "לאור הערות בית המשפט, המשיבים מסכימים לתיקון ההבהרה כך שתחול רק על צירופי חוסכים למוצר פנסיוני שבוצעו מיום פרסום ההבהרה (4.2.18)".

תגובת המדינה באה בעקבות בקשת שלושת שופטי העליון, בשבתו כבג"צ, עמית, וילנר וגרוסקופף, אשר קראו לרשות, בדיון שהתקיים ב־21 ביוני, לבחון שוב את עמדתה לגבי תחולת ההבהרה על עסקאות שנעשו בעבר, לפני מועד ההבהרה.

רוזנפלד | צילום: גיא קרן

הלשכה עתרה לבג"צ לפני כארבעה חודשים לגבי ההבהרה שפרסמה הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון, דורית סלינגר, ב־4.2.18. על פי העתירה, ההבהרה קבעה כי "גופים מוסדיים אינם רשאים לשלם עמלת הפצה לסוכן ביטוח פנסיוני במקרים שבהם פעלו הסוכנים לצרף ציבור שלם של עובדים במסגרת הליך 'צירוף לרבים' לגבי מוצר פנסיוני. הבהרה זו חלה על כל ההסדרים הקיימים ומשמעותה היא כי ממועד ההבהרה סוכני ביטוח פנסיוני לא יקבלו תשלום מגופים מוסדיים בגין הסכמי 'צירוף לרבים' שכבר נחתמו ושהסוכנים עמלו בגינם בעבר ואף קיבלו תשלום שוטף אשר נעצר באבחה אחת החודש לאור ההבהרה".

עוד נטען כי "בעקבות ההבהרה הפסיקו הגופים המוסדיים לשלם לסוכני הביטוח את העמלות המגיעות להם בהתאם להסכמי 'צירוף לרבים', בסך מצטבר של עשרות מיליוני שקל לחודש. יצוין כבר כעת, כי בשל חוסר הבהירות של ההבהרה, והעדר יכולת להפריד בין התשלומים הנובעים מהסדר לרבים לתשלומים הנובעים מפעילות אחרת, נמנעים הגופים המוסדיים לשלם לסוכנים גם עמלות אחרות המגיעות להם". בסביבת רשות שוק ההון ציינו כי נושא עמלות העבר עלה בדיונים פנימיים עוד טרם פרסום ההבהרה, אך מתוך חשש כי הפרדה בין עסקאות עבר לבין עסקאות עתידיות לא תעמוד במבחן המישור המשפטי, הוחלט שלא לבצע הפרדה שכזו. אולם כעת, כאשר בית המשפט העליון נתן הכשר להפרדה בין מועדי העסקאות, אין מניעה לתיקון ההבהרה.

העמלות יישארו אצל הסוכנים

בלשכה קיבלו את תשובת הרשות לבג"צ בסיפוק רב. לדברי נשיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד: "מדובר בהישג אדיר; עמלות העבר בגין 'צירוף לרבים' – יישארו אצל הסוכנים.

"אנו נמשיך לקיים דיאלוג ושיתוף פעולה פורה עם רשות שוק ההון לטובת ציבור המבוטחים והסוכנים בישראל.

"בהזדמנות זאת אבקש להודות לכל צוות הלשכה והפעילים שסייעו במהלך חשוב זה", אמר רוזנפלד בהודעה שפרסם לחברי הלשכה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email