נמשכת הירידה בדמי הניהול בחיסכון הפנסיוני

על פי דוח הממונה על שוק ההון לשנת 2016 חלה ירידה של 3.5% בפרמיה לרכב חובה/ נמשכת הריכוזיות הגבוהה בענפי הבריאות והסיעוד
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון דורית סלינגר, פרסמה השבוע את הדו"ח השנתי 2016 הכולל סקירה של כול ענפי הביטוח והחיסכון הפנסיוני. להלן ממצאי הדו"ח:

ביטוח פנסיוני

תיק הנכסים הפנסיוניים של הציבור ממשיך לגדול והוא כבר מסתכם בכ־ 1.4 טריליון שקלים, גידול של 8% לעומת 2015. בשנת 2016 נמשכה מגמת הירידה בדמי הניהול הממוצעים בכל אחד משלושת המוצרים – ביטוח חיים, קופות גמל וקרנות פנסיה.
על פי נתוני הרשות בשנת 2016 ירדו דמי הניהול מהנכסים בביטוח חיים ל־ 1.05% לעומת 1.8% בשנת 2015 ; בגמל ל־ 0.61% לעומת 0.64% ובקרנות הפנסיה החדשות ל־ 0.26% לעומת 0.28% ב־2015 .

דמי הניהול מההפקדות ירדו בביטוח חיים ל־ 3.21% לעומת 3.57% ב־ 2015 ; 2.85% לעומת 3.17% בגמל ו־ 0.53% לעומת 0.79% בקרנות הפנסיה החדשות. החברה המובילה בתחום ביטוח חיים בפרמיות היא מגדל עם הכנסות בסך 8.279 מיליארד שקל, ונתח
שוק של 27.5% ; במקום השני הפניקס עם הכנסות של 6.236 מיליארד שקל ונתח של 18.7% ; כלל במקום השלישי עם הכנסות בסך 5.271 ונתח שוק של 17.2% ; במקום הרביעי הראל עם הכנסות של 5.468 ונתח של 16.4% ; מנורה במקום החמישי עם
הכנסות של 3.981 מיליארד ו־ 11.9% נתח שוק.

הכשרה ביטוח נמצאת במקום השישי עם גידול של 31% בהכנסות לעומת 2015 . הכנסותיה ב־2016 הסתכמו ב־ 1.928 מיליארד שקל והיא מחזיקה ב־5.8% משוק זה.

ביטוח כללי

ב־2016 פעלו בתחום הביטוח הכללי 16 חברות ודמי הביטוח שהן גבו הסתכמו ב־21.4 מיליארד שקל – גידול של 3.8%. ענפי ביטוח כללי כוללים את כל ענפי הביטוח שאינם ביטוח חיים או ביטוח בריאות, ומתרכזים בשני תחומים עיקריים: ביטוחי חבויות – רכב
חובה, אחריות מקצועית, צד ג‘, אחריות מעבידים ואחריות המוצר; ביטוחי רכוש – רכב רכוש, אובדן רכוש, מקיף דירות, מקיף בתי עסק וביטוח הנדסי. על פי נתוני הרשות, הראל מחזיקה בנתח השוק הגדול ביותר בביטוח כללי – 14.3% עם הכנסות מדמי ביטוח כללי ברוטו בסך 3.067 מיליארד שקל ב־ 2016 – גידול של 3.1% לעומת 2015 .

הפניקס במקום שני עם הכנסות של 2.488 מיליארד שקל – עליה של 5.9% לעומת שנה קודמת ונתח שוק של 11.6% כלל עם הכנסות של 2.204 מיליארד שקל, ממשיכה בנסיגה בתחום זה בשנים האחרונות; ירידה של 3.5% לעומת 2015 ו־ 10.3% נתח שוק
(לעומת 14.5% ב־2013). מגדל רשמה את העלייה המשמעותית ביותר בענף זה כשהכנסותיה הסתכמו ב־2.431 מיליארד שקל – גידול של 19.3% לעומת 2015 ו־11.4% נתח שוק.

איילון רשמה גם היא זינוק בהכנסות מענף ביטוח כללי ב־2016 עם דמי ביטוח שגבתה בסך 1.994 מיליארד שקל – עלייה של 17.2% לעומת שנה קודמת. איילון מחזיקה ב־9.3% נתח שוק לעומת 7.7% שלוש שנים קודם לכן. ביטוח ישיר מחזיקה כיום 7.8% בשוק הביטוח הכללי לאחר עליה של 18.2% בהכנסותיה בתחום זה לעומת שנה קודמת, שהסתכמו ב־1.678 מיליארד שקל ב־ 2016 .

דמי הביטוח הממוצעים בביטוח חובה לכלי רכב פרטיים ומסחריים עד 3.5 טון ירדו בשנת 2016 בכ־3.5% (משנת 2013 עד 2016 נרשמה ירידה מצטברת של 10.4%). הדו"ח מסביר כי "ניתן להסביר ירידה זו בצעדים שהובילו שר האוצר והממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, שהביאו להוזלת דמי הביטוח בפול בעשרות אחוזים. ומכאן להגברת התחרות בענף, שבעקבותיה הוזילו חברות הביטוח את דמי הביטוח. ירידה זו הביאה לחיסכון של כ־ 100 מיליון שקלים בדמי הביטוח שמשלם הציבור לחברות הביטוח".

בביטוח רכב רכוש, משנת 2007 עד 2016 גדלה מצבת הרכבים בישראל בכ־42% והיא מסתכמת בשנה החולפת ב־ 3.239 מיליוני כלי רכב. שיעור הרכבים המבוטחים די יציב בשנים האחרונות, וב־ 2016 הוא עמד על 84% . בביטוח דירות מקיף, מספר הדירות המבוטחות שלא באמצעות סוכנויות בנקים למשכנתאות היה ב־ 2016 כ־1.2 מיליון לעומת 1.15 ב־2015 . אין בדו"ח נתונים כספיים על ענף הדירות.

ביטוח בריאות

ביטוח בריאות כולל שני ענפים: ענף מחלות ואשפוז, שבו מתרכזת מרבית פעילות חברות
הביטוח בתחום הבריאות, וענף תאונות אישיות. ענף מחלות ואשפוז כולל את תתי-הענפים הבאים: ביטוח הוצאות רפואיות (דוגמת ניתוחים, תרופות והשתלות), ביטוח סיעודי, ביטוח מחלות קשות, ביטוחי שיניים, ביטוחי נכות, ביטוח נסיעות לחו״ל וביטוח בריאות לעובדים זרים.

בשנת 2016 הסתכמו הפרמיות בביטוחי בריאות ב־9.4 מיליארד שקל (1.64 מיליארד לביטוח תאונות אישיות והשאר להוצאות רפואיות) לעומת 8.84 מיליארד שקל ב־2015 (1.49 מיליארד לתאונות אישיות). חברת הביטוח המובילה בשיעור הפרמיות
בביטוחי בריאות היא הראל עם הכנסות בסך 3.861 מיליארד שקל ונתח שוק של 41%; במקום השני הפניקס עם הכנסות של 1.743 ונתח שוק של 19%, וכלל במקום השלישי עם הכנסות בסך 1.737 מיליארד שקל ו־18% נתח שוק.

על פי הנתונים ניתן לראות שענף ביטוחי הבריאות ממשיך להיות מאוד ריכוזי, כשלושת החברות המובילות מחזיקות בקרוב ל־ 80% ממנו.

ביטוח סיעודי

המודעות לביטוח הסיעודי הולכת וגוברת – בשנת 2016 הסתכמו הפרמיות לביטוח סיעודי ב־ 3.552 מיליארד שקל לעומת 1.504 ב־2007 – גידול של 223% . הפרמיות לביטוח סיעודי קבוצתי הסתכמו ב־ 2.2 מיליארד שקלים ב־2016 , וביטוחי פרט ב־1.34 מיליארד שקל. רוב הפוליסות הן עדיין קבוצתיות – כ־5 מיליון, מתוכן כ־4 מיליון ביטוחי הסיעוד של קופות החולים, ו־690 אלף ביטוחי פרט. בסך הכול הסתכמו הפרמיות של ביטוחי הסיעוד הקבוצתיים ב־2.2 מיליארד שקל.

על פי הנתונים ניתן לראות את הפערים בין הפרמיות המשולמות בביטוחים קבוצתיים הזולים משמעותית לעומת ביטוחי פרט. גם ענף הביטוח הסיעודי עדיין מאוד ריכוזי, ולא רואים חברות חדשות שנכנסות אליו. הראל מחזיקה בו 48% , כלל 28% , הפניקס 12% ומגדל 9% . ארבע החברות הגדולות מחזיקות ב־ 97% מהשוק מבחינת פרמיות.

הפרמיה לנפש בענפי ביטוח כללי ובריאות (ללא ביטוח חיים) הסתכמה ב־ 2015 , על פי דו"ח ה־ OECD, ב־812 דולר לשנה, כשבראש הרשימה ניצבת ארה"ב, עם למעלה מ־4,000 דולר לשנה לנפש, והאחרונה היא מקסיקו עם פחות מ־100
דולר לנפש לשנה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email