נציגי הלשכה בכנסת: סוכני הביטוח זכאים לפטור מקבלת רישיון נותן שירות פיננסי

בדיון בוועדת הכלכלה שנמשך עד השעות הקטנות של הלילה ביקשה הלשכה למנוע את הצורך באסדרה כפולה והוצאת רישיון נוסף לסוכני הביטוח אשר יבקשו לשמש כנותני מידע פיננסי
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

נציגי הלשכה, בהם הנשיא סו"ב יוסי אנגלמן, השתתפו השבוע בפעילות פרלמנטרית בנושא התיקון לחוק שירותים פיננסיים מוסדרים אשר יוביל לפתיחת כר פעילות רחב לטובת ציבור סוכני הביטוח עבור קהל לקוחותיהם בנוגע להשוואת עלויות פיננסיות. 

במהלך יולי 2016 התקבל בכנסת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), אשר מנסחיו ביקשו באמצעותו לפתח את ענף השירותים הפיננסיים כענף יעיל ומפותח, ואף ליצור חלופה הולמת ותחרות בתחום השירותים הפיננסיים המוסדיים.

נשיא הלשכה בפועל, סו"ב אנגלמן: "נפעל בכל המישורים האפשריים לטובת ציבור סוכני הביטוח" | צילום: באדיבות המצולם| צילום: fotolia

במסגרת חוק ההסדרים פורסם בסוף ינואר 2017 פרק י"א1 לחוק שירותים פיננסיים מוסדרים אשר עוסק בשירות השוואת עלויות פיננסיות, אשר עניינו בהסדרת שירות להשוואת עלויות פיננסיות, וכן נועד להסדיר את החובה של גופים פיננסיים שהוגדרו בחוק לאפשר לגופים שקיבלו ייפוי כוח מאת לקוח, והרשומים במרשם של נותני שירות להשוואת עלויות, לצפות באופן מקוון במידע פיננסי הנוגע ללקוח, ולתת על בסיסו שירותי השוואת עלויות.

הרגולטור: רשות ניירות ערך

עקב הקושי בהתקנת התקנות ליישום פרק זה לחוק פורסם במהלך שנת 2020, תזכיר חוק שירותי מידע פיננסי, אשר תכליתו להחליף את פרק י"א, ולקבוע בין היתר כי הרשות לניירות ערך תהא הרגולטור המאסדר את ההתנהלות ביחס לקביעת חובת רישוי למתן שירות מידע פיננסי או יעוץ בדבר התנהלות פיננסית, לרבות חובות החלים על אותם גופים המחזיקים במידע.

האסדרה על פי התזכיר תאפשר לנותן שירותי מידע פיננסי לקבל, בהסכמת לקוח, גישה מקוונת למידע פיננסי על הלקוח ממקורות מידע פיננסי, בכפוף לשמירה על הגנת הפרטיות ואבטחת המידע. האסדרה היא חלק מתוכנית הבנקאות הפתוחה, שמטרתה הנגשת מידע פיננסי של הלקוח המצוי בידי מקורות מידע פיננסיים, להסיר חסמים למעבר בין ספקים פיננסיים שונים ולעודד את התחרות, הן מצד הביקוש והן מצד ההיצע; זאת כדי לאפשר ללקוחות להתמקח על השירותים המתקבלים מספקים שונים ואף להוביל לפריסה רחבה של שירותים ומוצרים פיננסיים אצל ספקים שונים. 

האסדרה המוצעת בתזכיר תחליף את האסדרה שנקבעה במסגרת פרק י"א1 לחוק שירותים פיננסיים מוסדרים ותכנס לתוקפה, ככל שתאושר, במהלך שנת 2022 ולאחר התקנת התקנות בשינויים המחוייבים בעניינם ובנוסח שיאושר לאחר ההקראה והתיקונים המתבקשים.

שיקוף המידע חשוב

לשכת סוכני הביטוח רואה באפשרות לפתוח את המידע ולשקף אותו באופן מלא, חשיבות עצומה לטובת פעילותו העסקית של סוכן הביטוח והיכולת ליתן ללקוח תמונת מצב פיננסית רחבה וטובה בתכנון עתידו הפנסיוני והפיננסי, וזאת כאשר מלוא המידע על הלקוח מונח לנגד עיניהם של סוכני הביטוח המקצועיים, הדואגים לעתידם הכלכלי, הפיננסי והפנסיוני של מבוטחיהם.

במסגרת דיוני ועדת הכלכלה, אשר נמשכו עד השעות הקטנות של הלילה, ביקשה לשכת סוכני הביטוח להרחיב את היקף הפטור מקבלת רישיון נותן שירות פיננסי על סוכני הביטוח וזאת כדי למנוע את הצורך באסדרה כפולה והוצאת רישיון נוסף לסוכני הביטוח אשר יבקשו לשמש כנותני מידע פיננסי.

יש לציין כי בקשה זו לא התקבלה על ידי נציגי משרד האוצר, אשר ביקשו לייחד רישיון זה לכל מי שיבקש לספק שירות מידע פיננסי. עם זאת חשוב להבהיר כי בהצעת החוק החדשה, כפי שהובאה לאישור ועדת הכלכלה, כחלק מחוק ההסדרים לשנה זו, הוחרגו דרישות וחובות הקיימות ביחס לסוכני הביטוח, בין היתר ביחס לחובות אמון, חובות זהירות, חובת סודיות, וזאת כדי למנוע סתירה וכפילות בין הוראות החוק המוצע לבין הוראות חוקי הפיקוח המסדירים את ההתנהלות האמורה בחקיקה הקיימת למול סוכני הביטוח, בכפוף להתניות אשר נקבעו בהצעת החוק.  

נשיא הלשכה הבהיר במהלך הישיבה לגבי היקף הרגולציה המושת על סוכני הביטוח וביקש להקל את נטל הרגולציה מצווארם של סוכני הביטוח. יחד עימו נכחו בדיון סו"ב אייל פז, יו"ר הוועדה הפנסיונית, סו"ב קובי צרפתי, יו"ר ועדת ביטוח אלמנטרי, ומנהל חברת הלובינג מטעם הלשכה לירן בן הרוש, אשר סייע מאחורי הקלעים בהעברת מסרים ועמדות הלשכה ביחס לפעילות ולעקרונות המוצעים לתיקון על ידה.

אנגלמן: "נמשיך לייצג את לשכת סוכני הביטוח לטובת הבטחת עתידם הכלכלי ונפעל בכל המישורים האפשריים לטובת ציבור סוכני הביטוח באפיקי הפעילות השונים".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email