נשיא הלשכה בתגובה להראל ביטוח: "פוגעת בהעברת המידע הנדרש למבוטח"

בין היתר, כותב אייזיק בתגובתו כי פניית הראל במסרונים למבוטחים בפוליסת תאונות אישיות ישנות, על מנת שיבחנו מעבר לפוליסה החדשה, מעלה חשש להדרת רגליו של סוכן הביטוח המטפל במבוטח
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הראל ביטוח, שהשיקה לאחרונה פוליסת ביטוח תאונות אישיות חדשה (ראשונה בין החברות המסורתיות מאז נכנסה לתוקף הרפורמה בביטוח תאונות אישיות במאי 2021), הודיעה לסוכניה (ראו צילום) כי היא פונה לכל מבוטחיה בפוליסות הישנות של תאונות אישיות בהודעה על האפשרות לעבור לפוליסה החדשה. המבוטחים מתבקשים לענות למסרון או לפנות בטלפון המצוין בהודעה, לנציג החברה.

הפוליסה החדשה עוררה תרעומת בקרב סוכני הביטוח, בעיקר משום הקיצוץ הדרסטי בעמלותיהם –  10% מהנפרעים, וללא עמלות היקף. זאת, לעומת שיעור עמלה ממוצע בענף של 23%-25% ומעלה ועמלות היקף של 60% עד 70% בפוליסות הישנות.

שלמה אייזיק. צילום: דוברות שלמה אייזיק
פניית נשיא הלשכה

נשיא הלשכה סו"ב שלמה אייזיק שוחח עם בכירי החברה ואף שלח פנייה בנושא בכתב. במכתבו מציין אייזיק: "נודע לי כי חברתכם עומדת לפנות בפניה יזומה לכל מבוטחיה האוחזים בפוליסה מסוג ביטוח תאונות אישיות.

"מהלך זה, כפי שהבנתי מכם, נסמך על חוזר ביטוח 2020-1-8 שהופץ מטעם רשות שוק ההון, ביטוח ולפיו: בתקופה של שישה חודשים מיום התחילה נדרשת חברת ביטוח לשלוח למבוטחים בעלי פוליסת תאונות אישיות נכון ליום התחילה מסרון. נוסח המסרון כעולה מהחוזר: 'מבוטח יקר, לידיעתך בחודש פברואר שילמת X ש"ח עבור פוליסת תאונות אישיות בחברת X. בעקבות הוראות חדשות של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון נעשו שינויים בפוליסות הביטוח החדשות בנוגע לתאונות אישיות ובאפשרותך לבחון את האפשרות להחליפה לפוליסה חדשה. לפרטים נוספים השב 'מעוניין' ונציג החברה יחזור אליך או התקשר ל…'.

פעולה חסרת תוקף

"בשים לב לנוסח פנייתכם לסוכנים לפיה 'למבוטחים הקיימים בביטוח תאונות אישיות יישלחו  מסרונים לגבי מוצר תאונות החדש ואפשרותם להחליף את הפוליסה הקיימת  בפוליסה חדשה התואמת את הוראות החוזר. המסרונים כאמור יישלחו החל מה-15 במרץ ובמהלך השבועות הקרובים'  – עולות הסוגיות הבאות:

"מדוע פעולתכם מתבצעת בחלוף לוחות הזמנים שנקבעו בחוזר? – שהרי יום התחילה כעולה מהחוזר הוא 1.5.2021 ומשעה שפעולתכם מתבצעת בחלוף לוח הזמנים שהתירו הוראות החוזר (לא יאוחר מיום 1.11.2021) הרי שפעולה זו הינה חסרת תוקף, ואין נפקא מינה מהי הסיבה לעיכוב מצידכם.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, עוד עולות השאלות הבאות:

מדוע הינכם פועלים לשלוח מספר מסרונים בעוד שהחוזר מורה לכם לשלוח מסרון בודד לשם מענה על הוראות החוזר; חמור מכך, מדוע פנייתכם אינה מפנה את המבוטח לאיש המקצוע אשר טיפל בו עת הצטרף לביטוח תאונות אישיות – הוא סוכן הביטוח בכבודו ובעצמו.

הפנו את המבוטחים לסוכן

"לאור פעולתכם, עולה החשש כי מהלך זה מטעמכם, ידיר את רגליו של סוכן הביטוח המטפל במבוטח דבר שיוביל לפגיעה בהעברת המידע הנדרש למבוטח לשם קבלת החלטה מושכלת באשר למוצע על ידכם בהודעה. למהלך שכזה לא נוכל לעמוד אדישים וחסרי מעש.

"נוכח חשיבותם של הדברים האמורים, אבקשך לפעול להנחיית הגורמים הרלוונטיים כדלהלן: לבחון מול הרשות את תקפות המהלך היזום על ידכם משעה שפעולתכם עתידה להתבצע שלא בהתאם ללוח הזמנים שנקבעו בחוזר.

"ככל שבדיקתכם תעלה כי הרשות מתירה את פעולתכם, אבקשך להורות לגורמים הרלוונטיים בחברתכם להיצמד להוראות החוזר תוך הסבת תשומת ליבם של המבוטחים לנקודות הבאות:

  • השינויים בין גרסאות הפוליסות בביטוח תאונות אישיות (ישן מול חדש) נשענים על היבטים מקצועיים שיש לתת עליהם את הדעת בטרם קבלת החלטה בעניין נשוא ההודעה.
  • על כן, הינכם ממליצים למבוטח כי בטרם יקבל החלטה – ראוי כי יוועץ עם סוכן הביטוח מטעמו אשר צירף אותו לראשונה לביטוח וזאת על מנת לעמוד על השפעת השינויים בין גרסאות הפוליסות באופן אינדיבידואלי על המבוטח ומשפחתו.
  • על ההודעה להפנות לפרטיו המדויקים של סוכן הביטוח המטפל במבוטח תוך ציון פרטי ההתקשרות עימו".

מהראל נמסר: "חוזר הפיקוח הנוגע לתחום התאונות האישיות מחייב את חברת הביטוח במשלוח הודעות למבוטחים קיימים. החוזר אף מכתיב באופן מפורש את לשון ההודעה. אנו נמצאים בהערכות למשלוח ההודעות, לרבות אזכור הסוכן בהודעה למבוטח.

"בעקבות אי הבהירות שנוצרה בנושא מועד משלוח ההודעות, המועד כאמור יהיה בהתאם להנחיית הרגולטור בנושא".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email