נשיא הלשכה למנכ"לי החברות: ידעו את הסוכן המקורי על כל ייפוי כוח

"יש לא אחת ניצול של חוסר בהירות אצל המבוטח שמביא לנישול סוכן הביטוח שלו, כשלא זו הייתה כוונתו"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בעקבות התופעה המתגברת של העברת לקוחות מסוכני הביטוח שלהם לסוכנים אחרים, וזאת באמצעות ייפוי כוח חתום דיגיטלית על ידי הלקוח, פנה נשיא הלשכה, סו"ב שלמה אייזיק, אל מנכ"לי חברות הביטוח לטפל בהקדם בתופעה הפוגעת בסוכנים.

שלמה אייזיק. צילום: דוברות שלמה אייזיק

במכתב למנכ"לי חברות הביטוח כותב נשיא הלשכה כי מבירור שערך, נעשה לא אחת ניצול של טופס ייפוי הכוח למטרה שלא לשמה הותקן, "ואף, בניצול של חוסר בהירות ייפוי הכוח והשימוש בו אצל המבוטח. רוצה לומר: מבוטח אשר חתם על ייפוי הכוח, מוצא עצמו, לא פעם, מעודכן בדיעבד אודות משמעות המהלך והשלכתו על המשך עירוב סוכן הביטוח האישי שלו בענייניו. דהיינו, נישול סוכן הביטוח מהמשך הטיפול השוטף במבוטח – כאשר זו כלל וכלל לא הייתה כוונתו".

פגיעה במבוטח ובסוכן

"זאת ועוד", כותב סו"ב אייזיק בפנייתו, "מעבר לפגיעה החמורה במבוטח, ברצונו ויכולתו לפקח על הנעשה בשמו, ישנה פגיעה קשה בסוכן הביטוח המקורי; וזאת, כנגזרת מפעולת ההחתמה של המבוטח על ייפוי כוח שלא באופן מודע, בין היתר בכך: (א) סוכן הביטוח המקורי נוכח לגלות בדיעבד שהטיפול במבוטח הועבר לסוכן פנסיוני אחר או יועץ פנסיוני, מבלי שיש בידו האפשרות לוודא מול המבוטח, מבעוד מועד, שאכן זו הייתה כוונתו; (ב) כאשר מתבררת כוונתו האמיתית של המבוטח והוא מבקש לחזור בו ממתן ייפוי הכוח (שניתן מלכתחילה באופן לא מודע; כך שהסוכן המקורי ימשיך לטפל בו), משתנה הגדרתו של הסוכן המקורי וכבר אינו מוגדר "הסוכן המקורי" – זהו אבסורד מוחלט".

סו"ב אייזיק מציין כי הוא מאמין שאין בכוונת חברות הביטוח לפגוע בציבור סוכני הביטוח, ומשכך, הוא מבקש מראשי חברות הביטוח לטיפול באופן מיידי בסוגיה.

נשיא הלשכה מבקש מהמנכ"לים להנחות את ראשי התחומים/האגפים הרלוונטיים בחברתם, כך שכל בקשה ליישום מסמך ייפוי כוח תובא לידיעת הסוכן המקורי עוד בטרם ביצוע הפעולה; כמו כן, ככל שהסוכן המקורי ישיב את הפוליסה לטיפולו, בהתאם להודעה מפורשת של המבוטח, וזאת בתוך 14 ימי עבודה מיום בה נתקבלה ההודעה המקדימה – ימשיך המבוטח להיות מטופל על ידי הסוכן המקורי ומלוא זכויותיו של הסוכן המקורי תישמרנה, לרבות בכל הנוגע לתגמול הסוכן המקורי.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email