נשיא הלשכה לנבחרי הציבור: "אנו עדים לזלזול משווע באזרחים הוותיקים"

אחרי הבג"ץ, פנה אייזיק לשר האוצר ו־ 19 ח"כים בני 67 ומעלה; במכתב מבקש נשיא הלשכה את התערבותם במטרה למנוע הוראות הממונה לגבי אזרחים ותיקים בחוזה הצירוף
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בצעד מקורי פנה נשיא הלשכה, סו"ב שלמה אייזיק, אל שר האוצר אביגדור ליברמן ואל 19 חברי כנסת נוספים בני 67 ומעלה, וביקש את התערבותם למנוע הוראות הממונה לגבי אזרחים ותיקים בחוזה הצירוף.

הפנייה נעשתה לאחר שהלשכה הגישה בשבוע שעבר עתירה בנושא, אליה הצטרפה כעותרת הסתדרות הגמלאים. בג"ץ לא נענה לדרישת הלשכה להוציא צו על התנאי המורה לממונה לבטל את ההוראות ולהורות על קיומו של דיון דחוף בעתירה. בית המשפט הורה לרשות שוק ההון להגיש תגובה מקדמית לעתירה עד ל-13 בספטמבר, וההוראות נכנסו לתוקף ב-31 באוגוסט.

ליברמן ואייזיק. "הנחיית הממונה פסולה, פוגענית וזועקת לשמיים" | צילומים: U.S. Air Force Staff, דוברות שלמה אייזיק

במכתבו אל השר והח"כים טוען אייזיק כי "הנחיית הממונה על רשות שוק ההון פסולה, פוגענית וזועקת לשמיים. נבקש את התערבותך במטרה למנוע כניסת ההוראות הרלוונטיות".

אפליה על רקע גיל

"המכנה המשותף לכולכם, מכותבים יקרים, הוא שהינכם בני 67 ומעלה", מסביר אייזיק במכתבו: בהתאם להוראה שנכנסה לתוקפה לפני ימים ספורים, פרי עטו של הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, כל מי שהינו בן 67 ומעלה (להלן: 'אזרח ותיק') לא יוכל עוד להצטרף לביטוח במסגרת שיווק יזום אלא בכפוף להליך צירוף 'דו שלבי'.

"לצערנו, בכל הנוגע ליכולותיהם של כלל האזרחים הוותיקים בישראל, משרד האוצר ורשות שוק ההון מטילים ספק ממשי ביכולותיהם לקבל החלטות מושכלות הנוגעות לעריכת פוליסות לביטוח על שמם. ככל וברצונם של האזרחים הוותיקים לבטח את דירותיהם, לרכוש פוליסת ביטוח בריאות או פוליסת ביטוח חיים על שמם – הם אינם יכולים לקבל החלטה בעניין זה ומשכך מודיע משרד האוצר ורשות שוק ההון כי כבר עתה יאלצו 'להתייעץ עם קרוב משפחה או אדם אחר' בעניין זה".

למקרא ההוראה הרלוונטית, כמו גם דברי ההסבר לחוזר המתוקן", מדגיש נשיא הלשכה: "אנו למדים אודות תפיסת הממונה על שוק ההון והשקפתו לגבי אוכלוסיית האזרחים הוותיקים בשונה מכל אדם אחר – "לבני/בנות גיל 67 ומעלה שיקול הדעת פגום", הממונה מטיל דופי ביכולת ההחלטה של אוכלוסייה זו בכל הקשור לחידוש ביטוח ו/או רכישת פוליסת ביטוח. נקבע שהם מוגבלים ביכולתם לקבל החלטה. משכך, לקביעת הממונה, בשונה משאר האוכלוסייה, אלו הנמנים על גיל 67 ומעלה נדרשים להתייעץ עם גורם שלישי גם אם נער בן – 18 שהוא קרוב משפחה שלהם, על מנת שידעו כיצד לכלכל את צעדיהם בכל הקשור לצירוף לביטוח. אם כן, ההוראות, לכל הדעות, הינן בגדר אפליה בוטה על רקע גילנות".

פגיעה בזכויות יסוד

נשיא הלשכה מסביר שלאור חומרת הדברים ולאחר שכל ניסיונות הלשכה בשיחות ופגישות חוזרות בנושא, להניא את הממונה על רשות שוק ההון, לא נותרה הברירה והיא עתרה לבג"ץ כשהסתדרות הגמלאים בישראל הצטרפה אף היא כעותרת לעתירה זו.

"העתירה נסמכת, בין היתר, על טענת הפגיעה הקשה בזכויות יסוד שמקורן בחוק יסוד: כבוד האדם -וחירותו, זאת תוך ניסיון פסול וחסר סמכות של הממונה על רשות שוק ההון להכתיב הוראות בכל הנוגע לצירוף לביטוח של מועמדים לביטוח מעל גיל 67. בנוסף נטען בכתב העתירה כי ההוראות מתבססות אך ורק על מאפיין גיל של אדם המועמד לביטוח באופן המעמיד אותו בחוסר שוויון לעומת יתר האוכלוסייה ותוך פגיעה מהותית באוטונומיה של אותם אנשים אזרחים ותיקים, ביחס –לאוכלוסיות אחרות וזאת רק נוכח גילם והנחה פוגענית וכוללנית לגבי כושרם השכלי או כושר קבלת החלטות של כל מי שעבר את גיל 67.

"עוד נטען בכתב העתירה כי ההוראות מגלמות פגיעה מהותית בכבודם של כלל אזרחי המדינה שגילם 67 ומעלה כמו גם בחופש העיסוק של סוכני ביטוח אשר לאור הוראות החוזר תוגבל יכולתם לשווק באופן אפקטיבי את מרכולתם: פוליסות ביטוח מענפים שונים. הטיעונים שבכתב העתירה מוסיפים ומכוונים לכך שככל והרשות מבקשת ליישם את ההוראות הרי שהסדרת ההוראות טעונה חקיקה ראשית אשר תובא לבחינת כנסת ישראל".

בסיום מכתבו מבקש אייזיק: "ככל וגם אתה, בהיותך נמנה עם נבחרי העם ובהיותך אזרח ותיק (כעולה מהוראת החוזר כאמור לעיל), חושב שהנחיית הממונה על רשות שוק ההון פסולה, פוגענית וזועקת לשמיים נבקש את התערבותך במטרה למנוע כניסת ההוראות הרלוונטיות".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email