נשיא הלשכה פונה לממונה בבקשה לבטל אגרות המסלקה למשך חצי שנה

רוזנפלד: ״מדובר על הוצאה שמכבידה על סוכני הביטוח; זוהי שעתה של רשות שוק ההון ליתן לסוכני הביטוח את הכלים על מנת לאפשר את שימור כספי הלקוחות בראייה ארוכת טווח של טובת הציבור״; ״אל לרשות שוק ההון להכשיל את סוכני הביטוח עם הכבדות רגולטוריות״
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

נשיא לשכת סוכני ביטוח, סו"ב ליאור רוזנפלד, פנה היום בדחיפות אל הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון ד"ר משה ברקת, בבקשה "להקל בעלויות המסלקה המושתות על סוכני הביטוח לפרק זמן של חצי שנה" וזאת לאלתר, באמצעות הוראת שעה על פי סמכותה של הרשות לקבוע את תעריפי המסלקה.

בפתח מכתבו מודה רוזנפלד לברקת על כך שהרשות רואה בסוכני הביטוח אנשי מקצוע חיוניים, כפי שציין זאת בישיבת ועדת הכספים הזמנית.

"סוכני הביטוח עושים לילות כימים בסיוע לציבור, בהארכת ביטוחים, בניהול התוכניות הפנסיוניות, בשימור ביטוחים על בסיס ׳ריסק זמני׳, אך בעיקר בהרגעת הציבור החושש לחסכונותיו. בד בבד, סוכני הביטוח פועלים לסייע למשפחות שנקלעו למשבר, באמצעות עזרה בקבלת הלוואות על חשבון תוכניות החסכון הפנסיוני, בין אם לטווח הקצר או לטווח הארוך, על מנת לקבל תזרים מזומנים על בסיס שיעורי ריבית נמוכים יותר מהקיים במשק״, מסביר רוזנפלד.

סו"ב ליאור רוזנפלד | צילום: באדיבות הלשכה

״אלא שלכל האמור יש מחיר כלכלי לא מבוטל על כתפי הסוכנים. עבודתם של הסוכנים, אשר התגברה בעשרות מונים ובהיקף בל ישוער לאור המשבר הפוקד אותנו בשבועות האחרונים, אינה חפה מעלויות רגולטוריות שמגולגלות כל כולן על כתפיהם של סוכני הביטוח, שדי אם נזכיר כי הם חלק מציבור העצמאיים אשר כורעים תחת נטל המשבר״.

זו העת לסייע

״כחלק מפעולות הסוכנים, למשל שימור, מול ציבור המבוטחים הם נדרשים לפנות למסלקה לקבלת מידע על המבוטח. פעולה זו כרוכה בהוצאה כספית של עשרות שקלים למבוטח. ודי אם נכפיל זאת ב-50% מהיקף העובדים אשר שינו את מצבם התעסקותי מדוברעל הוצאה של מיליוני שקלים לטובת אגרות".

בהמשך מכתבו מציע נשיא הלשכה את הצעדים המעשיים בהקלות בשימוש סוכני הביטוח במסלקה: "הלשכה סבורה, כי לאור כל ההצהרות של רשות שוק ההון על כוונתה להקל על הציבור, זו העת לסייע לסוכני הביטוח בתעריפי המסלקה ולעדכנם כהוראת שעה מקלה.

״דווקא בימים אלו יש מקום לבטל את עלות השימוש במסלקה בדגש, בין היתר, על בקשת מידע באופן חד פעמי מכלל הגופים המוסדיים, עבור בעל רישיון, הידוע בכינוי נספח א' או בבקשות הפרודוקציה השונות ובכל הוצאה שבעת הזו יש להקל בה כדי לאפשר לסוכני הביטוח ליתן שירות מקצועי ולצמצם את ההוצאות הבירוקרטיות.

״חשוב להדגיש, סוכני הביטוח, כפי שפורט לעיל, התאימו עצמם למאבק במשבר וירוס הקורונה, תוך התאמת פעילותם לשם שמירת ציבור לקוחותיהם, אך זו כאמור העת של רשות שוק ההון להוציא לאלתר חוזר המאשר כהוראת שעה ביטול אגרות המסלקה לסוכן הביטוח ביחס ללקוחותיו, והכל מתוך מטרה להקל ולו במעט, על הנטל הכלכלי אשר נחת על ציבור הסוכנים ללא כל התרעה.

״אנו סמוכים ובטוחים כי פעולה מהירה זו לביטול אגרות המסלקה ולו כהוראת שעה למשך חצי שנה ממועד מכתבנו זה, ולעת קשה זו, הינה חיונית למשק ותסייע אף במישור הרחבת השימור של הפדיונות הפנסיוניים בציבור, אשר מציף את סוכני הביטוח בבקשה לפדיונות כספיים. בשלב זה, הסוכנים הצליחו במקצועיות ובמציאת פתרונות חלופיים להניע את ציבור הלקוחות מפעולה כה פוגענית בחסכונותיהם. ברם, הנה מסתיים לו חג הפסח והציבור אשר ער לכך שהחודש לא תכנס לחשבון הבנק שלו משכורת, בניגוד לחודש מרץ, בו שולם מחצית השכר, יפעל בגלים הולכים וגדלים לפדות את חסכונותיו ארוכי הטווח וסוכני הביטוח הם אלו אשר יעמדו בפרץ להגן על הציבור מפני עצמו.

״זוהי שעתה של רשות שוק ההון ליתן לסוכני הביטוח את הכלים להתמודד עם ציבור המבוטחים בצורה מושכלת על מנת לאפשר את שימור הכספים בראייה ארוכת טווח של טובת הציבור, ואל לרשות שוק ההון להכשיל את סוכני הביטוח עם הכבדות כלכליות ורגולטוריות להוצאה כספית לא מתוכננת”, מסיים רוזנפלד את מכתבו.

מ"מ וסגן נשיא הלשכה סו״ב ליאור הורנצ'יק מוסיף: "היציאה מהמשבר תגרום גם לגידול בעבודה של הסוכנים בדמות של שינויים, הגדלות, הקטנות, פדיונות וכיוב'. לכל אלו צריך לעשות שימוש במסלקה והיא לא בחינם. זה הזמן להרתמות משותפת בכדי להקל על הסוכנים לסייע לציבור ובכך כולם ירוויחו״.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email