נשיא להב למפקחת על שוק ההון: אל תתערבו במערכת המסחרית בין סוכן הביטוח לחברות הביטוח

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

להב, לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל, מתנגדת להתערבות במערכת המסחרית בין סוכן הביטוח לחברות הביטוח, כפי שהיא מתבטאת בטיטת חוזר העמילות. נשיא להב רו"ח אהוד רצאבי שלח באחרונה מכתב לממונה על אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון באוצר דורית סלינגר, ובו הביע את התנגדות הלשכה לטיוטת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (דמי עמילות).

רצאבי ציין כי להב תומכת במהלך שיביא להסדרה כוללת של ענף הביטוח ולקביעת נורמות של התנהלות בשקיפות ובהגינות בקרב כל הגורמים בענף. "יחד עם זאת, אנו מסתייגים ממדיניות שמכוונת את הפיקוח וההסדרה לכיוון מרכזי, זה של סוכני הביטוח".

הגישה הנכונה, לדעת להב, היא גישה זהירה, מאוזנת ומידתית שתבטיח את האיזון בין שלושת השחקנים בשוק הביטוח: היצרנים, הסוכנים והמבוטחים, ותקדם את הגינותו ומוסריותו של שוק הביטוח בישראל. "סוכן הביטוח הוא החוליה המחברת בין הלקוח ליצרני הביטוח. כחלק מהשירות אותו מעניק הסוכן למבוטח, מתפקידו לדאוג לייצוג האינטרס של לקוחו כמבוטח אל מול חברות הביטוח. אנו סבורים שהתפישה העומדת בבסיסן של התקנות המניחה את קיומו של ניגוד עניינים מובנה בין סוכני הביטוח והמבוטחים הינה בלתי מציאותית ובלתי הוגנת. לפי תפישה זו, לא רק שאין התאמה בין טובת הסוכן לטובת לקוחו אלא אף שטובתו של הסוכן באה בהכרח על חשבון טובת המבוטח", נכתב.

רצאבי ציין כי גם אם לא כל מאת האחוזים מן הסוכנים, פועלים בתום לב להגשמת תפקידם, הרי, שניתן להניח שדי בכוחות השוק החופשי והתחרות, כדי לאזן את מערכת היחסים שבין הסוכנים למבוטחים. "אין אנו מסכימים עם המפקחת, שבוחרת בהתערבות במערכת המסחרית שבין סוכני הביטוח לבין חברות הביטוח. זאת גם במחיר פגיעה אפשרית בעיקרון חופש החוזים. חופש זה הוא זכות יסוד שעומדת בבסיסה של כלכלה חופשית ותחרותית.

"בעשותה כן, מצרה המפקחת את החופש של סוכני הביטוח להתקשר בחוזים עם חברות הביטוח ולעצב בחופשיות את תוכנם. זאת דווקא, כאשר, ביחסים של סוכן הביטוח עם חברות הביטוח, הוא ניצב אל מול שוק קטן וריכוזי ואפשרות הבחירה העומדת בפניו מצומצמת בהרבה מזו של לקוחו".

לדבריו, באחרונה אנו עדים להתפתחות חיובית בממשלה ובקרב חברי הכנסת בפעילותם לעידוד עסקים קטנים ובינוניים (שחלקם פועלים כעצמאים) והגברת נוכחותם בכלכלה ובחברה. "הצעדים המצטברים של הפיקוח על שוק ההון והביטוח, שספק אם יתרמו למאמץ הכולל לשיפור מוצרי הביטוח ועלותם לצרכן, יפגעו ופוגעים באלפי עסקים קטנים של סוכני הביטוח ובעשרות אלפי העובדים בסוכנויות. בנוסף, בימים בהם פועלת הממשלה להפחתת נטל הרגולציה והבירוקרטיה על המגזר העסקי, אנו רואים בתקנות שבנדון הכבדה רגולטורית מיותרת".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email