נשיא לשכת סוכני הביטוח אברמוביץ ליו"ר וועדת הכספים: "אופן התנהלותה של המסלקה – מקומם"

נשיא לשכת סוכני הביטוח דורש דיון מהיר בנוכחות המפקחת או לחלופין עיכוב החובה להשתמש במסלקה עד להסדרת פעילותה התקינה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

"בדיון האחרון, אשר ניהלת ביום 9.2.16 הועלתה סוגיית הייעוץ והשיווק הפנסיוני על סדר היום של הוועדה", כך כותב נשיא לשכת סוכני הביטוח אריה אברמוביץ, לח"כ משה גפני, יו"ר וועדת הכספים בכנסת. "במענה להערתך במהלך הדיון, לפיה הינך בוחן מעת לעת את ההחלטות אשר התקבלו בוועדה, השבתי וציינתי בפניך את העובדה כי המצב הקיים כיום והחובה המוטלת על סוכני הביטוח הם גזירה שמוטב שהציבור לא יעמוד בה, והיא אף פוגעת במוניטין ובשמם הטוב של סוכני הביטוח".

עוד אומר אברמוביץ בי כבר מעל חודשיים סוכני הביטוח אינם מקבלים שירות מהימן ומלא מהמסלקה הפנסיונית. משכך, הסוכנים אינם מסוגלים לספק לציבור המבוטחים את המידע המקצועי והמלא בצורה שלמה ומתוך ראיה הוליסטית. "המצב מקומם ומתסכל עד מאוד לאור העובדה כי הסוכנים מחויבים לקיים פניה מקדימה למסלקה בטרם יפגשו עם לקוחותיהם, שאם לא כן הם יעברו על החוק, על כל המשתמע מכך", כותב אברמוביץ. "עובדות אלו כבר הועלו בפני המפקחת על הביטוח כבר בחודש דצמבר, שלושה ימים לאחר כניסת ההוראה המחייבת פניה למסלקה לתוקף, אך לא זכינו בלשכה לתגובה כלל".

אריה אברמוביץ. "המסלקה היא מונופול בחסות הדין"
אריה אברמוביץ. "המסלקה היא מונופול בחסות הדין"

מונופול היוזם השבתות ושדרוגים הפוגעים בפעילות הסוכנים

לטענת אברמוביץ המסלקה מקשה על מתן שירות לציבור הלקוחות. "המונופול מכריז רק על מועדי השבתה ושדרוג". כך התמודד סוכני הביטוח עם השבתות יזומות של שעות בחודשיים האחרונים. "כאמור, לסוכן הביטוח אין תחליף למסלקה, המסלקה היא מונופול בחסות הדין. כאשר המסלקה סוגרת את פעילותה להשבתה יזומה, גם סוכני הביטוח מושבתים, שהרי מתן שיווק פנסיוני ללא קבלת נתוני המסלקה אסורים על פי הדין".

עוד טוען נשיא הלשכה במכתבו לח"כ גפני, כי בלשכה מתקבלות מדי יום תלונות של סוכני ביטוח על כך שהם מקבלים מהמסלקה מידע חלקי על המצב הפנסיוני של לקוחותיהם החדשים והקיימים. "האמנם ראוי ונכון לאפשר במדינת ישראל, במסגרת החוק, לעצום עין מהעובדה שסוכני ביטוח נדרשים לבצע שיווק פנסיוני על סמך מידע חלקי? הציבור משלם כיום ממיטב כספו על מידע שאינו מלא, באופן אשר מכשיל הן את ציבור סוכני הביטוח המחויבים לפנות למסלקה והן את הציבור שמקבל המלצות שאינן משקפות את מצבו הפנסיוני האמיתי".

לטענת אברמוביץ סלינגר לא פועלת לבצע בקרות על פעילות המסלקה
לטענת אברמוביץ סלינגר לא פועלת לבצע בקרות על פעילות המסלקה

להשהות את ה"אבסורד" עד לשדרוג ותיקון המערכות

אברמוביץ מכנה את המצב "אבסורד" ומבקש מיו"ר וועדת הכספים להשהות את פעילות המסלקה עד לסיום שדרוג המערכות באופן אשר יאפשר קליטה מלאה של המידע והעברתו לסוכני הביטוח ולציבור (לאחר שהממונה וידאה כי הגופים הפנסיונים מעבירים את מלוא המידע הדרוש).

נוסף לכך, טוען אברמוביץ, כי הממונה על אגף שוק ההון דורית סלינגר, לא פועלת לבצע בקרות על פעילות המסלקה ולא פועלת לעצור את ההתנהלות המתקיימת בה בימים אלו. כל זאת למרות שהבטיחה כי אגף שוק ההון מפתח מערכות מחשב שנותנות אפשרות להעביר כספים דרך המסלקה, היזון חוזר וכיוצא בזה כדי "ליצור סדר, אחידות ומסירת מידע מהימן ללקוח".

נשיא הלשכה מבהיר במכתבו כי לשכת סוכני הביטוח מאמינה בתכלית המסלקה, ורואה בה כלי ראוי לעבודת הסוכן, "אך חזון לחוד ומציאות לחוד", טוען אברמוביץ ומסכם. "אני מלא תקווה ואמונה כי קול שוועתם של סוכני הביטוח תזכה סוף סוף, וזאת חודשיים לאחר אותה הוראה אשר מכשילה את סוכני הביטוח מלעשות את מלאכתם נאמנה, הוראה אשר גורמת לפגיעה כספית בציבור, להוביל את הועדה בראשותך להורות על דיון מהיר בנוכחות הממונה על שוק ההון ולחילופין להורות על עיכוב החובה לעשות שימוש במסלקה עד להסדרת פעילותה התקינה".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email