נתח הגופים המוסדיים בשוק האשראי הקמעונאי יוגדל

משרד האוצר פרסם את ספר תכניות העבודה של המשרד לשנתיים הקרובות. קצב הצמיחה בפריון לשעת עבודה יוגדל ל־1.5% בשנת 2018
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

שר האוצר, משה כחלון, הציג בישיבת הממשלה בתחילת השבוע את תכנית העבודה לשנים 2018-2017 במסגרת ספר תכניות העבודה הממשלתית. התכנית מתמקדת ביצירת מנועי צמיחה חדשים למשק, הפחתת אי השוויון, צמצום הריכוזיות והפחתת יוקר המחיה. במגזר הפיננסי מתרכזת תכנית העבודה בהגברת התחרות הבין־בנקאית באמצעות הגברת יכולת ההשוואה והניוד של הלקוח בין הבנקים, הסדרת תשתית רגולטורית לכלל נותני התשלום במשק, וכן הגדלת נתח הגופים המוסדיים בשוק האשראי הקמעונאי.

בהיבט החיסכון הפנסיוני יפורסמו תקנות לשינוי ההקצאה של אג"ח מיועדות, תקנה לניוד פנסיונרים וקיצור לוחות הזמנים בניוד. בשנים 2017-2018, שם משרד האוצר לנגד עיניו מספר יעדים מרכזיים ובהם עמידה ביעדים הפיסקליים, הפחתת אי השוויון, הגדלת היצע יחידות הדיור, הפחתת עלויות והגברת נגישות במגזר הפיננסי, הגדלת הפריון והבטחת חיסכון פיננסי הולם. המשרד אף המשיך בתהליך של הצבת יעדים מדידים לבחינת מדיניותו, ומתכוון להפחית את מדד ג'יני ברוטו (המודד אי־שוויון) מ־0.472 בשנת 2015 לכ־0.453 בשנת 2019. בנוסף, המשרד מתכנן להביא את התחלות הבניה לשיא של כ־62,000 יחידות דיור חדשות בשנת 2019, ולהגדיל את קצב הצמיחה בפריון לשעת עבודה ל־1.5% בשנת 2018.

העמקת האכיפה

במסגרת תכנית העבודה, מתכוון משרד האוצר לממש את התכניות עליהן הוחלט חוק התקציב לשנים 2018-2017, במטרה  להמשיך את צמצום הפער החברתי בין המרכז לפריפריה. במסגרת זאת נכללים יסוד קרן ארנונה ממשלתית לצמצום הפערים בין רשויות חזקות לחלשות, הגדלה דרמטית של מענקי האיזון, הקצאת תקציבים נרחבים לבריאות בדגש על הפריפריה הגאוגרפית והחברתית, והגדלת סל התרופות באופן חסר
תקדים. כחלק מהמשימות הספציפיות שהציב לעצמו משרד האוצר לשם עמידה ביעדים הפיסקליים נמנים, יישום המלצות ועדת לוקר לצמצום השימוש במזומן, העמקת האכיפה של חובת הדיווח, סיכול פתיחה, סגירה וביטול פטור מ"ניכוי במקור" – בחברות החשודות בהפצת חשבוניות פיקטיביות, זיהוי הכנסות חייבות במס בישראל והעברת מידע מנותני שירות המטבע לרשות המיסים.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email