"סדר היום לצרכן החדש"

סו"ב יוסי מנור עם חדשות הביטוח מאירופה. השפעת פרישתה של בריטניה מהאיחוד ותוכנית חדשה להגנה על זכויות צרכנים
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הנציבות האירופית השיקה לאחרונה "פגישה ציבורית" פתוחה ברחבי האיחוד האירופי בנושא מדיניות הצרכנים האירופית החדשה לעתיד, מה שמכונה 'סדר היום לצרכן החדש'.

הנציבות מצפה מהייעוץ הציבורי שיספק תובנה חשובה לצורך קביעת סדר היום הצרכני החדש אותו היא מתכוונת לאמץ בשנת 2020 ו-2021. היא תכוון לעדכן את מדיניות הצרכנים של האיחוד האירופי בתחומי מפתח: התמודדות עם האתגרים החדשים שהביאה הדיגיטליזציה, החשיבות הגוברת של סוגיות סביבתיות, הצורך הגובר בשיתוף פעולה בינלאומי, נושא האכיפה הראויה של זכויות הצרכנים והגנה על צרכנים פגיעים. זה גם יסייע בהפקת לקחים וייקח בחשבון את ההשפעה של משבר הקורונה.

פרישת בריטניה מהאיחוד תהפוך אותה ל"מדינה שלישית". צילום: shutterstock

בריטניה פרשה מהאיחוד האירופי והפכה ל"מדינה שלישית"

הסכם הנסיגה קובע תקופת מעבר המסתיימת ב-31 בדצמבר 2020. עד לאותו מועד, חוק האיחוד האירופי במלואו חל על בריטניה ובתוכה.

במהלך תקופת המעבר, האיחוד האירופי ובריטניה ידונו על הסכם על שותפות חדש, עם זאת, לא בטוח אם הסכם כזה אכן יוסדר וייכנס לתוקף בתום תקופת המעבר. בכל מקרה, הסכם כזה יוצר מערכת יחסים אשר תהא שונה מאוד מהשתתפות בריטניה בשוק הפנימי.

לפיכך, כל בעלי העניין, ובעיקר המפעילים הכלכליים, נערכים להשלכות המשפטיות שיש לסוף תקופת המעבר על פעילותם. מתווכים לביטוח או ביטוח משנה הרשומים בבריטניה כבר לא ייהנו מזכויות הרישום שלהם לפי הוראה (האיחוד האירופי) 2016/9716 ולכן לא יוכלו עוד לנהל עסקים באיחוד האירופי על בסיס רישומם בבריטניה.

חברות ביטוח בבריטניה כבר לא ייהנו מהסמכת Solvency II 8 לספק שירותים באיחוד האירופי; סניפי חברות ביטוח בריטיות באיחוד האירופי יהפכו לסניפים של חברות ביטוח ממדינות שלישיות. הם יזדקקו לאישור לפעילותם בכדי להיות מסוגלות להמשיך ולנהל עסקים.

חברות בנות של האיחוד האירופי (חברות עצמאיות כחוק שהוקמו באיחוד האירופי ונשלטות או קשורות לחברות ביטוח שהוקמו בבריטניה) יכולות להמשיך ולפעול כחברות ביטוח של האיחוד האירופי; התחייבויות ביטוח משנה בבריטניה ישפיעו על עסקיהן באיחוד האירופי. על פי הוראת Solvency II הם יהיו כפופים לתנאים שנקבעו על ידי מדינת האיחוד האירופי בה הם מבצעים את פעילותם. (הערכת השקילות נמשכת).

על פי הוראת Solvency II, חברות נדרשות לנקוט צעדים בכדי להבטיח את המשך קיום החוזים. לשם כך, חברות צריכות להעריך את ההשלכות של סוף תקופת המעבר על פעילותן ותיקי החוזים שלהן.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email