סו"ב אבי ברוך: "ב־2018 נבנה תקציב עם רווח של 250 אלף שקלים"

תקציב הלשכה ל־2017 מאוזן ועומד על 140.6 מיליון שקל. סו"ב אבי ברוך: ”יצרנו חלוקה אמיתית ושקופה בין תקציב הלשכה לתקציב ליסוב"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

באסיפה הכללית של לשכת סוכני ביטוח הוצגו תקציבי הלשכה בגין שנת 2017 ותחזית ל־2018 .לדברי סו"ב אבי ברוך, יו“ר ועדת הכספים של הלשכה, לפני שנה אושר תקציב 2016 ובו גירעון בסך 987 אלף שקל שהלשכה עמדה בו. ”עוד לא נבדק ביצוע בפועל, אבל מדובר בעמידה בתקציב שאושר“, אמר ברוך.

לגבי תקציב 2017 שאושר גם הוא אשתקד, התחייב ברוך שיהיה מאוזן. ”הצגנו תקציב בסך 140.6 מיליון שקל: 6.4 מיליון שקל מדמי חבר והשאר מכנסים, לא כולל כנסי אילת, שהם באחריות החברה הכלכלית בלשכה – ליסוב, ימי עיון ארציים, פרסום וכדומה. התחייבתי לתקציב מאוזן ואכן התקציב שהצגנו בסך 140.6 מיליון שקל הוא תקציב מאוזן. לגבי 2018 ,אנחנו נבנה תקציב עם רווח של 250 אלף שקלים ללשכה. זה על פי התכנון, כי יש להתחשב בכך שתהיה הנהלה חדשה ללשכה שאולי תרצה לבצע שינויים בתקציב,“ הסביר ברוך. לדבריו, איזון ההוצאות מול ההכנסות ב־2017 הושג בין היתר גם על ידי עדכון ההפרדה של הוצאות הלשכה מהוצאות ליסוב. ”זו עצה שקיבלנו מרואי החשבון שלנו, וכך יצרנו חלוקה אמיתית ושקופה בין תקציב הלשכה לתקציב ליסוב“.

סו"ב אבי ברוך

חיסכון נוסף בתקציב הלשכה ל־2017 הושג בכך שבוטלו ימי העיון הסניפיים, ויהיו רק כנסים וימי עיון מחוזיים. ”תקצבנו את כנסי המחוזות פלוס הכנסים הארציים כמו בריאות וכנס הנשים, בפקטור 2.1 ,כך שההכנסות מהכנסים יהיו גבוהות ב־%20 מההוצאות. לכלל ההכנסות צריכים לדאוג בלשכה באמצעות שיתופי פעולה עם גופים עסקיים“.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email